Obavještenja rukovodilaca - Filozofski fakultet


PEDAGOGIJA

Uspješna odbrana doktorske disertacije Milice Jelić na Studijskom program za pedagogiju

07.07.2020


PEDAGOGIJA

TERMINI ZAVRSNIH I POPRAVNIH ISPITA 2019 2020 LJETNJI SEMESTAR

11.06.2020


SOCIOLOGIJA

Raspored termina za junski ispitni rok akademske 2020. godine

29.05.2020


ISTORIJA

Raspored ispita u junskom roku 2020

26.05.2020


PSIHOLOGIJA

Raposred ispita u ljetnjem semestru 2020 osnovne studije

26.05.2020


PSIHOLOGIJA

Raspored ispita za ljetnji semestar 2020 specijalisticke

26.05.2020


FILOZOFIJA

Termini ispita (filozofija), jun 2020

25.05.2020


GEOGRAFIJA

Raspored završnih i popravnih ispita u ljetnjem semestru školske 2019/2020 godine - 25.05.2020 23:28

25.05.2020


OBRAZOVANJE UČITELJA

Raspored ispita u junskom roku 2019/2020. studijske godine

25.05.2020


PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJE

Termini završnih i popravnih završnih ispita u junsko julskom ispitnom roku 2020. god.

24.05.2020


PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Specijalističke studije predškolskog vaspitanja TERMINI ISPITA U JUNSKO JULSKOM ISPITNOM ROKU 2020. god. - 24.05.2020 17:45

24.05.2020


PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Specijalističke studije predškolskog vaspitanja ZAVRŠNI I POPRAVNI ISPITNI ROKOVI 2019 20 LJETNJI SEMESTAR- 24.05.2020 18:00

24.05.2020


GEOGRAFIJA

Engleski jezik II VJEZBE - 15.05.2020 09:24

15.05.2020


GEOGRAFIJA

Engleski jezik II VJEZBE - 06.05.2020 20:43

06.05.2020


OBRAZOVANJE UČITELJA

Nastava iz fizičke kulture

24.04.2020


GEOGRAFIJA

Engleski jezik II VJEZBE - 21.04.2020 18:21

21.04.2020


GEOGRAFIJA

Vjezbe Engleski jezik II - 15.04.2020 16:01

15.04.2020


GEOGRAFIJA

Vjezbe Engleski jezik II - 07.04.2020 23:31

07.04.2020


OBRAZOVANJE UČITELJA

Uvod u logiku - onlajn nastava

06.04.2020


PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Kontinuitet nastave na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje - 04.04.2020 01:48

04.04.2020


GEOGRAFIJA

Vjezbe Engleski II - 01.04.2020 17:09

01.04.2020


PEDAGOGIJA

Studijski program za pedagogiju otpočeo online nastavu

28.03.2020


GEOGRAFIJA

Vjezbe Engleski II - 26.03.2020 16:30

26.03.2020


OBRAZOVANJE UČITELJA

Onlajn nastava na Studijskom programu za obrazovanje učitelja

26.03.2020


PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Raspored predavanja i vježbi u ljetnjem semestru 2019/2020 SP PREDSKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANjA

10.02.2020


PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Raspored predavanja i vjezbi u ljetnjem semestru 2019 2020 SPECIJALISTICKE STUDIJE PREDSKOLSKOG VASPITANjA

10.02.2020


PSIHOLOGIJA

Raspored predavanja i vjezbi za ljetnji semestar PSIHOLOGIJA 2020 osnovne studije

09.02.2020


PSIHOLOGIJA

Raspored predavanja i vjezbi za ljetnji semestar PSIHOLOGIJA 2020 specijalisticke studije

09.02.2020


GEOGRAFIJA

Raspored predavanja i vjezbi za ljetnji semestar 2019/2020.

07.02.2020


STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU

Oraret per semestrin veror te vitit akademik 2019/2020.

07.02.2020


FILOZOFIJA

Raspored predavanja i vjezbi (ljetnji semestar 2019/2020.)

05.02.2020


ISTORIJA

Raspored casova Istorija za ljetnji semestar 2020

04.02.2020


OBRAZOVANJE UČITELJA

Raspored časova za ljetnji semestar studijske 2019/2020. godine

29.01.2020


ISTORIJA

Termini ispita januar 2020.

03.01.2020


PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Predskolsko januarski ispitni rok u zimskom semestru 2019 20020 - 30.12.2019 01:39

30.12.2019


FILOZOFIJA

Termini ispita (filozofija), januar 2020.

30.12.2019


GEOGRAFIJA

Termini zavrsnih i popravnih ispita (geografija) januar 2020.

30.12.2019


OBRAZOVANJE UČITELJA

Raspored ispita januar 2020

29.12.2019


FILOZOFIJA

Vodeći savremeni filozofski pravci i mislioci (hermeneutika)

17.12.2019


SOCIOLOGIJA

Predavanja prof. dr Nemanje Đukića

29.10.2019


SOCIOLOGIJA

Učešće predstavnika Studijskog programa za sociologiju u COST akciji Mjerenje beskućništva u Evropi

27.10.2019


SOCIOLOGIJA

Regionalni simpozijum sociologa na Bledu (Slovenija)

20.10.2019


OBRAZOVANJE UČITELJA

Raspored časova

14.10.2019


PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Nova objava - 13.10.2019 17:49

13.10.2019


SOCIOLOGIJA

Dr Natasa Krivokapić je nova predsjednica Mediteranske asocijacije za sociologiju turizma

10.10.2019


PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Nova objava - 10.10.2019 01:17

10.10.2019


PSIHOLOGIJA

Izmjena rasporeda za zimski semestar 2019 20

24.09.2019


PEDAGOGIJA

Raspored časova

23.09.2019


GEOGRAFIJA

O B A V J E Š T E NJ E

20.09.2019


GEOGRAFIJA

Nova objava - 20.09.2019 20:20

20.09.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6