Obavještenja rukovodilaca - Ekonomski fakultet


Ekonomija (model studija 3+2+3)

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na Doktorske studije na Ekonomskom fakuletu, Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2018/19. godini

16.10.2018


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

12.10.2018


Menadžment Bijelo Polje

Raspored polaganja kolokvijuma I popravnih kolokvijuma na Studijama menadžmenta u Bijelom Polju u zimskom semestru studijske 2018/19.godine.

11.10.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

Raspored polaganja kolokvijuma I popravnih kolokvijuma na Studijama menadžmenta u Bijelom Polju u zimskom semestru studijske 2018/19.godine.

11.10.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Raspored polaganja kolokvijuma I popravnih kolokvijuma na Studijama menadžmenta u Podgorici u zimskom semestru studijske 2018/19.godine.

11.10.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

Raspored polaganja kolokvijuma I popravnih kolokvijuma na Studijama menadžmenta u Podgorici u zimskom semestru studijske 2018/19.godine.

11.10.2018


Ekonomija

Konačna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na postdiplomske magistarske akademske studije u studijskoj 2018/19. godini – II upisni rok, oktobar 2018.

09.10.2018


Ekonomija

Raspored izvođenja nastave na zajedničkim disciplinama u studijskoj 2018/19. godini

09.10.2018


Ekonomija

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na postdiplomske magistarske akademske studije u studijskoj 2018/19. godini – II upisni rok, oktobar 2018.

08.10.2018


Ekonomija

Termini konsultacija zimski semestar 2018 / 19. godine

05.10.2018


Ekonomija

Prezentacije Centra za studije i kontrolu kvaliteta - Akademski integritet i pisanje seminarskih radova

05.10.2018


Ekonomija

Raspored kolokvijuma i popravnih kolokvijuma za zimski semestar studijske 2018-2019. godine

05.10.2018


Ekonomija

Konkurs za akademske magistarske studije 2018-19 - II upisni rok

05.10.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)

Raspored kolokvijuma i popravnih kolokvijuma za zimski semestar studijske 2018-2019. godine

05.10.2018


Ekonomija

Konkurs za upis na doktorske studije u studijskoj 2018/19.

05.10.2018


Studije menadžmenta

OBNOVA KREDITA ZA PREDMETE KOJI NIJESU POLOŽENI ZA STUDENTE RANIJIH GENERACIJA ĆE SE OBAVITI OD 08. DO 12.OKTOBRA NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE U TERMINU 09-13 SATI.

04.10.2018


Ekonomija

OBNOVA KREDITA ZA PREDMETE KOJI NIJESU POLOŽENI ZA STUDENTE RANIJIH GENERACIJA ĆE SE OBAVITI OD 08. DO 12.OKTOBRA NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE U TERMINU 09-13 SATI.

04.10.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Dragane Žujović

04.10.2018


Ekonomija

Upisi i obnove godine-starije generacije

28.09.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Upisi i obnove godine-starije generacije

28.09.2018


Ekonomija

Konačna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na postdiplomske magistarske akademske studije u studijskoj 2018/19. godini

26.09.2018


Studije menadžmenta

RASPORED IZVOĐENJA NASTAVE NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2018/19. GODINE.

25.09.2018


Studije menadžmenta

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2018. godine

25.09.2018


Ekonomija

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na postdiplomske magistarske akademske studije u studijskoj 2018/19. godini

25.09.2018


Studije menadžmenta

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2018. godine

24.09.2018


Ekonomija

KONKURS ZA AKADEMSKE MAGISTRSKE STUDIJE 2018-19

21.09.2018


Studije menadžmenta

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE ZA STUDIJSKU 2018/19.GODINU

20.09.2018


Studije menadžmenta

MENADŽMENT PROMJENAMA

19.09.2018


Ekonomija

RASPORED NASTAVE U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI ZIMSKI SEMESTAR

