ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   15.05.2021
  Domaći zadatak III
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   25.04.2021
  Rezultati testa i prvog domaceg zadatka
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   21.04.2021
  Domaći zadatak II
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   09.04.2021
  Test I
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   05.04.2021
  Vježbe - Karbonilna jedinjenja
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   29.03.2021
  vježbe - Alkoholi
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   22.03.2021
  Vježba Fenoli
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   17.03.2021
  Domaći zadatak I
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   16.03.2021
  Vježba Aromatični ugljovodonici
BIOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   10.03.2021
  Onlajn vježba 11.3.2021.
BIOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   23.02.2021
  Početak vježbi - obavještenje
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   17.02.2021
  Informacije i plan rada, praktikum
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE -   16.02.2021
  Prvo predavanje iz organske hemije
BIOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   15.02.2021
  Informacije i plan rada za studente biologije, 2021.
BIOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   15.02.2021
  Praktikum iz organske hemije za studente biologije
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -   15.02.2021
  Informacije i plan rada i prektikum iz organske hemije
MEDICINA -   15.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MEDICINA -   21.12.2020
  Predavanje
MEDICINA -   16.12.2020
  Predavanje
FARMACIJA -   14.12.2020
  Rezultati testa iz organske hemije
MEDICINA -   13.12.2020
  Predavanje
MEDICINA -   08.12.2020
  Predavanje
MEDICINA -   05.12.2020
  Informator, ispitna pitanja
MEDICINA -   04.12.2020
  Prvo predavanje
MEDICINA -   08.09.2020
  Rezultati Septembar Hemija
MEDICINA -   07.09.2020
  Termin Ispita iz Hemije
FARMACIJA -   07.09.2020
  Termin Ispita iz Organske hemije 2
MEDICINA -   05.09.2020
  Rezultati kolokvijuma
MEDICINA -   10.07.2020
  Julski rok, Hemija u medicini

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6