Obavještenja za predmete - MENADŽMENT


MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   30.05.2023
  Rezultati popravnog I kolokvijuma
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   30.05.2023
  Rezultati popravnog II kolokvijuma
MENADŽMENT - MENADŽMENT U RAČUNOVODSTVU   24.05.2023
  Rezultati-popravni rok
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   16.05.2023
  Nova objava - 16.05.2023 10:14
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   16.05.2023
  Nova objava - 16.05.2023 10:52
MENADŽMENT - EVALUACIJA PREDUZEĆA   13.05.2023
  Termin kolokvijuma
MENADŽMENT - MENADŽMENT U RAČUNOVODSTVU   10.05.2023
  Informacija-popravni kolokvijum
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   10.05.2023
  Rezultati II kolokvijuma
MENADŽMENT - MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSA SA KUPCIMA   09.05.2023
  Rezultati popravnog
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   08.05.2023
  Termin popravnih kolokvijuma
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   07.05.2023
  Drugi kolokvijum
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   03.05.2023
  Nova objava - 03.05.2023 11:31
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   24.04.2023
  Dvostruko oporezivanje
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   23.04.2023
  Nova objava - 23.04.2023 20:44
MENADŽMENT - MENADŽMENT U RAČUNOVODSTVU   18.04.2023
  Informacija-Kolokvijum
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   13.04.2023
  Nova objava - 13.04.2023 11:52
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   13.04.2023
  Nova objava - 13.04.2023 19:31
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   13.04.2023
  Nova objava - 13.04.2023 19:41
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   10.04.2023
  Oporezivanje imovine
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   09.04.2023
  Nova objava - 09.04.2023 19:28
MENADŽMENT - MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSA SA KUPCIMA   05.04.2023
  Rezultati
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   03.04.2023
  Rezultati I kolokvijuma
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   03.04.2023
  Oporezivanje potrošnje
MENADŽMENT - MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSA SA KUPCIMA   22.03.2023
  Raspored održavanja kolokvijuma
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   20.03.2023
  Oporezivanje dobiti pravnih lica
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   20.03.2023
  Prvi kolokvijum
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   12.03.2023
  Odgađanje predavanja predviđenih 13.3.2023. godine
MENADŽMENT - MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSA SA KUPCIMA   09.03.2023
  Materijal sa predavanja
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   06.03.2023
  Oporezivanje dohotka fizičkih lica
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   27.02.2023
  Principi oporezivanja
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   20.02.2023
  Uvod u oporezivanje
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   19.02.2023
  Promjena termina održavanja predavanja
MENADŽMENT - BANKARSKI MENADŽMENT   19.02.2023
  Nova objava - 19.02.2023 14:50
MENADŽMENT - STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO   14.02.2023
  Konacni rezultati
MENADŽMENT - BANKARSKI MENADŽMENT   14.02.2023
  Nova objava - 14.02.2023 11:44
MENADŽMENT - MENADŽMENT U RAČUNOVODSTVU   13.02.2023
  Informacija-predavanje 14. 02 2024
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   13.02.2023
  Plan rada
MENADŽMENT - PORTFOLIO MENADŽMENT   06.02.2023
  Nova objava - 06.02.2023 14:05
MENADŽMENT - KOMPANIJSKO PRAVO I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE   02.02.2023
  Konačni rezultati
MENADŽMENT - STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO   01.02.2023
  Informacija o izmjeni termina-popravni zavrsni ispit
MENADŽMENT - BANKARSKI MENADŽMENT   01.02.2023
  Nova objava - 01.02.2023 17:51
MENADŽMENT - KOMPANIJSKO PRAVO I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE   30.01.2023
  Promjena termina popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU   30.01.2023
  Rezultati popravnog ispita održanog 30.01.2023
MENADŽMENT - KOMPANIJSKO PRAVO I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE   23.01.2023
  Rezultati - I ispitni rok
MENADŽMENT - KORPORATIVNE BIZNIS STRATEGIJE   23.01.2023
  Završni ispit
MENADŽMENT - STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO   20.01.2023
  Zavrsni ispit-informacije
MENADŽMENT - BANKARSKI MENADŽMENT   18.01.2023
  Nova objava - 18.01.2023 21:42
MENADŽMENT - INTERNET MARKETING   13.01.2023
  Nova objava - 13.01.2023 14:24
MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU   12.01.2023
  Rezultati ispita održanog 11. januara 2023. godine - 12.01.2023 11:19
MENADŽMENT - INTERNET MARKETING   11.01.2023
  Nova objava - 11.01.2023 12:37

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 10