Obavještenja rukovodilaca - Prirodno-matematički fakultet


MATEMATIKA

DOGOVORNI CAS -MASTER STUDIJE NA SMJEROVIMA A I B

19.10.2020


BIOLOGIJA

DOGOVORNI ČAS SA STUDENTIMA MASTER STUDIJA - BIOLOGIJA

18.10.2020


FIZIKA

Izmjena rasporeda za MASTER studije

09.10.2020


MATEMATIKA

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA MASTER STUDIJE- MATEMATIKA I RACUNARSKE NAUKE

08.10.2020


MATEMATIKA

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA MASTER STUDIJE-MATEMATIKA

08.10.2020


FIZIKA

Raspored za MASTER STUDIJE FIZIKE plan 2017.

08.10.2020


FIZIKA

Raspored za SPECIJALISTIČKE STUDIJE FIZIKE

08.10.2020


BIOLOGIJA

RANG LISTA MASTER STUDIJE - BIOLOGIJA

07.10.2020


BIOLOGIJA

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA MASTER STUDIJE - STUDIJSKI PROGRAM BIOLOGIJA

06.10.2020


FIZIKA

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA MASTER STUDIJE FIZIKE

05.10.2020


BIOLOGIJA

NOVA PODJELA STUDENATA PRVE GODINE U GRUPE

02.10.2020


BIOLOGIJA

PRIJAVA STUDENATA I GODINE

30.09.2020


FIZIKA

PRIJEMNI ISPITA ZA MAGISTARSKE STUDIJE FIZIKE

29.09.2020


BIOLOGIJA

REZULTATI TESTA IZ ENGLESKOG

28.09.2020


BIOLOGIJA

PODJELA STUDENATA I GODINE U GRUPE - STUDIJSKI PROGRAM BIOLOGIJA

26.09.2020


FIZIKA

Nastava iz Matematičkih metoda u fizici

26.09.2020


FIZIKA

PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE STUDIJSKOG PROGRAMA FIZIKA

25.09.2020


MATEMATIKA

PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE STUDIJSKIH PROGRAMA MATEMATIKA I MATEMATIKA I RACUNARSKE NAUKE

25.09.2020


BIOLOGIJA

PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE

24.09.2020


FIZIKA

Konkursi za specijalističke i magistarske studije

22.09.2020


BIOLOGIJA

PRIJAVA ZA POLAGANJE ENGLESKOG JEZIKA

21.09.2020


MATEMATIKA

PRIJEMNI ISPIT -MASTER STIDIJE- matematika i računarske nauke

15.09.2020


RAČUNARSKE NAUKE

Primjeri zadataka za primjemni ispit za upis na master studije

14.09.2020


MATEMATIKA

PRIJEMNI ISPIT - MAGISTARSKE STUDIJE - matematika

13.09.2020


FIZIKA

Prijemni ispit za magistarske studije Fizike

03.09.2020


FIZIKA

Matematika II-novi termin za drugi ispitni rok u septembru

24.08.2020


BIOLOGIJA

PRIJEMNI ISPIT ZA MAGISTARSKE STUDIJE - Biologija

13.08.2020


RAČUNARSKE NAUKE

Dogovorni čas za magistarske studije (Rač. nauke)

14.10.2019


MATEMATIKA

Uvod u diferencijalnu geometriju

13.10.2019


FIZIKA

DOGOVORNI CAS ZA MASTER STUDIJE FIZIKE

10.10.2019


BIOLOGIJA

magistarske studije - dogovorni čas

09.10.2019


MATEMATIKA

Dogovorni čas - Magistarske studije

08.10.2019


FIZIKA

Promjena termina za predmete na drugoj godini FIZIKE u cetvrtak

25.09.2019


BIOLOGIJA

termin održavanja ispita u III roku

21.09.2019


BIOLOGIJA

dogovrni čas-master studije

15.10.2018


MATEMATIKA

Magistarske studije - Dogovorni čas

10.10.2018


FIZIKA

Konacan raspored casova za FIZIKU

26.09.2018


FIZIKA

Termini ispita u ispitnom roku avgust/septembar-Studijski program fizika

21.07.2018


FIZIKA

Poziv za postdiplomske kurseve IAEA iz zastite od zracenja

22.06.2018


FIZIKA

VAZNO! Novi termin popravnog zavrsnog ispita iz Vjerovatnoce i statistike

20.06.2018


FIZIKA

Promijenjen termin zavrsnog ispita za studente FIZIKE iz predmeta Vjerovatnoca i statistika

04.06.2018


FIZIKA

Termin za popravni kolokvijum iz Oscilacija i talasa

09.05.2018


FIZIKA

Zavrsni ispit iz Oscilacija i talasa

09.05.2018


FIZIKA

RASPORED POLAGANJA ZAVRSNIH I POPRAVNIH ZAVRSNIH ISPITA NA STUDIJSKOM PROGRAMU FIZIKA

08.05.2018


FIZIKA

II Kolokvijum

03.05.2018


FIZIKA

Talasi i termofizika-I kolokvijum

15.03.2018


FIZIKA

TALASI I TERMOFIZIKA

13.02.2018


FIZIKA

VAZNO! Dopuna rasporeda za Fiziku

10.02.2018


FIZIKA

Konacan raspored casova na Studijskom programu fizika

07.02.2018


FIZIKA

RASPORED CASOVA NA STUDIJSKOM PROGRAMU FIZIKA za ljetnji semestar 2017/18. studijske godine

30.01.2018


1 | 2