GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEOLOGIJA

Zoom link - 18.02.2021 08:08

18.02.2021


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEOLOGIJA

Zoom link - 18.02.2021 08:09

18.02.2021


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA

Zoom link - 16.02.2021 10:07

16.02.2021


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Ocjene

01.02.2021


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati sa popravnog kolokvijuma i redovnog ispita

21.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Evidencija osvojenih poena tokom semestra

14.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Termin i način polaganja Završnog ispita

11.01.2021


GRAĐEVINARSTVO - ZAŠTITA I KVALITET VODA

Rezultati drugog kolokvijuma

29.12.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati drugog kolokvijuma

21.12.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Termin za drugi test i kolokvijum

15.12.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Termin za prvi test i kolokvijum

13.11.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Obavještenje o promjeni rasporeda - 13.10.2020 12:32

13.10.2020


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEOLOGIJA

Zoom link - 11.10.2020 16:02

11.10.2020


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEOLOGIJA

Zoom link - 11.10.2020 16:04

11.10.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Novi Zoom link za predavanja - 07.10.2020 20:57

07.10.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Obavještenje - 02.10.2020 12:14

02.10.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Zoom link za predavanja

01.10.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Evidencija osvojenih poena prije popravnog ispita

14.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati II testa i kolokvijuma sa prethodnim bodovima - 31.12.2019 13:27

31.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati I testa i kolokvijuma - 21.11.2019 11:19

21.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA

Evidencija bodova - 26.06.2019 14:55

26.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA

Rezultati II testa i kolokvijuma - 04.06.2019 12:30

04.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA

Rezultati I testa i kolokvijuma

25.03.2019


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Evidencija osvojenih poena

31.01.2019


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati II testa i kolokvijuma

31.12.2018


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati I testa i kolokvijuma

17.11.2018


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA

Termin popravnog ispita

14.06.2018


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA

Rezultati II kolokvijuma i obavještenje o terminu polaganja ispita - 17.05.2018 11:41

17.05.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - EKOLOGIJA VODE I TLA

Termin polaganja kolokvijuma - 09.05.2018 12:01

09.05.2018


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - GEOLOGIJA

Termin polaganja kolokvijuma - 09.05.2018 12:04

09.05.2018


GRAĐEVINARSTVO - HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA

Rezultati I testa i kolokvijuma - 02.04.2018 10:36

02.04.2018


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Evidencija osvojenih poena

11.01.2018


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati II testa i kolokvijuma

26.12.2017


GRAĐEVINARSTVO - ZAŠTITA I KVALITET VODA

Rezultati II testa i kolokvijuma

18.12.2017


GRAĐEVINARSTVO - GEOLOGIJA

Rezultati I testa i kolokvijuma - 28.11.2017 10:59

28.11.2017


GRAĐEVINARSTVO - ZAŠTITA I KVALITET VODA

Rezultati I testa i kolokvijuma

01.11.2017