Obavještenja za predmete - Građevinski fakultet


GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I

Termin II kolokvijuma BK1

07.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I

Predavanja_SK1

07.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Deseto predavanje - Inženjerska geodezija

06.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Jedanaesto predavanje - Inženjerska geodezija

06.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Dvanaesto predavanje - Inženjerska geodezija

06.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Spisak pitanja za završni ispit - Inženjerska geodezija

06.12.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Osvojeni bodovi na testovima i zadacima

05.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Rezultati I kolokvijuma

04.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - POSEBNA POGLAVLJA IZ METODE KONAČNIH ELEMENATA

Odbrana seminarskog rada_PPMKE

03.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Deveto predavanje - Inženjerska geodezija

02.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE

Ukupni rezultati nakon kolokvijuma

02.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati kolokvijuma 1

02.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Termini usmenog ispita_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

02.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I

Redovni kolokvijum - Rezultati

01.12.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - BETONSKE KONSTRUKCIJE

Rezultati I kolokvijuma

29.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - GRAĐEVINSKA REGULATIVA

Raspored nastave do kraja semestra i termin drugog kolokvijuma

29.11.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Termin drugog kolokvijuma i termini popravnih kolokvijuma

29.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - POVRŠINSKI NOSAČI

Rezultati

29.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I

Dodatni termini konsultacija i izmijenjeni termini vježbanja

29.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I

Promjena termina predavanja

29.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I

Termin vježbi za 27.11.

27.11.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

26.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - GRAĐEVINSKA MEHANIKA I

Rezultati prvog kolokvijuma

26.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I

EVIDENCIJA BODOVA_kolokvijumi_SK1_19-20_radni materijal

26.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK III

Popravni kolokvijum - datum

26.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA III

Termin kolokvijuma

26.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Termin polaganja I kolokvijuma

26.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - UVOD U GRAĐEVINARSTVO

Raspored polaganja I kolokvijuma - 26.11.2019 22:56

26.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Osmo predavanje - Inženjerska geodezija

25.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Osmo predavanje - Inženjerska geodezija - vježba

25.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Odbrana grafičkog rada

25.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - NACRTNA GEOMETRIJA

Nacrtna - termin za nadoknadu - 25.11.2019 15:45

25.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I

Raspored predavanja u tekućoj nedjelji nastave

25.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Aseizmicko projektovanje

24.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I

Termini vježbanja u narednoj nedjelji

23.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati I testa i kolokvijuma - 21.11.2019 11:19

21.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - FIZIKA

Drugi domaći zadatak

21.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVE MOSTOVA

rezultati I kolokvijuma

21.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati kolokvijuma

20.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - NACRTNA GEOMETRIJA

Predavanje 21.11.2019 - 20.11.2019 08:56

20.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - GRAĐEVINSKA REGULATIVA

Pregled bodova osvojenih na prvom kolokvijumu

19.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2019/20

19.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE

Termin polaganja I kolokvijuma

18.11.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE

Termin polaganja I kolokvijuma

18.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU

Termin polaganja I kolokvijuma

18.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Termin_Kolokvijum 1

18.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Predavanja 25.11.2019.

18.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Sedmo predavanje - Inženjerska geodezija

18.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Sedmo predavanje - Inženjerska geodezija - vježba

18.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I

REZULTATI_kolokvijum 1_STATIKA KONSTRUKCIJA 1_2019-2020_radni materijal

18.11.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 33