Obavještenja rukovodilaca - Ekonomski fakultet


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Obavještenje za studente generacije 2017

23.09.2020


MENADŽMENT

Obavještenje za studente generacije 2017

23.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje za studente generacije 2017

23.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Obavještenje za studente osnovnih studija, Generacije 2018 i 2019 Koji su položili sve ispite zaključno sa junskim ispitnim rokom

23.09.2020


MENADŽMENT

Obavještenje za studente osnovnih studija, Generacije 2018 i 2019 Koji su položili sve ispite zaključno sa junskim ispitnim rokom

23.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje za studente osnovnih studija, Generacije 2018 i 2019 Koji su položili sve ispite zaključno sa junskim ispitnim rokom

23.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje za studente završne godine osnovnih studija

18.09.2020


MENADŽMENT

Obavještenje za studente završne godine osnovnih studija

18.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Obavještenje za studente završne godine osnovnih studija

18.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje za studente završne godine osnovnih studija

18.09.2020


MENADŽMENT

Obavještenje za studente završne godine osnovnih studija

18.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Obavještenje za studente završne godine osnovnih studija

18.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada kandidata Danila Katnića

17.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Ilme Lukač

15.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Senade Šahman

15.09.2020


EKONOMIJA

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za narednu sjednicu Komisije za postdiplomske studije je 25.09.2020.godine do 12,00 sati

15.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Tare Velimirović

08.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Gorana Dašića

07.09.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada kandidata Luke Đukanovića

31.08.2020


EKONOMIJA

Raspored ispita za septembarski rok

24.07.2020


MENADŽMENT

Raspored ispita za septembarski rok

24.07.2020


EKONOMIJA

Raspored ispita za septembarski rok

24.07.2020


EKONOMIJA

Raspored ispita za septembarski rok

24.07.2020


MENADŽMENT

Raspored ispita za septembarski rok

24.07.2020


MENADŽMENT

Raspored ispita za septembarski rok

24.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Raspored ispita za septembarski rok

24.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Raspored ispita za septembarski rok

24.07.2020


EKONOMIJA

MASTER RADOVI odbranjeni na dan 24.07.2020

20.07.2020


EKONOMIJA

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

20.07.2020


EKONOMIJA

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

18.07.2020


MENADŽMENT

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

18.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

18.07.2020


MENADŽMENT

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

18.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

18.07.2020


MENADŽMENT

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

18.07.2020


EKONOMIJA

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

18.07.2020


EKONOMIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017

17.07.2020


MENADŽMENT

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017

17.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017

17.07.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Srđana Milunovića

15.07.2020


EKONOMIJA

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za narednu sjednicu Komisije za postdiplomske studije je 24.07.2020.godine do 12,00 sati

10.07.2020


EKONOMIJA

KONAČNE RANG LISTE I OBAVJEŠTENJE O UPISU kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

09.07.2020


MENADŽMENT

KONAČNE RANG LISTE I OBAVJEŠTENJE O UPISU kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

09.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

KONAČNE RANG LISTE I OBAVJEŠTENJE O UPISU kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

09.07.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada kandidata Vesne Petrović

09.07.2020


EKONOMIJA

PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

08.07.2020


MENADŽMENT

PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

08.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

08.07.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Nikole Đalovića

07.07.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Martine Ivanović

07.07.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 14