Obavještenja za predmete - EKONOMIJA


EKONOMIJA - POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA

Predavanja - link za pristup

03.03.2021


EKONOMIJA - POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA

Porezi i poreska harmonizacija - link za pristup predavanju

25.02.2021


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA II

Nova objava - 19.02.2021 16:52

19.02.2021


EKONOMIJA - EKONOMSKO PREDVIĐANJE I PROGNOZE

Obavještenje o predavanjima

18.02.2021


EKONOMIJA - POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA

Dogovorni čas

17.02.2021


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Obavještenje o početku nastave - 16.02.2021 11:25

16.02.2021


EKONOMIJA - MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

UVODNI CAS

16.02.2021


EKONOMIJA - ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU

Informacije o predmetu

15.02.2021


EKONOMIJA - METODE DUBINSKE ANALIZE PODATAKA

Obavještenje o početku i načinu organizovanja nastave

15.02.2021


EKONOMIJA - OPERATIVNI MENADŽMENT

Obavještenje o nastavi - 15.02.2021 20:09

15.02.2021


EKONOMIJA - GLOBALIZACIJA I EKONOMSKA POLITIKA

Obavještenje - prva nedelja nastave

11.02.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

08.02.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Popravni zavrsni ispit

05.02.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Rezultati nakon zavrsnog ispita

25.01.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Istrazivacki radovi - konacni rezultati

22.01.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Raspored odrzavanja ispita - promjena satnice

18.01.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Istrazivacki radovi - preliminarni rezultati

18.01.2021


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Rezultati prije zavrsnog

15.01.2021


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin popravnog zavrsnog

12.01.2021


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Tabela prije zavrsnog ispita

30.12.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

REGIONALNA EKONOMIJA, ONLINE PREDAVANJE - 29.12.2020 07:26

29.12.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Časovi vježbi

29.12.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.12.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Završni ispit

24.12.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

REGIONALNA EKONOMIJA, ISPITNA PITANJA I TERMIN ISPITA- 22.12.2020 10:14

22.12.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Rezultati popravnog kolokvijuma odrzanog 21.12.2020. godine

21.12.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Raspored odrzavanja zavrsnog ispita

21.12.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

REGIONALNA EKONOMIJA, online predavanje - 21.12.2020 18:31

21.12.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin popravnog kolokvijuma

20.12.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

18.12.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

REGIONALNA EKONOMIJA, PREDAVANJE ONLINE, 8.30 - 15.12.2020 08:23

15.12.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Rezultati kolokvijuma

10.12.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Popravni kolokvijum - 21.12.2020. u 9:00h

07.12.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

REGIONALNA EKONOMIJA, ONLINE PREDAVANJE - 07.12.2020 17:43

07.12.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin kolokvijuma

06.12.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Nova objava - 01.12.2020 09:36

01.12.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

ZOOM predavanje Regionalna ekonomija- 30.11.2020 17:26

30.11.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Regionalna ekonomija, predavanje ZOOM on line - 23.11.2020 18:03

23.11.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Rezultati kolokvijuma

16.11.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

PREDAVANJE ZOOM 17.11. u 8.30 h- 16.11.2020 12:15

16.11.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Časovi vježbi -DL

11.11.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Kolokvijum

11.11.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

PREDAVANJE ZOOM- 10.11.2020 06:55

10.11.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Materijal sa predavanja odrzanih 09.11.2020. godine

09.11.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Obavjestenje za predavanja 09.11.2020. godine

05.11.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Esej 2

03.11.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Materijal sa predavanja odrzanih 02.11.2020. godine

02.11.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Regionalna ekonomija, predavanja - 01.11.2020 18:54

01.11.2020


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Domaci

31.10.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA

Obavjestenje za kolokvijum i materijal sa predavanja odrzanih 26.10.2020. godine

26.10.2020


1 | 2