RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Zaključne ocjene

15.07.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Konačne ocjene

14.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Konačne ocjene

14.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Konačne ocjene

14.07.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Rezultati popravnog kolokvijuma - svi smjerovi

10.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI JEZICI

Zaključne ocjene

09.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Zaključne ocjene

09.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - DATA MINING

Zaključne ocjene

09.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Završni ispit

06.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI JEZICI

Završni ispit

29.06.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena 3

26.06.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena 3

26.06.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena 3

26.06.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena 3

26.06.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena 2

25.06.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena 2

25.06.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena 2

25.06.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena 2

25.06.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Pregled radova

24.06.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Pregled radova

24.06.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Pregled radova

24.06.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Pregled radova

24.06.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena

21.06.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena

21.06.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena

21.06.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predlog ocjena

21.06.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Završni ispit

15.06.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Završni ispit

02.06.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Završni ispit

02.06.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Završni ispit

02.06.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Završni ispit

02.06.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Konsultacije

02.06.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Uvod u strukture podataka

26.04.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Uvod u strukture podataka

26.04.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Uvod u strukture podataka

26.04.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Uvod u strukture podataka

26.04.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Mailing lista

26.04.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Predstavljanje i klasifikacija tekstualnih dokumenata

26.04.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Mailing lista

26.04.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Mailing lista

26.04.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Mailing lista

26.04.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Mailing lista

26.04.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI JEZICI

Mailing lista

26.04.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI JEZICI

UML i relacioni model

23.04.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Google Page Rank algoritam

23.04.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Priprema za kolokvijum

12.04.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Priprema za kolokvijum

12.04.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Priprema za kolokvijum

12.04.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Priprema za kolokvijum

12.04.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Advertising on the Web

12.04.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7