EKONOMIJA - BIZNIS

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

Ukupni rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

24.06.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje o popravnom

14.06.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje o popravnom

14.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje o popravnom

14.06.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

Ukupni rezultati nakon završnog ispita

13.06.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje o popravnom

13.06.2020


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Ukupni rezultati

10.06.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

Raspored polaganja završnog ispita

04.06.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

Raspored polaganja završnog ispita

04.06.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

Završni ispit - grupe za polaganje

03.06.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Završni ispit - grupe za polaganje

03.06.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

Obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima

22.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima

22.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima

22.05.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

DL - obavještenje o popravnom

19.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

DL - obavještenje

15.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

DL - obavještenje

15.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

DL - obavještenje

15.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

DL - obavještenje

15.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

Online aktivnost - DL

14.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

DL - obavještenje

14.05.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

DL - obavještenje

13.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

12.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

DL aktivnost

08.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

DL aktivnost

08.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

DL aktivnost

08.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

Online aktivnost - DL

08.05.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Online aktivnost - DL

08.05.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

DL predavanje

07.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

DL predavanje

07.05.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Obavještenje o rezultatima testa

06.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

DL predavanje i obavještenje o rezultatima kolokvijuma

05.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

DL predavanje i obavještenje o rezultatima kolokvijuma

05.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

DL predavanje i obavještenje o rezultatima kolokvijuma

05.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

Obavještenje o popravnom kolokvijumu

04.05.2020


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Rezultati dosadašnjih aktivnosti

01.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

Rezultati kolokvijuma

30.04.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA -

DL predavanje

30.04.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 8