Obavještenja rukovodilaca - Ekonomski fakultet


MENADŽMENT

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


MENADŽMENT

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


MENADŽMENT

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


MENADŽMENT

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Gorana Mitrovića

03.03.2020


EKONOMIJA

MASTER RADOVI odbranjeni na dan 26.02.2020.

02.03.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Dejan Knežević

27.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Miroslava Jovovića

19.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Angeline Mrdak

18.02.2020


EKONOMIJA

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za martovsku sjednicu Komisije za postdiplomske studije je 27.02.2020.godine do 12,00 sati

17.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Anđele Vlahović

17.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Miloša Pekića

17.02.2020


EKONOMIJA

POPRAVNI ISPIT IZ PREDMETA INFORMATIČKA EKONOMIJA ĆE SE ODRŽATI 21.02. U 12,00 SATI U KABINETU PROF.DR VUJICE LAZOVIĆA NA II SPRATU.

13.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Nevene Mentovic

10.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Silve Baković

07.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Vladimira Vojinovića

07.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Lidije Radonjić

07.02.2020


MENADŽMENT

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

29.01.2020


MENADŽMENT

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


EKONOMIJA

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


MENADŽMENT

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


EKONOMIJA

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


EKONOMIJA

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za februarsku sjednicu Komisiju za postdiplomske studije je 30.01.2020.godine do 12,00 sati

27.01.2020


MENADŽMENT

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za februarsku sjednicu Komisiju za postdiplomske studije je 30.01.2020.godine do 12,00 sati

27.01.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Anđele Vlahović

22.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Vladimira Vojinovića

10.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Studenti Osnovnih studija menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

10.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Studenti Osnovnih studija menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

10.01.2020


MENADŽMENT

Studenti Specijalističkih primijenjenih studija menadzmenta koji su isključeni zbog neizmirenja školarine za zimski semestar studijske 2019/2020. godine

09.01.2020


EKONOMIJA

Studenti Osnovnih studija ekonomije koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

09.01.2020


EKONOMIJA

Studenti Osnovnih studija ekonomije koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

09.01.2020


MENADŽMENT

Studenti Osnovnih studija menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

09.01.2020


MENADŽMENT

Studenti Osnovnih studija menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

09.01.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 12