Obavještenja za predmete - EKONOMIJA


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Septembarski rok

03.08.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

4. godina - NOVI TERMIN za septembarski rok

24.07.2020


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Konačni rezultati

20.07.2020


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Konačni rezultati

20.07.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Septembarski rok - informacije

20.07.2020


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Konačna tabela sa ocjenama

17.07.2020


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 16.07.2020 10:42

16.07.2020


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Konačni rezultati

16.07.2020


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Ispit

15.07.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

KONAČNI REZULTATI ISPITA

15.07.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Konacni rezultati

15.07.2020


EKONOMIJA - ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU

Konacni rezultati

15.07.2020


EKONOMIJA - Ekološka ekonomija

Konacni rezultati

15.07.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Konačne ocjene

15.07.2020


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Konačne ocjene

15.07.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Konačne ocjene

15.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 15.07.2020 18:56

15.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 15.07.2020 18:57

15.07.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

konacni rezultati- 15.07.2020 19:57

15.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

konacni rezultati - 15.07.2020 19:59

15.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

konacni rezultati- 15.07.2020 20:01

15.07.2020


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

konacni rezultati - 15.07.2020 20:03

15.07.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

Termin popravnog završnog ispita

14.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 13.07.2020 23:02

13.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 13.07.2020 23:06

13.07.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:52

11.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:56

11.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:58

11.07.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Termin završnog ispita

10.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 10.07.2020 16:54

10.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 10.07.2020 16:55

10.07.2020


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Rezultati ispita iz Komparativnog poreskog prava, 9.7.2020.

09.07.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija nakon popravnog završnog ispita

09.07.2020


EKONOMIJA - Transformacija organizacije

Nova objava - 09.07.2020 13:40

09.07.2020


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Rezultati prvog popravnog ispita

09.07.2020


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 09.07.2020 14:10

09.07.2020


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Bodovi seminarski i biznis planovi

08.07.2020


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

08.07.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

SPISAK SA BODOVIMA NAKON ZAVRŠNOG ISPITA

08.07.2020


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije, 8.7.2020.

08.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

zavrsni ispit - 08.07.2020 17:09

08.07.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 08.07.2020 17:13

08.07.2020


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Rezultati iz Komparativnog poreskog prava, 29.6.2020.

07.07.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

KONAČNI REZULTATI

07.07.2020


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

KONAČNI REZULTATI

07.07.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija nakon popravnog zavrsnog ispita

06.07.2020


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

06.07.2020


EKONOMIJA - Engleski jezik (V stepen)

Nova objava - 06.07.2020 19:02 novi termin za popravni ispit

06.07.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Popravni rok

06.07.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Popravni rok

06.07.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 71