BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOCENOLOGIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma i prijava za zavrsni ispit

15.01.2021


BILJNA PROIZVODNJA -

Prijava za polaganje ispita u prvom terminu

14.01.2021


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati prvog termina završnog ispita

14.01.2021


BILJNA PROIZVODNJA -

Rezultati Popravnog kolokvijuma - Hemija-organski dio - Animalna proizvodnja, stočarstvo, biljna proizvodnja

12.01.2021


BILJNA PROIZVODNJA -

Osvojeni bodovi do Završnog ispita iz Hemije: biljna proizvodnja, animalna proizvodnja, stočarstvo

12.01.2021


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica i forma ispita

09.01.2021


BILJNA PROIZVODNJA -

Termin popravnog kolokvijuma iz Hemije (organski dio)

08.01.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA -

Termin popravnog kolokvijuma iz Hemije (organski dio)

08.01.2021


BILJNA PROIZVODNJA -

Prijava za polaganje semestralnih provjera znanja u vanrednom roku

04.01.2021


BILJNA PROIZVODNJA -

Nova objava - 04.01.2021 15:29 Materijal za Vježbu br.13.

04.01.2021


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Prvi termin završnog ispita

04.01.2021


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOCENOLOGIJA

Rezultati II kolokvijuma i prijava za popravni

01.01.2021


BIOLOGIJA - BIOCENOLOGIJA

Rezultati testa

31.12.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOCENOLOGIJA

Rezultati testa

31.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Termin polaganja herbarijuma i kolokvijuma za studente koji zbog covid-19 nisu mogli pohađati provjere znanja u redovnim i popravnim terminima

30.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Bodovi sa testa i domaćih zadataka - organski dio

30.12.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA -

Bodovi sa testa i domaćih zadataka - organski dio

30.12.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA -

Rezultati kolokvijuma - Hemija-organski dio - Animalna proizvodnja, stočarstvo

29.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Rezultati kolokvijuma - Hemija-organski dio - Biljna proizvodnja proizvodnja

29.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Bodovi sa domaćih zadataka

28.12.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA -

Bodovi sa domaćih zadataka

28.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Nova objava - 28.12.2020 14:36Obavještenje za vježbe

28.12.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA -

Termin testa

27.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Termin testa

27.12.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Evidencija semestralnih poena, termin preuzimanja herbarsih zbirki, ispitna pitanja

26.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Evidencija semestralnih poena

26.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Termin Kolokvijuma iz Hemije (organski dio)

24.12.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA -

Termin Kolokvijuma iz Hemije (organski dio)

24.12.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOCENOLOGIJA

Rezultati I kolokvijuma

24.12.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica polaganja

23.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Satnica polaganja kolokvijuma i herbarijuma

23.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

NOVI MOMENTI

22.12.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

NOVI MOMENTI

22.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Satnica termina za provjere znanja i predaje herbarijuma

22.12.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica predaje herbarijuma i polaganja provjera znanja 23.12.

22.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Nova objava - 21.12.2020 10:09 Obavještenje ya Vježbu br.12.

21.12.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati testa

21.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Nova objava - 20.12.2020 19:39Materijal za vježbu br.11.

20.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Dodatni termin za polaganje herbarijuma- srijeda 23.12.2020.

18.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Prijava za polaganje kolokvijuma u popravnom terminu

17.12.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Predaja herbarijuma i polaganje kolokvijuma u popravnog roku

17.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Predaja domaćeg zadataka II

17.12.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA -

Predaja domaćeg zadataka II

17.12.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica polaganja testa

16.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Termini za polaganja herbarijuma, prezentaciju seminarskih radova i predavanja

16.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Nova objava - 14.12.2020 11:19 Obavjestenje za vjezbe

14.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Drugi domaći zadatak

14.12.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA -

Domaći zadatak II

14.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Rezultati drugog kolokvijuma, termin predaje herbarijuma i potvrde prezentovanja semianrskog rada

13.12.2020


BILJNA PROIZVODNJA -

Nova objava - 13.12.2020 10:59 Vježba br.10.

13.12.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 11