GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA

Nova objava - 20.10.2020. GPŽP - Prvo predavanje

20.10.2020


GRAĐEVINARSTVO - PODZEMNI OBJEKTI

Nova objava - 18.09.2020 12:41

18.09.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 13.09.2020 11:17

13.09.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 29.08.2020 11:51

29.08.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termini polaganja sept. rok

27.08.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 30.06.2020 20:47

30.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 17.06.2020 11:14

17.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma - 15.06.2020 13:26

15.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Predaja elaborata - 14.06.2020 13:07

14.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati kolokvijuma - 13.06.2020 01:12

13.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Priprema za kolokvijum - 31.05.2020 12:38

31.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 28.05.2020 14:25

28.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Vježba br.5 - 09.05.2020 21:20

09.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Vježba 1.4 - 29.04.2020 20:53

29.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Vježba 1.3.b - 21.04.2020 11:02

21.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Vjezba 1.3 - 12.04.2020 12:39

12.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Vjezba 1.2 - 01.04.2020 16:07

01.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

LITERATURA PREDAVANJA - 26.03.2020 15:01

26.03.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Vježba 1.1 - 25.03.2020 15:37

25.03.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Promjena termina časova vježbi - 20.02.2020 09:06

20.02.2020


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 12.09.2019 09:13

12.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termin pregleda radova - 09.09.2019 16:34

09.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 02.09.2019 11:23

02.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Preliminarni rezultati nakon POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA (29.06.2019.) - 02.07.2019 11:08

02.07.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

* KOREKCIJA REZULTATA REDOVNOG ZAVRSNOG IPITA - 21.06.2019 08:22

21.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Preliminarne ocjene nakon redovnog zavrsnog - Tuneli i podzemne konstrukcije - 18.06.2019 21:21

18.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma - 09.06.2019 11:55

09.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati kolokvijuma - 03.06.2019 13:34

03.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Dodatni termin konsultacija- 21.05.2019 23:14

21.05.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Raspored predaje elaborata i termin kolokvijuma - 09.05.2019 14:49

09.05.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 22.02.2019 13:30

22.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Raspored grupa za održavanje časova vježbi - 10.02.2019 12:48

10.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA

Obavještenje

12.11.2018


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA

Obavjestenje

15.10.2018


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA

Termin održavanja ispita

11.09.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma + Ukupni bodovi stečeni tokom semestra (prije završnog ispita) - 14.06.2018 02:06

14.06.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati redovnog kolokvijuma (sa bodovima osvojenim za prisustvo i elaborat) - 04.06.2018 01:28

04.06.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termin predavanja

04.05.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 27.04.2018 08:44 - Rijeseni zadaci za kolokvijum i formule

27.04.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termin predavanja

17.04.2018


GRAĐEVINARSTVO - GORNJI STROJ ŽELJEZNICA

Nastava iz predmeta GORNJI STROJ ŽELJEZNICA

15.03.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Raspored studenata po grupama - 12.02.2018 19:33

12.02.2018


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

27.11.2017


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA

Termini održavanja predavanja i vježbi

19.11.2017


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA

Termin predavanja i vjezbi

16.10.2017


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 09.06.2017 15:07

09.06.2017


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 08.06.2017 19:11

08.06.2017


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultai popravnog kolokvijuma iz TiPK

05.06.2017


GRAĐEVINARSTVO - TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Obavještenje o terminima kolokvijuma i odbrani dijelova elaborata - 04.05.2017 11:46

04.05.2017