DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Rezultati ispita - OCJENE

15.07.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Rezultati popravnog završnog ispita

15.07.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Konacni rezultati preliminarno

15.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Konacni rezultati - preliminarno

15.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Rezultati drugog ispitnog roka

14.07.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Konačni rezultati

14.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Pregled radova-vazno

14.07.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Termin pregleda radova

09.07.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Rezultati završnog ispita i prijedlog ocjena - Korigovano

09.07.2020


MATEMATIKA - METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 2

Rezultati završnog ispita

07.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Vazno-promjena termina ispita

06.07.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Preliminarni rezultati nakon popravnog kolokvijuma

02.07.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

01.07.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Termin pregleda radova

01.07.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Termin pregleda

01.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Rezultati prvog ispitnog roka

29.06.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Termin konsultacija

29.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Rezultati i pregled radova

25.06.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Obavjestenje u vezi popravnog kolokvijuma

20.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Pregled radova i konsultacije

19.06.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Preliminarni rezultati kolokvijuma

18.06.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Priprema za kolokvijum i zavrsni ispit

06.06.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Konsultacije-predavanja i vježbe

29.05.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Konsultacije-predavanja i vježbe

29.05.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Predavanja i vježbe konsultacije

28.05.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Priprema za zavrsni ispit i kolokvijum

25.05.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Pripremni materijali

24.05.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Materijali 14.nedjelja

18.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Online konsultacije-vjezbe

18.05.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Online konsultacije - predavanja i vježbe - novi termin

18.05.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Online konsultacije-vjezbe

17.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Predavanja 14.nedjelja

16.05.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Materijali za četrnaestu nastavnu nedjelju.

16.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Vjezbe za cetrnaestu nastavnu nedjelju

16.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Online cas-predavanja

16.05.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Online konsultacije - vježbe - novi termin

15.05.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Online konsultacije - novi termin

13.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Online konsultacije - vježbe

13.05.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Online cas-predavanja

13.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Online konsultacije - predavanja

12.05.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Online cas-vjezbe

11.05.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Materijali za trinaestu nastavnu nedjelju

09.05.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Materijali 13.nedjelja

09.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Materijali 13.nedjelja

09.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Online konsultacije-vjezbe

07.05.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Online konsultacije - predavanja

06.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Dodatni materijal

06.05.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Online cas-vjezbe

04.05.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Online cas-predavanja

04.05.2020


GRAĐEVINARSTVO -

Online predavanja

04.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6