19.09.2018


Menadžment Bijelo Polje

RASPORED NASTAVE U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI ZIMSKI SEMESTAR

19.09.2018


Primijenjene studije menadžmenta

RASPORED NASTAVE U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI ZIMSKI SEMESTAR

19.09.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)

RASPORED NASTAVE U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI ZIMSKI SEMESTAR

19.09.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

RASPORED NASTAVE U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI ZIMSKI SEMESTAR

19.09.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

RASPORED NASTAVE U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI ZIMSKI SEMESTAR

19.09.2018


Ekonomija

OBAVJEŠTENJE CENTRA ZA STUDIJE I KONTROLU KVALITETA UCG O NOVOM FORMULARU ZA PRIJAVU TEME MAGISTARSKOG RADA.

18.09.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja doktorandkinje mr Milice Muhadinović.

18.09.2018


Ekonomija

INFORMATIČKA EKONOMIJA

12.09.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Mladena Janjevića

10.09.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata mr Ivana Radevića

07.09.2018


Primijenjene studije menadžmenta

OBAVJEŠTENJE IZ PREDMETA SPORT

31.08.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)

OBAVJEŠTENJE ZA BRUCOŠE

30.08.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

Izmijenjeni raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom

27.08.2018


Primijenjene studije menadžmenta

RADNO VRIJEME ŠALTERA STUDENTSKE SLUŽBE ZA RAD SA STUDENTIMA JE OD 09,00 DO 13,00 SATI

27.08.2018


Ekonomija

Magistarski radovi odbranjeni na dan 31.08.2018.

27.08.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Izmijenjeni raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku

26.08.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Nikole Mišnića

20.07.2018


Menadžment Bijelo Polje

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku

19.07.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku

19.07.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Obavještavaju se studenti Studija menadžmenta i Studija ekonomije da će šalter studentske službe u četvrtak, 19.07. i petak 20.07.2018. godine raditi u periodu od 9 do 13 časova.

18.07.2018


Ekonomija

Obavještavaju se studenti Studija menadžmenta i Studija ekonomije da će šalter studentske službe u četvrtak, 19.07. i petak 20.07.2018. godine raditi u periodu od 9 do 13 časova.

18.07.2018


Ekonomija

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku

18.07.2018


Studije menadžmenta

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku

18.07.2018


Menadžment Bijelo Polje

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - drugi upisni rok, Jul, 2018. godine

17.07.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - drugi upisni rok, Jul, 2018. godine

17.07.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2018/2019. – II UPISNI ROK

12.07.2018


Menadžment Bijelo Polje

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2018/2019. – II UPISNI ROK

12.07.2018


Primijenjene studije menadžmenta

OBAVJEŠTENJE O SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU PRIJAVA ISPITA 12. i 16.07.2018. GODINE

11.07.2018


Menadžment Bijelo Polje

OBAVJEŠTENJE O SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU PRIJAVA ISPITA 12. i 16.07.2018. GODINE

11.07.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

OBAVJEŠTENJE O SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU PRIJAVA ISPITA 12. i 16.07.2018. GODINE

11.07.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

OBAVJEŠTENJE O SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU PRIJAVA ISPITA 12. i 16.07.2018. GODINE

11.07.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja doktoranda mr Milene Radonjić

09.07.2018


Ekonomija

Magistarski rad na uvidu javnosti kandidata Dragane Žujović

03.07.2018


Ekonomija

Magistarski radovi odbranjeni na dan 30.06.2018. godine

02.07.2018


Ekonomija

Magistarski rad na uvidu javnosti kandidata Nikole Mišnića

02.07.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jun, 2018. godine

28.06.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jun, 2018. godine

28.06.2018


Ekonomija

Obavještenje o polaganju stručnog ispita koji se polaže eksterno - 26.06.2018 15:42

26.06.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Obavještenje o polaganju stručnog ispita koji se polaže eksterno - 26.06.2018 15:44

