Energetika i automatika-Matematika I

Termini polaganja kolokvijuma

05.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Termini polaganja kolokvijuma

05.11.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Prvi kolokvijum

04.11.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Prvi kolokvijum

04.11.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Rezultati nakon drugog dodatnog ispitnog roka

23.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Rezultati nakon drugog dodatnog ispitnog roka

23.09.2018


Energetika i automatika-Matematika I

Rezultati nakon drugog dodatnog ispitnog roka

19.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Rezultati nakon drugog dodatnog ispitnog roka

19.09.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - drugi termin

16.09.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - drugi termin

16.09.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

14.09.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

14.09.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Rezultati nakon prvog dodatnog ispitnog roka

09.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Rezultati nakon prvog dodatnog ispitnog roka

09.09.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Rezultati nakon prvog dodatnog ispitnog roka

06.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Rezultati nakon prvog ispitnog roka

06.09.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - termin završnog ispita

30.08.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - termin završnog ispita

30.08.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

23.08.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

23.08.2018


Energetika i automatika-Matematika I

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

15.08.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

15.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

15.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

15.08.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Ocjene

29.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Ocjene

29.06.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Rezultati popravnog završnog ispita

25.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Rezultati popravnog završnog ispita

25.06.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Popravni završni ispit

18.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Popravni završni ispit

18.06.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Termin pregleda radova

11.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Rezultati zavrsnog ispita

11.06.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Rezultati završnog ispita

11.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Rezultati zavrsnog ispita

11.06.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Završni ispit

05.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Završni ispit

05.06.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Bodovno stanje prije završnog ispita

31.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Bodovno stanje prije zavrsnog ispita

31.05.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Dva korisna zadatka iz konusnih površi

31.05.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.05.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Popravni kolokvijum

02.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Popravni kolokvijum

02.05.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Rezultati kolokvijuma

15.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Rezultati kolokvijuma

15.04.2018


Energetika i automatika-Matematika II

Termin kolokvijuma

30.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Termin kolokvijuma

30.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Konačni rezultati ispita i predlog ocjena

07.02.2018


Energetika i automatika-Matematika I

Konačni rezultati ispita i predlog ocjena

07.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Rezultati popravnog završnog ispita

05.02.2018


Energetika i automatika-Matematika I

Rezultati popravnog završnog ispita

05.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Termin popravnog završnog ispita

30.01.2018


Energetika i automatika-Matematika I

Termin popravnog završnog ispita

30.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Bodovno stanje prije popravnog završnog ispita

24.01.2018


Energetika i automatika-Matematika I

Bodovno stanje prije popravnog završnog ispita

24.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Rezultati završnog ispita

23.01.2018


Energetika i automatika-Matematika I

Rezultati završnog ispita

23.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Termin završnog ispita

16.01.2018


Energetika i automatika-Matematika I

Termin završnog ispita

16.01.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.01.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Bodovno stanje prije završnog ispita

28.12.2017


Energetika i automatika-Matematika I

Bodovno stanje prije završnog ispita

28.12.2017


Energetika i automatika-Matematika I

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

27.12.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

20.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

20.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma, ispravka

20.12.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma, ispravka

20.12.2017


Energetika i automatika-Matematika I

Rezultati kolokvijuma

11.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Rezultati kolokvijuma

11.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Časovi predavanja i vježbi

11.12.2017


Energetika i automatika-Matematika I

Časovi predavanja i vježbi

11.12.2017


Energetika i automatika-Matematika I

Termin popravnog kolokvijuma

11.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Termin popravnog kolokvijuma

11.12.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

29.11.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

29.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Termin kolokvijuma

24.11.2017


Energetika i automatika-Matematika I

Termin kolokvijuma

24.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Termin pregleda radova

18.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Nova objava - 18.09.2017 17:58

18.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Termin polaganja u dodatnom ispitnom roku

13.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Konačni rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku

13.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Termin pregled radova

12.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku

12.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I

Termin polaganja u dodatnom ispitnom roku

06.09.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

05.09.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

05.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Rezultati popravnog završnog ispita

01.07.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Nova objava - 28.06.2017 20:45

28.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II

Rezultati završnog ispita

21.06.2017