Obavještenja za predmete - MENADŽMENT


MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU   01.12.2021
  Termin za ispit - 01.12.2021 18:42
MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU   10.11.2021
  Obavještenje o nastavi - 10.11.2021 11:51
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   29.09.2021
  Rezultati - Covid rok
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   27.09.2021
  Dodatni Covid rok - termin polaganja
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   26.09.2021
  Konačne ocjene
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   26.09.2021
  Konačne ocjene
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   24.09.2021
  Rezultati
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   23.09.2021
  Rezultati ispita - drugi termin
MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   21.09.2021
  Nova objava - 21.09.2021 09:58
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   16.09.2021
  Rezultati ispita - drugi termin
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   15.09.2021
  Rezultati ispita - prvi termin
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   14.09.2021
  Rezultati ispita - drugi termin
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   10.09.2021
  Rezultati ispita - prvi termin
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   06.09.2021
  Rezultati popravnog ispita (prvi rok)
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   31.08.2021
  Rezultati ispita - prvi rok
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   07.07.2021
  Ocjene
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   05.07.2021
  Rezultati ispita
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   30.06.2021
  Konačne ocjene
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   24.06.2021
  Rezultati
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   19.06.2021
  Rezultati ispita
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   18.06.2021
  Rezultati ispita
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   17.06.2021
  Termin završnog ispita - 17 h
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   04.06.2021
  Rezultati
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   03.06.2021
  Rezultati ispita
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   01.06.2021
  Rezultati ispita
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   26.05.2021
  Termin ispita
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   20.05.2021
  Termin ispita
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   12.05.2021
  Rezultati
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   30.04.2021
  Rezultati
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   25.04.2021
  Nova objava - 25.04.2021 12:59
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   22.04.2021
  Okvirna lista ispitnih pitanja
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   22.04.2021
  Predavanje Zoom
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   16.04.2021
  Predavanja
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   15.04.2021
  Promjena termina predavanja
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   15.04.2021
  Predavanja
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   15.04.2021
  Nova objava - 15.04.2021 15:25
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   13.04.2021
  Nova objava - 13.04.2021 15:16
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   05.04.2021
  Predavanja - promjena termina
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   01.04.2021
  Predavanja - DL
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   01.04.2021
  Predavanja - Zoom
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   29.03.2021
  Promjena termina ispita
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   29.03.2021
  Nova objava - 29.03.2021 15:22
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   20.03.2021
  Nova objava - 20.03.2021 19:12
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   18.03.2021
  Prezentacije - 18.03.2021 19:31
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   18.03.2021
  Nova objava - 18.03.2021 19:36
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   18.03.2021
  Predavanje 19. 03.
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   15.03.2021
  Termin prvog kolokvijuma
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   12.03.2021
  Nova objava - 12.03.2021 15:33
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   11.03.2021
  Nova objava - 11.03.2021 14:44
MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA   10.03.2021
  Termin ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6