Obavještenja rukovodilaca - Ekonomski fakultet


EKONOMIJA

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za narednu sjednicu Komisije za postdiplomske studije je 24.07.2020.godine do 12,00 sati

10.07.2020


EKONOMIJA

KONAČNE RANG LISTE I OBAVJEŠTENJE O UPISU kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

09.07.2020


MENADŽMENT

KONAČNE RANG LISTE I OBAVJEŠTENJE O UPISU kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

09.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

KONAČNE RANG LISTE I OBAVJEŠTENJE O UPISU kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

09.07.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada kandidata Vesne Petrović

09.07.2020


EKONOMIJA

PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

08.07.2020


MENADŽMENT

PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

08.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2020. godine

08.07.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Nikole Đalovića

07.07.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Martine Ivanović

07.07.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Luke Đukanovića

01.07.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr Milene Radonjić

30.06.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Danila Katnića

26.06.2020


EKONOMIJA

MASTER RADOVI odbranjeni na dan 25.06.2020

25.06.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada kandidata Jane Tomanović

19.06.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Gorana Mitrovića

15.06.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Ljiljane Šćepanović

11.06.2020


EKONOMIJA

Spiskovi studenata koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020. godinu

03.06.2020


EKONOMIJA

Spiskovi studenata koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020. godinu

03.06.2020


MENADŽMENT

Spiskovi studenata koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020. godinu

03.06.2020


MENADŽMENT

Spiskovi studenata koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020. godinu

03.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Spiskovi studenata koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020. godinu

03.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Spiskovi studenata koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020. godinu

03.06.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Uplata školarine i rasporedi polaganja ispita u junskom ispitnom roku

29.05.2020


MENADŽMENT

Uplata školarine i rasporedi polaganja ispita u junskom ispitnom roku

29.05.2020


EKONOMIJA

Uplata školarine i rasporedi polaganja ispita u junskom ispitnom roku

29.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Uplata školarine i rasporedi polaganja ispita u junskom ispitnom roku

29.05.2020


MENADŽMENT

Uplata školarine i rasporedi polaganja ispita u junskom ispitnom roku

29.05.2020


EKONOMIJA

Uplata školarine i rasporedi polaganja ispita u junskom ispitnom roku

29.05.2020


MENADŽMENT

Uplata školarine i rasporedi polaganja ispita u junskom ispitnom roku

29.05.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o novom terminu odbrane master rada Dejana Kneževića

29.05.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Dejana Kneževića

28.05.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Nevene Mentović

26.05.2020


EKONOMIJA

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za junsku sjednicu Komisije za postdiplomske studije je 28.05.2020.godine do 12,00 sati

25.05.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Jane Tomanović

18.05.2020


EKONOMIJA

Raspored online kolokvijuma

05.05.2020


EKONOMIJA

Raspored online kolokvijuma

05.05.2020


MENADŽMENT

Raspored online kolokvijuma

05.05.2020


MENADŽMENT

Raspored online kolokvijuma

05.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Raspored online kolokvijuma

05.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Raspored online kolokvijuma

05.05.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Vesne Petrović

04.05.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid doktorske disertacije kandidata mr Milene Radonjić

29.04.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid doktorske disertacije kandidata mr Vladimira Đurišića

21.04.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid doktorske diseretacije kandidata mr Ivana Radevića

15.04.2020


MENADŽMENT

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


MENADŽMENT

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.

10.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 13