26.06.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)

Obavještenje o polaganju stručnog ispita koji se polaže eksterno - 26.06.2018 15:46

26.06.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

Obavještenje o polaganju stručnog ispita koji se polaže eksterno - 26.06.2018 15:47

26.06.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente III godine - predmet Poslovni enegleski III - 19.06.2018 14:30

19.06.2018


Ekonomija

VAZNA DOKUMENTA

14.06.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Rezultati zavrsnog ispita iz predmeta Sport za studente Studija menadzmenta u Podgorici

11.06.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente III godine, predmet Poslovni engleski III - 08.06.2018 11:14

08.06.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente III godihne - predmet Sport - 06.06.2018 11:23

06.06.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Jelene Pješčić

06.06.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente III godine - predmet Sport - 30.05.2018 12:52

30.05.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Nemanje Đuraškovića

28.05.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente II godine - predmet Upravljanje ljudskim resursima - 28.05.2018 13:22

28.05.2018


Ekonomija

SPISAK ODBRANJENIH MAGISTARSKIH RADOVA

28.05.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Darka Vućića

28.05.2018


Menadžment Bijelo Polje

Spiskovi studenata koji su platili školarinu i stekli pravo da polažu završne ispite iz ljetnjeg semestra

26.05.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Spiskovi studenata koji su platili školarinu i stekli pravo da polažu završne ispite iz ljetnjeg semestra

25.05.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr Olivere Živković

23.05.2018


Menadžment Bijelo Polje

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovni englkeski jezik III - 23.05.2018 14:54

23.05.2018


Ekonomija

Predmet Ekonomska filozofija

17.05.2018


Ekonomija

Smjer Informacioni sistemi - predmet Projektovanje informacionih sistema

15.05.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente III godine - 15.05.2018 14:47

15.05.2018


Primijenjene studije menadžmenta

14.05.2018 KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

14.05.2018


Menadžment Bijelo Polje

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

14.05.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Marka Radomana

14.05.2018


Menadžment Bijelo Polje

Raspored završnih i popravnih završnih ispita u ljetnjem semestru studijske 2017-18 godine - 09.05.2018 09:27

09.05.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

Raspored završnih i popravnih završnih ispita u ljetnjem semestru studijske 2017-18 godine, Studije menadžmenta Bijelo Polje- 09.05.2018 15:21

09.05.2018


Ekonomija

Dopis- Centar za studije i kontrolu kvaliteta

08.05.2018


Ekonomija

Bilten 428

08.05.2018


Studije menadžmenta

Raspored polaganja popravnih ispita u ljetnjem semestru studijske 2017/18. godine na Specijalističkim studijama menadžmenta u Podgorici.

03.05.2018


Primijenjene studije menadžmenta

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

03.05.2018


Menadžment Bijelo Polje

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

03.05.2018


Ekonomija

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

03.05.2018


Ekonomija

Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata

27.04.2018


Ekonomija

Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata

27.04.2018


Primijenjene studije menadžmenta

RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ZAVRŠNIH ISPITA NA STUDIJAMA MENADŽMENTA U PODGORICI U LJETNJEM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/18.GODINE

27.04.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ZAVRŠNIH ISPITA NA STUDIJAMA MENADŽMENTA U PODGORICI U LJETNJEM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/18.GODINE

27.04.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatkinje Tijane Đoković

20.04.2018


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

19.04.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje za studente III godine - predmet SPORT - 18.04.2018 12:23

18.04.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje za studente III godine - predmet POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III - 18.04.2018 12:24

18.04.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Rezultati is predmeta SPORT za studente III godine Studija menadžmenta u Podgorici

16.04.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje za studente III godine - predmet POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III - 05.04.2018 09:32

