GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Rezultati I kolokvijuma

08.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Rezultati I kolokvijuma

04.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Odbrana grafičkog rada

25.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Termin I kolokvijum

06.11.2019


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma

30.10.2019


ARHITEKTURA -

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma

30.10.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Termin I kolokvijum

24.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati prvog kolokvijuma

23.10.2019


ARHITEKTURA -

Rezultati prvog kolokvijuma

23.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 -

Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma 23. 10. 2019. godine

22.10.2019


GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II

Kolokvijum i odbrana grafičkog rada

06.05.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Termin održavanja kolokvijuma i odbrane seminarskog rada

05.03.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Rezultati POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

06.02.2019


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati sa predlogom ocjena nakon izrade popravnog Završnog ispita

06.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Rezultati ZAVRŠNOG ISPITA

30.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Rezultati zavrsnog ispita

30.01.2019


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati ostvareni tokom nastave sa predlogom ocjena

11.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Rezultati II kolokvijuma

01.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Rezultati II kolokvijuma i obavjestenje

01.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Poeni osvojeni na grafickom radu

24.12.2018


ARHITEKTURA 5+0 -

Kolokvijum - Vodovod i kanalizacija

20.12.2018


GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA I

REZULTATI KOLOKVIJUMA

19.12.2018


GRAĐEVINARSTVO - HIDROLOGIJA

Rezultati

11.12.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Obavještenje II kolokvijum

04.12.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Rezultati I kolokvijum

20.11.2018


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA I

Obavještenje

26.10.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Obavještenje I kolokvijum

26.10.2018


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati prvog kolokvijuma - Elektroinstalacije

24.10.2018


ARHITEKTURA 5+0 -

Raspored za izradu Prvog kolokvijuma 24.10.2018. Elektroinstalacije

10.10.2018


ARHITEKTURA 5+0 -

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja ELEKTROINSTALACIJE

03.10.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Rezultati zavrsnog ispita

17.06.2018


GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II

Rezultati

12.06.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Rezultati II kolokvijuma

28.05.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

Rezultati II kolokvijuma

28.05.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

REZULTATI KOLOKVIJUMA

23.05.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

KOLOKVIJUM II -TERMIN

09.05.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Odbrana grafičkog rada

08.05.2018


GRAĐEVINARSTVO - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II

Odbrana GRAFICKOG RADA

03.05.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Promjena termina prezentacija seminarskih radova planiranih za 14.05.2018.

03.05.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

KOLOKVIJUM-TERMIN

03.05.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

10.04.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Rezultati I kolokvijuma

05.04.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

I KOLOKVIJUM

28.03.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA

Termini odbrane seminarskih radova

26.03.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

II KOLOKVIJUM

26.03.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

I KOLOKVIJUM

20.03.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Predavanja-slajdovi

09.03.2018


GRAĐEVINARSTVO - OSNOVI HIDROTEHNIKE

Literatura

09.03.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

Predavanja vodovod

09.03.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

Predavanja kanalizacija

09.03.2018


1 | 2