GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Promjena termina časova vježbi - 20.02.2020 09:06

20.02.2020


GRAĐEVINARSTVO - POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA

Termin časova vježbi

19.02.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 03.02.2020 13:00

03.02.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 03.02.2020 22:18

03.02.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 29.01.2020 13:04

29.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 28.01.2020 20:23

28.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 26.01.2020 17:50

26.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 26.01.2020 17:57

26.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Osnove fundiranja - rezultati popravnog testa i popravnog kolokvijuma 19.01.2020

21.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Fundiranje - rezultati popravnog testa i popravnog kolokvijuma 19.01.2020

21.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Osnove fundiranja - rezultati testa i kolokvijuma 12.01.2020

16.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Fundiranje - rezultati testa i kolokvijuma 12.01.2020

16.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Predavanja 25.11.2019.

18.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 29.09.2019 12:45

29.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 17.09.2019 09:26

17.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 17.09.2019 13:06

17.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 15.09.2019 11:19

15.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 12.09.2019 09:13

12.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 10.09.2019 16:41

10.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termin pregleda radova - 09.09.2019 16:34

09.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 02.09.2019 11:23

02.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Preliminarni rezultati nakon POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA (29.06.2019.) - 02.07.2019 11:08

02.07.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

* KOREKCIJA REZULTATA REDOVNOG ZAVRSNOG IPITA - 21.06.2019 08:22

21.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Preliminarne ocjene nakon redovnog zavrsnog - Tuneli i podzemne konstrukcije - 18.06.2019 21:21

18.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma - 09.06.2019 11:55

09.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati kolokvijuma - 03.06.2019 13:34

03.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Dodatni termin konsultacija- 21.05.2019 23:14

21.05.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Raspored predaje elaborata i termin kolokvijuma - 09.05.2019 14:49

09.05.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 22.02.2019 13:30

22.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Raspored grupa za održavanje časova vježbi - 10.02.2019 12:48

10.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 03.02.2019 14:02

03.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 27.01.2019 13:37

27.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Rezultati popravnog kolokvijuma i evidencija osvojenih bodova prije zavrsnog ispita

22.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Promjena termina konsultacija

16.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Rezultati kolokvijuma odrzanog 12.01.2019. godine

14.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Graficki zadaci - upustvo za izradu

08.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Promjena termina casova vjezbi

18.12.2018


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Promjena termina casova vjezbi

26.11.2018


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 18.10.2018 10:11

18.10.2018


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 16.10.2018 09:05

16.10.2018


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 09.10.2018 08:23

09.10.2018


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 01.10.2018 10:23

01.10.2018


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 14.09.2018 19:54

14.09.2018


GRAĐEVINARSTVO - FUNDIRANJE

Nova objava - 03.09.2018 12:08

03.09.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma + Ukupni bodovi stečeni tokom semestra (prije završnog ispita) - 14.06.2018 02:06

14.06.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati redovnog kolokvijuma (sa bodovima osvojenim za prisustvo i elaborat) - 04.06.2018 01:28

04.06.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termin predavanja

04.05.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 27.04.2018 08:44 - Rijeseni zadaci za kolokvijum i formule

27.04.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termin predavanja

17.04.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Raspored studenata po grupama - 12.02.2018 19:33

12.02.2018


1 | 2