05.04.2018


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

05.04.2018


Studije menadžmenta

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

04.04.2018


Menadžment Bijelo Polje

UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

04.04.2018


Primijenjene studije menadžmenta

UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

04.04.2018


Ekonomija

UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

04.04.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente III godine - predmet SPORT - 28.03.2018 14:09

28.03.2018


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

23.03.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Duška Milanovića

20.03.2018


Studije menadžmenta

UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

20.03.2018


Ekonomija

UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

20.03.2018


Primijenjene studije menadžmenta

UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

20.03.2018


Menadžment Bijelo Polje

UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

20.03.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani doktorskog rada kandidata Bojane Femić

20.03.2018


Ekonomija

Za studente IV godine - Poziv za učešće na takmičenju EuroSkills 2018

20.03.2018


Ekonomija

Poziv za učešće na takmičenju EuroSkills 2018

20.03.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Aleksandre Novičić

20.03.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Dragane Dabetić

20.03.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Sunčice Rogić

19.03.2018


Menadžment Bijelo Polje

Raspored kolokvijuma i popravnih kolokvijuma za ljetnji semestar studijske 2017-18 - 10.03.2018 11:58

10.03.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

Raspored kolokvijuma i popravnih kolokvijuma u ljetnjem semestru studijske 2017-18 godine - 10.03.2018 12:01

10.03.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Anđela Đelević

09.03.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Raspored polaganja kolokvijuma i popravnih kolokvijuma u ljetnjem semestru studijske 2017/18.godine na Studijama menadžmenta u Podgorici

07.03.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)

Obavještenje za studente I godine - 28.02.2018 14:05

28.02.2018


Ekonomija

Obavještenje za studente III godine- 28.02.2018 14:10

28.02.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente III godine - 28.02.2018 16:25

28.02.2018


Ekonomija

Ekonomska filozofija, izborni predmet sa III godine

27.02.2018


Ekonomija

Projektovanje informacionih sistema - smjer Informacioni sistemi

27.02.2018


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

26.02.2018


Ekonomija

INFORMATICKA EKONOMIJA

26.02.2018


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

22.02.2018


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente III godine - 21.02.2018 13:28

21.02.2018


Ekonomija

Obavjestenje za studente II godine - 20.02.2018 12:06

20.02.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Nastava na predmetu SPORT će se održati 22.02.2018.god. (četvrtak) sa početkom u 13,30 sati u Sali Sportskog i kulturnog centra UCG.

19.02.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Dogovorni čas na predmetu SPORT će se održati 16.02. sa početkom u 18,30 sati u Sali 002.

12.02.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatkinje Milene Boljević

09.02.2018


Primijenjene studije menadžmenta

Engleski jezik II godina konacno

06.02.2018


Ekonomija

SPISAK ODBRANJENIH MAGISTARSKIH RADOVA

02.02.2018


Primijenjene studije menadžmenta

RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Podgorica

02.02.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Podgorica

02.02.2018


Menadžment Bijelo Polje

RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Bijelo Polje

02.02.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Bijelo Polje

02.02.2018


Studije menadžmenta

RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Specijalističke studije menadžmenta

02.02.2018


Ekonomija

Termin polaganja popravnog ispita iz predmeta Informatička ekonomija - 31.01.2018 13:47

31.01.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Ivane Ivanović

31.01.2018


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

26.01.2018


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

26.01.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani mr rada kandidata Vučka Fatića

26.01.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada Miloša Tanasijevića

22.01.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

Poslovni engleski I - rezultati zavrsnog ispita - 18.01.2018 13:09

18.01.2018


Menadžment Bijelo Polje

Poslovni engleski II - rezultati zavrsnog ispita- 18.01.2018 13:11

18.01.2018


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatakinjeTatjane Rutešić

18.01.2018


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

16.01.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

Rezultati iz predmeta Poslovni engleski I - 09.01.2018 13:20

09.01.2018


Menadžment Bijelo Polje

Rezultati ispita iz predmeta Poslovni engleski II - 09.01.2018 13:23

09.01.2018


Ekonomija

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

29.12.2017


Menadžment Bijelo Polje

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

29.12.2017


Primijenjene studije menadžmenta

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

29.12.2017


Studije menadžmenta

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA MENADŽMENTA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2018.GODINE.

