Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


- SOFTVER INŽENJERING   27.06.2017
  Rezultati - 27.06.2017 23:06
- RAČUNARSKA GRAFIKA I VIZUELIZACIJA   27.06.2017
  Dodatni rok - 27.06.2017 23:33
- NAPREDNE PROGRAMSKE TEHNIKE   27.06.2017
  Dodatni rok - 27.06.2017 23:41
- SOFTVER INŽENJERING   27.06.2017
  Dodatni rok - 27.06.2017 23:42
- PROGRAMSKI PREVODIOCI   26.06.2017
  Rezultati popravnog ispita - 26.06.2017 08:31
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   26.06.2017
  Predlog ocjena
- MATEMATIKA II   26.06.2017
  Konačni rezultati
- GENETIKA   25.06.2017
  Nova objava - 25.06.2017 01:47
- MOLEKULARNA BIOLOGIJA II   25.06.2017
  Nova objava - 25.06.2017 02:03
- TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   25.06.2017
  Predlog ocjena - 25.06.2017
- TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   25.06.2017
  Predlog ocjena - 25.06.2017
- TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   25.06.2017
  Predlog ocjena - 25.06.2017
- ALGEBRA 2   24.06.2017
  konačni rezultati
- ALGEBRA 2   24.06.2017
  konačni rezultati
- MATEMATIKA IV   24.06.2017
  konačni rezultati
- ALGEBRA   24.06.2017
  konačni rezultati
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   22.06.2017
  Bodovi sa vjezbi
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   22.06.2017
  Zavrsni ispit
- ENGLESKI JEZIK 2   22.06.2017
  Konačni rezultati poslije popravnog ispita
- DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   22.06.2017
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita
- ENGLESKI JEZIK 4   22.06.2017
  Konačni rezultati poslije popravnog ispita
- DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   22.06.2017
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita
- ENGLESKI JEZIK 4   22.06.2017
  Konačni rezultati poslije popravnog ispita
- ENGLESKI JEZIK 4   22.06.2017
  Konačni rezultati poslije popravnog ispita
- ENGLESKI JEZIK II   22.06.2017
  Konačni rezultati poslije popravnog ispita
- ENGLESKI JEZIK IV   22.06.2017
  Konačni rezultati poslije popravnog ispita
- TEORIJA VJEROVATNOĆE   22.06.2017
  Popravni završni ispit
- STRUKTURE PODATAKA   22.06.2017
  Bodovi i predlozi ocjena - 22.06.2017 16:05
- STRUKTURE PODATAKA   22.06.2017
  Bodovi i predlog ocjena- 22.06.2017 16:11
- FUNKCIONALNA ANALIZA   21.06.2017
  Nova objava - 21.06.2017 14:37
- FUNKCIONALNA ANALIZA   21.06.2017
  Nova objava - 21.06.2017 14:38
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II   21.06.2017
  Nova objava - 21.06.2017 18:55
- TEORIJA VJEROVATNOĆE   21.06.2017
  Nova objava - 21.06.2017 22:28
- ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA   20.06.2017
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita
- ANALIZA 4   20.06.2017
  Nova objava - 20.06.2017 11:09
- STRUKTURE PODATAKA   20.06.2017
  Popravni zavrsni ispit - 20.06.2017 12:58
- STRUKTURE PODATAKA   20.06.2017
  Popravni zavrsni ispit - 20.06.2017 13:11
- PROGRAMSKI JEZICI   19.06.2017
  Ocjene programski jezici - 2017.
- ENGLESKI JEZIK 2   19.06.2017
  Pregled radova iz popravnog roka
- ENGLESKI JEZIK 2   19.06.2017
  Pregled radova iz popravnog roka
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   18.06.2017
  Evidencija poena
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   18.06.2017
  Evidencija poena
- KOMPLEKSNA ANALIZA 2   18.06.2017
  Nova objava - 18.06.2017 10:46
- KOMPLEKSNA ANALIZA 2   18.06.2017
  Rezultati zavrsnog ispita
- MATEMATIKA II   18.06.2017
  Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita
- FUNKCIONALNA ANALIZA   18.06.2017
  Rezultati završnog ispita
- FUNKCIONALNA ANALIZA   18.06.2017
  Rezultati završnog ispita
- TEORIJA VJEROVATNOĆE   17.06.2017
  Evidencija poena

1 ... 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325