MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - METALNE KONSTRUKCIJE

Metalne konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati završnog ispita

17.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Termini odbrane grafičkih zadataka_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija_16.01.2020.

15.01.2020


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - METALNE KONSTRUKCIJE

Metalne konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati kolokvijuma i pregled poena

12.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - ČELIČNE KONSTRUKCIJE I

Termini odbrana grafičkih zadataka

23.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Rezultati prvog kolokvijuma_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

17.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Termini usmenog ispita_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

02.12.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Termini odbrane grafičkih zadataka_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

17.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Termini odbrana grafičkih zadataka - Grupa 2

13.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

DK - Teme i sastav grupa za prezentacije (5. zadatak) - 2019/20. god.

13.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Termini za odbranu grafičkog zadatka 1 i 2

12.11.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - METALNE KONSTRUKCIJE

MK - MNG - Osnovne informacije o predmetu i plan rada 2019/20

05.11.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Grupe

22.10.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

DK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada za studijsku 2019/20. god.

16.10.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog popravnog zavrsnog ispita (avg-sept rok), pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

16.09.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita (avg-sept rok)

14.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI

Čelični i spregnuti mostovi_termin usmenog ispita

13.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati popravnog zavrsnog ispita (avg-sept rok), pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

10.09.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita (avg-sept rok)

08.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati završnog ispita

02.09.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati zavrsnog ispita (avg-sept rok), pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

29.08.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - termini polaganja u avg-sept ispitnom roku

29.08.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

26.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati popravnog završnog ispita

25.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

25.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

22.06.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Spregnute konstrukcije_bodovi prije završnog ispita

19.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje

14.06.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

13.06.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Spregnute konstrukcije_Rezultati drugog kolokvijuma

13.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.

Rezultati nakon završnog ispita

12.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

11.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati nakon završnog ispita

10.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Nova objava - 05.06.2019 10:43

05.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

04.06.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

04.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 01.06.2019 18:01

01.06.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - dopunski termin za prezentacije u sklopu semestarskog rada

26.04.2019


GRAĐEVINARSTVO - ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI

Rezultati prvog kolokvijuma_Čelični i spregnuti mostovi

16.04.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - grupe i teme za prezentacije u sklopu semestarskog rada - konacno

09.04.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2019


GRAĐEVINARSTVO - SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Termin I kolokvijuma Spregnute konstrukcije

29.03.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - grupe i teme za prezentacije u sklopu semestarskog rada - 28.03.2019.

28.03.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.

Termin I kolokvijuma

26.03.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - promjena termina predavanja za 28.03.2019.

25.03.2019


GRAĐEVINARSTVO - DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - grupe i teme za prezentacije u sklopu semestarskog rada

16.03.2019


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - METALNE KONSTRUKCIJE

Metalne konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena

08.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - ČELIČNE KONSTRUKCIJE

O1-Obrazac sa evidencijom osvojenih poena_Celicne konstrukcije_201819

05.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

O1-Obrazac za evidenciju osvojenih poena_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija_201819

05.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Evidencija osvojenih poena sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije_nakon završnog ispita

01.02.2019


GRAĐEVINARSTVO - PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Evidencija osvojenih poena sa predlogom ocjena_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija_nakon završnog ispita

01.02.2019


1 | 2 | 3