26.12.2017


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

Termin polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski I - 25.12.2017 10:07

25.12.2017


Ekonomija

INFORMATIČKA EKONOMIJA

25.12.2017


Menadžment Bijelo Polje

Termin polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik II - 22.12.2017 14:43

22.12.2017


Menadžment Bijelo Polje

Raspored polaganja zavrsnih i popravnih zavrsnih ispita u zimskom semestru studijske 2017-18 godine - 22.12.2017 14:54

22.12.2017


Menadžment Bijelo Polje

Menadzment Bijelo Polje 2017 - Termin za popravni kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski I

22.12.2017


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

Menadzment Bijelo Polje 2017 Raspored polaganja završnih i popravnih završnih ispita

22.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Jasmine Kalač

21.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani mr rada kandidata Rajka Kecojevića

21.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Sanje Šćepanović

21.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Milene Pajović

21.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani mr rada kandidata Miloša Damjanovića

20.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Olivere Raičević

20.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

15.12.2017


Primijenjene studije menadžmenta

RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ZAVRŠNIH ISPITA NA STUDIJAMA MENADŽMENTA U PODGORICI U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/18.GODINE

15.12.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ZAVRŠNIH ISPITA NA STUDIJAMA MENADŽMENTA U PODGORICI U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/18.GODINE

15.12.2017


Ekonomija

Obavještenje

14.12.2017


Studije menadžmenta

Obavještenje

14.12.2017


Primijenjene studije menadžmenta

Obavještenje

14.12.2017


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje

14.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Ognjena Vukčevića

11.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Nikole Perišića

08.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

05.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

05.12.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

04.12.2017


Ekonomija

INFORMATIČKA EKONOMIJA - Raspored ispita

01.12.2017


Ekonomija

Informatička ekonomija - Objavljen je spisak studenata koji su stekli pravo da izađu na usmeni dio ispita u prvom ispitnom roku. 

01.12.2017


Ekonomija

Obavještenje za studente smjera Marketing i biznis

30.11.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik I

27.11.2017


Primijenjene studije menadžmenta

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik II

27.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

22.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

17.11.2017


Studije menadžmenta

UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

17.11.2017


Primijenjene studije menadžmenta

UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

17.11.2017


Menadžment Bijelo Polje

UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

17.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o doktorskom radu i izvještaju datom na uvid javnosti

16.11.2017


Studije menadžmenta

Raspored izvođenja nastave na Specijalističkim Studijama menadžmenta za predmet Menadžment promjenama

15.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

14.11.2017


Ekonomija

INFORMATIČKA EKONOMIJA

14.11.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

Sledeći studenti HITNO da se jave studentskoj službi

13.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

10.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

08.11.2017


Ekonomija

Materijal iz Informaticke ekonomije

08.11.2017


Ekonomija

Materijal sa predavanja iz Informaticke ekonomije

07.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata doktorskih studija mr Miloša Rajkovića

06.11.2017


Menadžment Bijelo Polje

Obavjestenje za studente II godine - 06.11.2017 19:13

06.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

02.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

02.11.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

01.11.2017


Menadžment Bijelo Polje

Opšte obavještenje - 27.10.2017 12:02

27.10.2017


Ekonomija

INFORMATIČKA EKONOMIJA

27.10.2017


Ekonomija

Raspored izvođenja nastave na Postdiplomskim magistarskim studijama ekonomije, smjer Ekonomija javnog sektora, u studijskoj 2017/18.godini.

26.10.2017


Ekonomija

Raspored izvođenja nastave na Postdiplomskim magistarskim studijama ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija, u studijskoj 2017/18.godini.

