Obavještenja za predmete - GRAĐEVINSKI FAKULTET


GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I

Rezultati II kolokvijum

26.01.2021


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Popravni kolokvijum TGOV- 26.01.2021 00:08

26.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - POVRŠINSKI NOSAČI

Rezultati

26.01.2021


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - MARKETING U GRAĐEVINARSTVU

Završni ispit

26.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I

Termin za dodatni rok I ili II kolokvijuma

26.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE

Rezultati pismenog dijela Zavrsnog ispita i ostvareni bodovi na godisnjem zadatku

26.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

26.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - ČELIČNE KONSTRUKCIJE I

Raspored studenata po salama za zavrsni ispit

25.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I

Preliminarni rezultati popravnog završnog ispita

25.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - NACRTNA GEOMETRIJA

Konsultacije sa osvrtom na ispitne zadatke - 24.01.2021 11:26

24.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - TEHNIČKO CRTANJE

Predlog ocjena prije popravnog ispita - 24.01.2021 11:32

24.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - TEHNIČKO CRTANJE

Termin popravnog - 24.01.2021 19:58

24.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Preliminarni rezultati završnog ispita održanaog 24.01.2021.

24.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - NACRTNA GEOMETRIJA

Rezultati ispita i predlog ocjena - 23.01.2021 22:14

23.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA III

Rezultati

22.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Rezultati završnog ispita Osnovi Hidrotehnike

22.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - POSEBNA POGLAVLJA IZ ORGANIZACIJE GRAĐENJA

Osvojeni broj bodova i predlog ocjene nakon završnog ispita

22.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA

Ostvareni bodovi

22.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Završni ispit - pregled radova

22.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 22.01.2021 17:27

22.01.2021


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Rezultati nakon završnog ispita

21.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - GRAĐEVINSKO UGOVORNO PRAVO

Pregled osvojenih bodova i predlog ocjena nakon završnog ispita

21.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati sa popravnog kolokvijuma i redovnog ispita

21.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I

EVIDENCIJA OSVOJENIH BODOVA_RADNI MATERIJAL_SK1_2020-2021 - 21.01.2021.g.

21.01.2021


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - MATEMATIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

21.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - PRIMJENA RAČUNARA

Rezultati ispita 20. januar - Primjena računara

20.01.2021


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma, završnog ispita, pregled ukupnih bodova i predlog ocjena SA ISPRAVKOM

20.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma

20.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK

raspored polaganja završnog ispita, 22. 1. 2021.

20.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Кориговани списак питања за завршни испит

19.01.2021


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - MATEMATIKA

Obavještenje

19.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Završni ispit - raspored po grupama

18.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I

Termin završnog (usmenog) ispita

18.01.2021


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - NACRTNA GEOMETRIJA

Rezultati ispita - 18.01.2021 12:22

18.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Termin održavanja drugog kolokvijuma

18.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I

Termini završnih (usmenih) ispita

18.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Rezultati drugog kolokvijuma

18.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati završnog ispita

17.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - POVRŠINSKI NOSAČI

Rezultati

17.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - GRAĐEVINSKA REGULATIVA

Termini popravnih kolokvijuma i završnih ispita

17.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati - Završni ispit

16.01.2021


KONSTRUKCIJE - PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati - Završni ispit

16.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I

Obavještenje iz predmeta Matematika I

16.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - NACRTNA GEOMETRIJA

Raspored polaganja ispita 18.1.2021. - 16.01.2021 23:56

16.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - NACRTNA GEOMETRIJA

Termin konsultacija - 15.01.2021 13:39

15.01.2021


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - NACRTNA GEOMETRIJA

Online konsultacije - 15.01.2021 13:40

15.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - FIZIKA

Promjena termina završnog ispita

14.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Evidencija osvojenih poena tokom semestra

14.01.2021


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - MATEMATIKA

Obavještenje

14.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Završni ispit - termin konsultacija

14.01.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 64