Obavještenja rukovodilaca - Ekonomski fakultet


EKONOMIJA

POPRAVNI ISPIT IZ PREDMETA INFORMATIČKA EKONOMIJA ĆE SE ODRŽATI 21.02. U 12,00 SATI U KABINETU PROF.DR VUJICE LAZOVIĆA NA II SPRATU.

13.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Nevene Mentovic

10.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Silve Baković

07.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Vladimira Vojinovića

07.02.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Lidije Radonjić

07.02.2020


MENADŽMENT

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

29.01.2020


MENADŽMENT

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


EKONOMIJA

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


MENADŽMENT

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


EKONOMIJA

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine

28.01.2020


EKONOMIJA

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za februarsku sjednicu Komisiju za postdiplomske studije je 30.01.2020.godine do 12,00 sati

27.01.2020


MENADŽMENT

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za februarsku sjednicu Komisiju za postdiplomske studije je 30.01.2020.godine do 12,00 sati

27.01.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Anđele Vlahović

22.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


MENADŽMENT

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.

17.01.2020


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Vladimira Vojinovića

10.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Studenti Osnovnih studija menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

10.01.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Studenti Osnovnih studija menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

10.01.2020


MENADŽMENT

Studenti Specijalističkih primijenjenih studija menadzmenta koji su isključeni zbog neizmirenja školarine za zimski semestar studijske 2019/2020. godine

09.01.2020


EKONOMIJA

Studenti Osnovnih studija ekonomije koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

09.01.2020


EKONOMIJA

Studenti Osnovnih studija ekonomije koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

09.01.2020


MENADŽMENT

Studenti Osnovnih studija menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

09.01.2020


MENADŽMENT

Studenti Osnovnih studija menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

09.01.2020


EKONOMIJA

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za Komisiju za postdiplomske studije je 30.12.2019.godine do 12,00 sati

26.12.2019


MENADŽMENT

Krajnji rok za podnošenje prijava tema master radova za Komisiju za postdiplomske studije je 30.12.2019.godine do 12,00 sati

26.12.2019


EKONOMIJA

MAGISTARSKI RADOVI odbranjeni na dan 25.12.2019

25.12.2019


EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid master rada kandidata Lidije Radonjić

23.12.2019


EKONOMIJA

Raspored zavrsnih ispita za zimski semestar 2019-20. godine

23.12.2019


MENADŽMENT

Spiskovi studenata Specijalističkih primijenjenih studija menadzmenta koji su isključeni zbog neizmirenja školarine za zimski semestar studijske 2019/2020. godine.

23.12.2019


EKONOMIJA

Studenti Osnovnih studija ekonomije i menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

18.12.2019


MENADŽMENT

Studenti Osnovnih studija ekonomije i menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

18.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Studenti Osnovnih studija ekonomije i menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

18.12.2019


EKONOMIJA

Studenti Osnovnih studija ekonomije i menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

18.12.2019


MENADŽMENT

Studenti Osnovnih studija ekonomije i menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

18.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Studenti Osnovnih studija ekonomije i menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine

18.12.2019


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Mirka Cerovića

16.12.2019


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Marije Dragović

16.12.2019


EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani master rada Stojana Stanišića

13.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Rapored zavrsnih i popravnih završnih ispita za zimski semestar

13.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje

Rapored zavrsnih i popravnih završnih ispita za zimski semestar

13.12.2019


MENADŽMENT

Raspored završnih ispita

12.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 12