Obavještenja za predmete - GRAĐEVINSKI FAKULTET


GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I   22.01.2022
  Rezultati II kolokvijum
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - BETONSKE KONSTRUKCIJE   21.01.2022
  I ispitni rok BK
GRAĐEVINARSTVO - ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE   21.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
GRAĐEVINARSTVO - GRAĐEVINSKA MEHANIKA I   21.01.2022
  Grafički zadaci - poeni
GRAĐEVINARSTVO - PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE   20.01.2022
  Bodovi prije završnog ispita
KONSTRUKCIJE - PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE   20.01.2022
  Poeni prije završnog ispita
GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA III   19.01.2022
  Novi termin završnog i popravnog završnog ispita
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   19.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma, završnog ispita i predlog ocjene
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   19.01.2022
  Promjena satnice popravnog ispita za 26.01.2022. godine
KONSTRUKCIJE - SPREGNUTE KONSTRUKCIJE   19.01.2022
  Spregnute konstrukcije - pregled bodova nakon pismenog završnog ispita
GRAĐEVINARSTVO - OSNOVE MOSTOVA   19.01.2022
  raspored polaganja Osnove mostova - 19.01.2022 13:33
KONSTRUKCIJE - BETONSKI MOSTOVI   19.01.2022
  Nova objava - 19.01.2022 14:24
GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I   19.01.2022
  Rezultati nakon zavrsnog ispita
GRAĐEVINARSTVO - FIZIKA   18.01.2022
  Popravni kolokvijumi iz fizike
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - MATEMATIKA   18.01.2022
  Obavještenje
GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA   17.01.2022
  Termin i način polaganja Završnog ispita
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   15.01.2022
  Promjena satnice za zavrsni ispit 17.01.2022
INFRASTRUKTURE - HIDROLOGIJA   15.01.2022
  Rezultati ispita - Hidrologija januar 2022
GRAĐEVINARSTVO - HIDROLOGIJA   15.01.2022
  Rezultati ispita - Hidrologija januar 2022
GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE   15.01.2022
  Rezultati II kolokvijuma - Osnovi hidrotehnike (Korona rok)
GRAĐEVINARSTVO - TEHNIČKO CRTANJE   15.01.2022
  Rezultati završnog ispita - 15.01.2022 16:30
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDRAULIKA   14.01.2022
  Rezultati kolokvijum II termin
GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I   14.01.2022
  Rezultati kolokvijum II termin
GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I   14.01.2022
  Rezultati nakon redovnog završnog ispita
GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I   13.01.2022
  Rezultati zavrsnog ispita
GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I   13.01.2022
  Preliminarni rezultati završnog ispita
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDRAULIKA   13.01.2022
  Rezultati zavrsnog ispita
GRAĐEVINARSTVO - TEHNIČKO CRTANJE   12.01.2022
  Termini polaganja završnog ispita - 12.01.2022 11:59
GRAĐEVINARSTVO - BETONSKE KONSTRUKCIJE I   12.01.2022
  Rezultati prije zavrsnog ispita
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   12.01.2022
  Konsultacije u kabinetu i online
GRAĐEVINARSTVO - OSNOVE MOSTOVA   11.01.2022
  Nova objava - 11.01.2022 10:29
KONSTRUKCIJE - BETONSKI MOSTOVI   11.01.2022
  Prezentacija tema odabranih iz predmeta Betonski mostovi - online
GRAĐEVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK   11.01.2022
  Završni ispiti i raspored polaganja
GRAĐEVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK III   11.01.2022
  Završni ispiti i raspored polaganja
GRAĐEVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK I   11.01.2022
  Završni ispiti i raspored polaganja
GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA I   10.01.2022
  Obavjestanje o završnom ispitu
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - BETONSKE KONSTRUKCIJE   08.01.2022
  Korekcija termina polaganja ispita
INFRASTRUKTURE - HIDROLOGIJA   08.01.2022
  Literatura - Hidrologija
GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE   06.01.2022
  Pregled osvojenih poena u toku semestra
GRAĐEVINARSTVO - STATIKA KONSTRUKCIJA I   06.01.2022
  REZULTATI TEST BR 2_RADNI MATERIJAL_SK1_2021-2022
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   05.01.2022
  Rezultati drugog dodatnog kolokvijuma i domaćih zadataka, sa pregledom ukupno osvojenih bodova
GRAĐEVINARSTVO - POVRŠINSKI NOSAČI   05.01.2022
  Rezultati
GRAĐEVINARSTVO - FIZIKA   04.01.2022
  Četvrti domaći zadatak
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA   03.01.2022
  Termin polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Procjena vrijednosti nekretnina
GRAĐEVINARSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I   03.01.2022
  Bodovi za prisustvo nastavi
GRAĐEVINARSTVO - MATEMATIKA III   03.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 89