Obavještenja za predmete - GRAĐEVINSKI FAKULTET


GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I   22.10.2021
  Rezultati II kolokvijum
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - MATEMATIKA   21.10.2021
  Rezultati apsolventskog roka
GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA II   21.10.2021
  Rezultati apsolventskog roka
GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I   21.10.2021
  Rezultati SK I_OKTOBARSKI ISPITNI ROK_2020-2021
GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA   21.10.2021
  02 Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija
KONSTRUKCIJE - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA   21.10.2021
  02 Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija
GRAĐEVINARSTVO - NACRTNA GEOMETRIJA   21.10.2021
  Promjena termina predavanja - 21.10.2021 23:15
GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE   20.10.2021
  Fundiranje - vježbe - 20.10.2021
GRAĐEVINARSTVO - NACRTNA GEOMETRIJA   20.10.2021
  Konsultacije - 20.10.2021 08:38
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - DRVENE KONSTRUKCIJE   20.10.2021
  Drvene konstrukcije - vježbe
GRAĐEVINARSTVO - GRAĐEVINSKA MEHANIKA I   20.10.2021
  Termini i grupe za predaju i odbranu II grafičkog zadatka
GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I   20.10.2021
  I grafički zadatak
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   19.10.2021
  Vanredna predavanja i vjezbe
GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I   18.10.2021
  Nova objava - 18.10.2021 17:47
INFRASTRUKTURE - HIDROLOGIJA   18.10.2021
  Online predavanja - Hidrologija - 19.10. u 08:00
GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE   18.10.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 19.10. u 12:15
GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA I   17.10.2021
  Online predavanja - Komunalna hidrotehnika - 18.10. u 08:00
INFRASTRUKTURE - PREČIŠĆAVANJE VODA   17.10.2021
  Online predavanja - Prečišćavanje voda - 18.10. u 17:00
GRAĐEVINARSTVO - MJERENJA U HIDROTEHNICI   17.10.2021
  Link/predavanja+vjezbe
INFRASTRUKTURE - MJERENJA U HIDROTEHNICI   17.10.2021
  Link/predavanja+vjezbe
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDRAULIKA   17.10.2021
  Link/predavanja+vjezbe
GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I   17.10.2021
  Link/predavanja+vjezbe
GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE   15.10.2021
  Fundiranje III predavanje - zoom
GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA   15.10.2021
  01 Projektovanje i gradjenje Celicnih konstrukcija
KONSTRUKCIJE - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA   15.10.2021
  01 Projektovanje i gradjenje Celicnih konstrukcija
GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA   15.10.2021
  Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija - Plan rada - 2021 22
KONSTRUKCIJE - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA   15.10.2021
  Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija - Plan rada - 2021 22
GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA III   15.10.2021
  Nadoknada
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   14.10.2021
  Predlog Informacije i plana rada za 2021-22 godinu
KONSTRUKCIJE - BETONSKI MOSTOVI   14.10.2021
  Materijal vjezbanja- 14.10.2021 11:24
GRAĐEVINARSTVO - TEHNIČKO CRTANJE   14.10.2021
  Zamjena termina TC i NG - 14.10.2021 14:27
GRAĐEVINARSTVO - NACRTNA GEOMETRIJA   14.10.2021
  Zamjena termina predavanja iz TC i NG - 14.10.2021 14:33
GRAĐEVINARSTVO - GRAĐEVINSKA MEHANIKA I   14.10.2021
  Termini i grupe za predaju i odbranu I grafičkog zadatka
GRAĐEVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK   14.10.2021
  Engleski jezik, predavanja 15. 10. 2021.
GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE   13.10.2021
  Fundiranje - vježbe 13.10.2021
GRAĐEVINARSTVO - GRAĐEVINSKA MEHANIKA I   13.10.2021
  Grafčki zadaci - postavke
GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I   13.10.2021
  Link/predavanja+vjezbe
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDRAULIKA   13.10.2021
  Link/predavanja+vjezbe
INFRASTRUKTURE - PREČIŠĆAVANJE VODA   13.10.2021
  Termini održavanja predavanja i vježbi
INFRASTRUKTURE - HIDROLOGIJA   13.10.2021
  Promjena termina vježbi
GRAĐEVINARSTVO - HIDROLOGIJA   13.10.2021
  Promjena termina vježbi
INFRASTRUKTURE - PREČIŠĆAVANJE VODA   12.10.2021
  Online predavanje Prečišćavanje voda 12.10 u 18:00
GRAĐEVINARSTVO - POVRŠINSKI NOSAČI   12.10.2021
  Nova objava - 12.10.2021 14:52
INFRASTRUKTURE - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA   12.10.2021
  Termin predavanja i vježbanja 13.10.2021.god.
INFRASTRUKTURE - MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU   12.10.2021
  Termin predavanja i vježbanja 14.10.2021.god.
GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I   12.10.2021
  Termin za konsultacije
INFRASTRUKTURE - PREČIŠĆAVANJE VODA   11.10.2021
  Online predavanja -Prečišćavanje voda
GRAĐEVINARSTVO - STABILNOST I DINAMIKA KONSTRUKCIJA   11.10.2021
  SDK - pocetak nastave u studijskoj 2021/22. god
GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I   11.10.2021
  Postavke elaborata i konsultacije
KONSTRUKCIJE - STABILNOST i DINAMIKA KONSTRUKCIJA   11.10.2021
  SDK - pocetak nastave u studijskoj 2021/22. god

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 83