26.10.2017


Primijenjene studije menadžmenta

Potpisivanje Ugovora o studiranju

26.10.2017


Studije menadžmenta

Ugovori o studiranju

26.10.2017


Primijenjene studije menadžmenta

Preuzimanje indeksa

26.10.2017


Primijenjene studije menadžmenta

Raspored polaganja kolokvijuma - Studije menadžmenta Podgorica

25.10.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

Raspored polaganja kolokvijuma - Studije menadžmenta Podgorica

25.10.2017


Ekonomija

Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti

24.10.2017


Ekonomija

Obavještenje za studente magistarskih studija ekonomije

17.10.2017


Studije menadžmenta

OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA

17.10.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2+3)

OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA

17.10.2017


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2+3)

OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA

17.10.2017


Ekonomija (model studija 3+2+3)

OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA

17.10.2017


Ekonomija

OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA

17.10.2017


Primijenjene studije menadžmenta

OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA

17.10.2017


Menadžment Bijelo Polje

OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA

17.10.2017


Menadžment Bijelo Polje

Opšte obavještenje - 13.10.2017 12:58

13.10.2017


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje za studente III godine - 13.10.2017 13:00

13.10.2017


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje za studente I godine - 13.10.2017 13:03

13.10.2017


Ekonomija

Raspored predavanja za zajedničke discipline na akademskim magistarskim studijama

12.10.2017


Studije menadžmenta

RASPORED IZVOĐENJA NASTAVE ZA PREDMET: EKONOMIJA ZA MENADŽERE

12.10.2017


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje za studente I godine, predmet Principi ekonomije - 11.10.2017 11:37

11.10.2017


Primijenjene studije menadžmenta

Raspored polaganja kolokvijuma i popravnih kolokvijuma u zimskom semestru studijske 2017/18. godine

10.10.2017


Ekonomija

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE OBNOVA KREDITA ZA STUDENTE PRETHODNIH GENERACIJA

09.10.2017


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje za studente III godine - predmet Tržišno komuniciranje 04.10.2017 11:59

04.10.2017


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje za studente III godine - predmet Međunarodni marketing 04.10.2017 12:01

04.10.2017


Ekonomija

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na postdiplomske magistarske akademske studije u studijskoj 2017/18. godini

04.10.2017


Ekonomija

Konkurs za upis na magistarske studije

29.09.2017


Ekonomija

Poslovna informatika - obavjestenje za studente I godine 29.09.2017 12:46

29.09.2017


Studije menadžmenta

Preuzimanje indeksa

27.09.2017


Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje o rasporedu

25.09.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatkinje Milene Bulatović

21.09.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Mirka Purovića

21.09.2017


Ekonomija

Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatkinje Marine Kosić

21.09.2017


Studije menadžmenta

OBNOVA KREDITA ZA STUDENTE PRETHODNIH GENERACIJA

20.09.2017


Studije menadžmenta

KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine i OBAVJEŠTENJE O UPISU

20.09.2017


Studije menadžmenta

Raspored izvođenja nastave na Specijalističkim Studijama menadžmenta za predmet Istraživačke metode u biznisu

20.09.2017


Primijenjene studije menadžmenta

Raspored nastave Podgorica

19.09.2017


Menadžment Bijelo Polje

Raspored nastave Bijelo Polje

19.09.2017


Studije menadžmenta

PRELIMINARNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine

19.09.2017


Ekonomija

Akademske magistarske studije - Raspored ispita u avgustovskom roku

04.09.2017


Menadžment Bijelo Polje

Raspored polaganja popravnih ispita u dodatnom ispitnom roku - 20.07.2017 11:17

20.07.2017


Primijenjene studije menadžmenta

Raspored polaganja popravnih ispita u dodatnom ispitnom roku - 20.07.2017 11:29

20.07.2017


Ekonomija

Novi Nastavni plan i program Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

24.04.2017