Obavještenja za predmete - MENADŽMENT


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   12.05.2021
  Rezultati
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   30.04.2021
  Rezultati
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   25.04.2021
  Nova objava - 25.04.2021 12:59
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   22.04.2021
  Okvirna lista ispitnih pitanja
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   22.04.2021
  Predavanje Zoom
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   16.04.2021
  Predavanja
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   15.04.2021
  Promjena termina predavanja
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   15.04.2021
  Predavanja
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   15.04.2021
  Nova objava - 15.04.2021 15:25
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   13.04.2021
  Nova objava - 13.04.2021 15:16
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   05.04.2021
  Predavanja - promjena termina
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   01.04.2021
  Predavanja - DL
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   01.04.2021
  Predavanja - Zoom
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   29.03.2021
  Promjena termina ispita
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   29.03.2021
  Nova objava - 29.03.2021 15:22
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   20.03.2021
  Nova objava - 20.03.2021 19:12
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   18.03.2021
  Prezentacije - 18.03.2021 19:31
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   18.03.2021
  Nova objava - 18.03.2021 19:36
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   18.03.2021
  Predavanje 19. 03.
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   15.03.2021
  Termin prvog kolokvijuma
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   12.03.2021
  Nova objava - 12.03.2021 15:33
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   11.03.2021
  Nova objava - 11.03.2021 14:44
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   10.03.2021
  Termin ispita
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   07.03.2021
  Nova objava - 07.03.2021 13:41
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   03.03.2021
  Nova objava - 03.03.2021 12:32
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   01.03.2021
  Nova objava - 01.03.2021 11:02
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   01.03.2021
  Nova objava - 01.03.2021 11:07
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   27.02.2021
  Dodatni termin
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   25.02.2021
  Drugo predavanje
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   20.02.2021
  Seminarski radovi
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   19.02.2021
  Konačna lista sa ocjenama nakon popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   18.02.2021
  Predavanja - DL
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   18.02.2021
  Prvo predavanje - Zoom Link
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   12.02.2021
  Nova objava - 12.02.2021 20:07
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   06.02.2021
  Nova objava - 06.02.2021 19:54
MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU   31.01.2021
  Rezultati ispita održanog 29.01.2021 23:31
MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   29.01.2021
  Nova objava - 29.01.2021 08:39
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   21.01.2021
  Nova objava - 21.01.2021 15:43
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   19.01.2021
  Link za predavanje - 19. 1. 2021.
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   18.01.2021
  Nova objava - 18.01.2021 11:47
MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   14.01.2021
  Nova objava - 14.01.2021 10:37
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   14.01.2021
  Nova objava - 14.01.2021 15:38
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   31.12.2020
  Nova objava - 31.12.2020 13:52
MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU   26.12.2020
  Termin popravnog ispita
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   25.12.2020
  Nova objava - 25.12.2020 14:52
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   25.12.2020
  Link za predavanje 25. 12.
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   24.12.2020
  Nova objava - 24.12.2020 11:25
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   24.12.2020
  Link za predavanje 24. 12.
MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   22.12.2020
  Nova objava - 22.12.2020 08:35
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   21.12.2020
  Nova objava - 21.12.2020 19:16

1 | 2 | 3 | 4 | 5