Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


- SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA   22.05.2024
  Satnica aktivnosti
- DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   22.05.2024
  Termin vježbi
- ANALIZA 4   22.05.2024
  Obavještenje
- ENGLESKI JEZIK III   20.05.2024
  Popravni kolokvijum
- ENGLESKI JEZIK IV   20.05.2024
  Popravni kolokvijum
- ENGLESKI JEZIK 4   20.05.2024
  Popravni kolokvijum
- ENGLESKI JEZIK 4   20.05.2024
  Popravni kolokvijum
- MATEMATIKA   20.05.2024
  tablice distribucija
- ALGEBRA 2   20.05.2024
  Rezultati drugog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   20.05.2024
  2024 - Procesor Intrel 8086, zadaci
- RAČUNARSKA GRAFIKA I VIZUELIZACIJA   20.05.2024
  Dodatni termin za odbrane domaćih
- RAČUNARSKA GRAFIKA I VIZUELIZACIJA   20.05.2024
  Dodatni termin za odbrane domaćih
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   20.05.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   20.05.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- TEORIJA MJERE   20.05.2024
  Nastava
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   19.05.2024
  Rezultati kol II i popravni test
- MATEMATIČKO MODELIRANJE   18.05.2024
  Rezultati kolokvijuma
- TEORIJA MJERE   17.05.2024
  Rezultati kolokvijuma
- ANALIZA 2   17.05.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- ANALIZA 2   17.05.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- ANALIZA 2   17.05.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- LABORATORATORIJSKI PRAKTIKUM I /TERMODINAMIKA/   16.05.2024
  Rezultati zavrsnog ispita16.05.2024 13:18
- ANALIZA 4   15.05.2024
  Obavještenje
- DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   15.05.2024
  Termin vježbi
- STRUKTURE PODATAKA   15.05.2024
  Grupe za predrok
- STRUKTURE PODATAKA   15.05.2024
  Grupe za predrok
- PROGRAMIRANJE 2   15.05.2024
  Predrok
- PROGRAMIRANJE II   15.05.2024
  Predrok
- PROGRAMIRANJE 2   15.05.2024
  Predrok
- PROGRAMIRANJE 2   15.05.2024
  Predrok
- ENGLESKI JEZIK I   14.05.2024
  Predavanje 14.05.
- ENGLESKI JEZIK II   14.05.2024
  Predavanje 14.05.
- ENGLESKI JEZIK 2   14.05.2024
  Predavanje 14.05.
- ENGLESKI JEZIK 2   14.05.2024
  Predavanje 14.05.
- ORGANSKA HEMIJA   14.05.2024
  Termin drugog testa
- KOMPLEKSNA ANALIZA 2   14.05.2024
  Termin vježbi
- ANALIZA 2   14.05.2024
  Rezultati prvog kolokvijuma
- ANALIZA 2   14.05.2024
  Rezultati prvog kolokvijuma
- HIDROBIOLOGIJA   14.05.2024
  8. predavanje - Tekuće vode
- HIDROBIOLOGIJA   14.05.2024
  Vježba 4. i 5. - Zajednice tekućih voda
- HIDROBIOLOGIJA   14.05.2024
  Vježba 6: Bentoske zajednice mora i okeana
- HIDROBIOLOGIJA   14.05.2024
  Vježba 7: Plankton i nekton mora i okeana
- HIDROBIOLOGIJA   14.05.2024
  Predavanje 12: Estuari
- PROGRAMSKI JEZIK C   13.05.2024
  Popravni prvog i drugog testa
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   13.05.2024
  Predavanja - 6
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA   13.05.2024
  Satnica održavanja testa

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 325