Obavještenja rukovodilaca - Fakultet političkih nauka


KOMPARATIVNA POLITIKA   12.01.2022
  PRIJAVA TEME MASTER RADA
NOVINARSTVO   12.01.2022
  Prijava teme master rada
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD   12.01.2022
  Prijava teme master rada
MEĐUNARODNI ODNOSI   12.01.2022
  Prijava teme master rada
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD   22.09.2020
  Prijemni ispit iz predmeta SOCIJALNA ZAŠTITA
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD   21.09.2020
  Prijemni ispit iz predmeta SOCIJALNA POLITIKA
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD   15.09.2020
  Prijemni ispit iz predmeta SOCIJALNA POLITIKA
POLITIKOLOGIJA   19.06.2020
  PRIJAVA TEME MASTER RADA
EVROPSKE STUDIJE   19.06.2020
  PRIJAVA TEME MASTER RADA
NOVINARSTVO   19.06.2020
  PRIJAVA TEME MASTER RADA
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD   19.06.2020
  PRIJAVA TEME MASTER RADA
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD   14.11.2017
  Radionica u okviru projekta TRANS2WORK
MEĐUNARODNI ODNOSI   25.10.2017
  PRIJAVA TEME MASTER RADA
MEĐUNARODNI ODNOSI   25.10.2017
  Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD   30.08.2017
  Studijski program Socijalna politika i socijalni rad