Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   03.06.2022
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   03.06.2022
  Rezultati kolokvijuma
BIOLOGIJA - MATEMATIKA   03.06.2022
  rezultati
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA MJERE   02.06.2022
  Termin kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA   02.06.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   02.06.2022
  Popravni praktični kolokvijum
RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   02.06.2022
  jgrapht
FIZIKA - UVOD U ATOMSKU FIZIKU   02.06.2022
  евиденција бодова током семестра
RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   02.06.2022
  Rezultati praktičnog dijela popravnog kolokvijuma (ABCD)
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - SOFTVER INŽENJERING   02.06.2022
  Informacije
RAČUNARSKE NAUKE - SOFTVERSKO INŽENJERSTVO   02.06.2022
  Informacije
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - SOFTVERSKO INŽENJERSTVO   02.06.2022
  Informacije
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   02.06.2022
  Evidencija poena
BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM   01.06.2022
  Predavanja iz Ekologije životinja sa zoogeografijom
MATEMATIKA - KOMPLEKSNA ANALIZA 2   01.06.2022
  Rezultati kolokvijuma
BIOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   01.06.2022
  Termin polaganja Testa 2
MATEMATIKA - PARCIJALNE JEDNAČINE   01.06.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARCIJALNE JEDNAČINE   01.06.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BAZE PODATAKA II   01.06.2022
  User Management, Reports materijal
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA   01.06.2022
  User Management, Reports materijal
RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA   01.06.2022
  User Management, Reports materijal
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   01.06.2022
  rezultati popravnih kolokvijuma
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   01.06.2022
  Preliminarni rezultati
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   01.06.2022
  Preliminarni rezultati
RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   01.06.2022
  Preliminarni rezultati
BIOLOGIJA - MATEMATIKA   31.05.2022
  rezultati drugog kolokvijuma
MATEMATIKA - ANALIZA 4   31.05.2022
  Termin popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA - ANALIZA 2   31.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 2   31.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 2   31.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - INTERNET TEHNOLOGIJE   31.05.2022
  Termin kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - INTERNET TEHNOLOGIJE   31.05.2022
  Termin kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - INTERNET TEHNOLOGIJE   31.05.2022
  Termin kolokvijuma
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - STATISTIČKA OBRADA PODATAKA   31.05.2022
  Резултати завршног испита и предлог оцјена - први термин
FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV   30.05.2022
  Ispit, satnica
BIOLOGIJA - FIZIKA   30.05.2022
  Termin ispita iz Fizike - 30.05.2022 11:45
MATEMATIKA - ANALITIČKA GEOMETRIJA   30.05.2022
  Rezultati nakon popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   30.05.2022
  Termini kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBRA 2   30.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA - ALGEBRA 2   30.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   30.05.2022
  Termin za odbranu domaćeg
RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   30.05.2022
  Termin za odbranu domaćeg
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PARALELNO PROGRAMIRANJE   30.05.2022
  Termin za odbranu domaćeg
RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   30.05.2022
  Termin za odbranu domaćeg
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   30.05.2022
  Termin za odbranu domaćeg
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA MATEMATIKA   30.05.2022
  Obavještenje
MATEMATIKA - PARCIJALNE JEDNAČINE   29.05.2022
  Termin popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARCIJALNE JEDNAČINE   29.05.2022
  Termin popravnog kolokvijuma
BIOLOGIJA - EKOLOGIJA VEGETACIJE   29.05.2022
  Rezultati testa
RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   29.05.2022
  Termin popravnog kolokvijuma (ABCD)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 261