EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Obavještenje-predavanja i vježbe

01.04.2020


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje

31.03.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Obavještenje

31.03.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO

Obavjestenje

31.03.2020


EKONOMIJA - Računovodstveni IS

RIS-spisak tema i literature

25.03.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Sistem obračuna troškova preko POL-a -zadatak

19.03.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Savremeni sistemi obračuna troškova-teorijski okvir i zadatak

19.03.2020


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Materijal

19.03.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Nova objava - 17.03.2020 08:06

17.03.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Predavanja-II i III

15.02.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO

Promjena termina predavanja i vježbi

13.02.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Plan rada 2019 20

09.02.2020


SPORTSKI MENADŽMENT -

Konacne ocjene-nakon popravnog roka

05.02.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Konacni rezultati

04.02.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Konacni rezultati

04.02.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Konacni rezultati

04.02.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Konacni rezultati

04.02.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon prakticnog dijela ispita

03.02.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon prakticnog dijela ispita

03.02.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon prakticnog dijela ispita

03.02.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon prakticnog dijela ispita

03.02.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

tabela sa ukupnim bodovima osvojenim tokom semestra

30.01.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Konačni rezultati

29.01.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Konačni rezultati

29.01.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

ukupni bodovi nakon pregleda radova bez bodova sa praktičnog rada

29.01.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rezultati nakon zavrsnog ispita

29.01.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

REZULTATI

28.01.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

REZULTATI

28.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

rezultati

27.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

rezultati

27.01.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

27.01.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

26.01.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

26.01.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rezultati nakon praktičnog

24.01.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rezultati nakon praktičnog

24.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog teorijskog

24.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog teorijskog

24.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Prijava za usmeni zavrsni ispit

23.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Prijava za usmeni zavrsni ispit

23.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Spisak studenata za zavrsni ispit

23.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Spisak studenata za zavrsni ispit

23.01.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon završnog ispita

21.01.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Nova objava - 21.01.2020 19:44

21.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

rezultati nakon zavrsnog ispita

17.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

rezultati nakon zavrsnog rada

17.01.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog teorijskog dijela ispita

15.01.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog teorijskog dijela ispita

15.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Pregled praktičnog dijela ispita

15.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

15.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog (komplet)

14.01.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 15