EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 13.07.2020 23:02

13.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 13.07.2020 23:06

13.07.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:52

11.07.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:54

11.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:56

11.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:58

11.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 14:02

11.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 14:04

11.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 14:08

11.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita- 11.07.2020 14:09

11.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 10.07.2020 16:54

10.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 10.07.2020 16:55

10.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 09.07.2020 11:34

09.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 09.07.2020 11:35

09.07.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija nakon popravnog završnog ispita

09.07.2020


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija nakon popravnog završnog ispita

09.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

zavrsni ispit - 08.07.2020 17:09

08.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 08.07.2020 17:12

08.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 08.07.2020 17:13

08.07.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 08.07.2020 17:13

08.07.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 08.07.2020 17:14

08.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija nakon završnog ispita

07.07.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija nakon popravnog zavrsnog ispita

06.07.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija nakon popravnog zavrsnog ispita

06.07.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Zavrsni ispit - 05.07.2020 16:47

05.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Zavrsni ispit - 05.07.2020 17:00

05.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

zavrsni ispit - 05.07.2020 17:01

05.07.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

zavrsni ispit - 05.07.2020 17:02

05.07.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja praktičnog dijela ispita nakon popravnog roka

01.07.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Termini za polaganje ispita - 30.06.2020 14:05

30.06.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

termini polaganja ispita - 30.06.2020 14:10

30.06.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

termini za polaganje ispita - 30.06.2020 14:13

30.06.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

termini polaganja ispita - 30.06.2020 14:16

30.06.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Informacija u vezi sa zavrsnim ispitom - 30.06.2020 14:21

30.06.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

informacija u vezi sa zavrsnim delom ispita - 30.06.2020 14:25

30.06.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Raspored polaganja popravnog praktičnog dijela ispita

30.06.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Raspored polaganja popravnog praktičnog dijela ispita

30.06.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Polaganje popravnog praktičnog dijela ispita

29.06.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Polaganje popravnog praktičnog dijela ispita

29.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti nakon održanog popravnig kolokvijuma

26.06.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravi zavrsnog ispita- 25.06.2020 10:36

25.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravni zavrsnog ispita - 25.06.2020 10:38

25.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati polaganja praktičnog dijela ispita nakon održanog popravnog roka

25.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati polaganja praktičnog dijela ispita nakon održanog popravnog roka

25.06.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija aktivnosti nakon održanih popravnih kolokvijuma

25.06.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija aktivnosti nakon održanih popravnih kolokvijuma

25.06.2020


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija ukupnih rezultata sa poenima za popravne kolokvijume

24.06.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija ukupnih rezultata sa poenima za popravne kolokvijume

24.06.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 24