GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Polaganje ispita u septembraskom roku

11.08.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

08.07.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Rezultati nakon zavrsnog ispita

29.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

rezultati ocjene grafičkog rada

24.06.2020


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

19.06.2020


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Rezultati završnog ispita

18.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II

Odbrana grafičkog rada

29.05.2020


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Prezentacije seminarskih radova

27.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Obavjestenje o predaji grafickog zadatka

18.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II

Termin za predaju grafičkog rada

08.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Predavanja i vjezbanja 05.05.

05.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Predavanja i vjezbanja 28.04.

28.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Predavanja i vjezbanja 21.04.

21.04.2020


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Prezentacije seminarskih radova

20.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Predavanja i vjezbanja 14.04.

14.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Predavanja i vjezbanja 07.04.

07.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

predavanja i vjezbanja 31.03.

31.03.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

predavanja i vjezbanja 17.03.

24.03.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

predavanja i vjezbanja 24.03.

24.03.2020


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Teme za seminarske radove u studijskoj 2019/2020.godini

16.02.2020


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Ukupni poeni nakon odrzanog popravnog zavrsnog ispita i predlog ocjena

06.02.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Ukupni poeni nakon odrzanog popravnog zavrsnog ispita i predlog ocjena

05.02.2020


GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA I

Konacni rezultati zavrsnih ispita

04.02.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Preliminarni rezultati završnog ispita

02.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Konačni spiskovi sa evidencijom bodova i predlogom ocjena iz predmeta Instalacije u zgradama školske 2019/20 godine

31.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Ukupni poeni nakon zavrsnog ispita

27.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Promjena termina polaganja popravnog zavrsnog ispita

25.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Bodovno stanje nakon izrade kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

10.01.2020


ARHITEKTURA -

Bodovno stanje nakon izrade kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

10.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Rezultati II kolokvijuma

07.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Poeni graficki rad

07.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Rezultati II kolokvijuma

30.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Odbrana grafičkog rada

23.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDROLOGIJA

Rezultati kolokvijuma

19.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - PRIMJENA RAČUNARA

Rezultati kolokvijuma

19.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA I

Odbrana grafičkog rada

13.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Kolokvijum II

13.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Rezultati I kolokvijuma

08.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Rezultati I kolokvijuma

04.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Odbrana grafičkog rada

25.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Termin I kolokvijum

06.11.2019


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma

30.10.2019


ARHITEKTURA -

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma

30.10.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Termin I kolokvijum

24.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati prvog kolokvijuma

23.10.2019


ARHITEKTURA -

Rezultati prvog kolokvijuma

23.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 -

Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma 23. 10. 2019. godine

22.10.2019


GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II

Kolokvijum i odbrana grafičkog rada

06.05.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Termin održavanja kolokvijuma i odbrane seminarskog rada

05.03.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Rezultati POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

06.02.2019


1 | 2 | 3