Obavještenja za predmete - MENADŽMENT - Bijelo Polje


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE   27.05.2022
  Termin završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE   16.05.2022
  Nova objava - 16.05.2022 15:54
MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE   10.05.2022
  Termin polaganja ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE   25.04.2022
  Obavještenje_termini kolokvijuma
MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE   21.02.2022
  Obavještenje - uvodno predavanje
MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO   24.01.2022
  Završni ispit
MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO   21.12.2021
  Izmjena termina popravnog kolokvijuma
MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO   02.12.2021
  Dodatni čas vježbi - 3.12.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO   06.11.2021
  Vježbe - 8.11.2021.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO   31.10.2021
  Vježbe 1.11. - Termin početka
MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE   29.10.2021
  Link za čas vježbi
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA   12.10.2021
  Vjezbe
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA   28.09.2021
  Obavjestenje o nastavi
MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE   27.09.2021
  COVID Rok
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   26.09.2021
  Obavještenje - Covid rok / Poslednji ispit
MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS   16.09.2021
  avgustovski rok konacni rezultati- 16.09.2021 11:25
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   16.09.2021
  avgustovski rok drugi termin- 16.09.2021 20:35
MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS   13.09.2021
  Termin polaganja - 13.09.2021 09:25
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   13.09.2021
  Termin polaganja- 13.09.2021 09:28
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   13.09.2021
  Rezultati nakon drugog septembarskog roka
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   09.09.2021
  Raspored polaganja drugog septembarskog roka
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   09.09.2021
  avgustovski rok - 09.09.2021 13:17
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   06.09.2021
  Rezultati prvog septembarskog roka
MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS   04.09.2021
  Termin polaganja - 04.09.2021 12:04
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   04.09.2021
  Termin polaganja - 04.09.2021 12:06
MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE   03.09.2021
  Raspored ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   02.09.2021
  Obavještenje - raspored polaganja ispita (prvi septembarski rok)
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   02.07.2021
  Rezultati nakon zavrsenih svih vidova provere znanja - 02.07.2021 14:19
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   26.06.2021
  Popravni završni ispit
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   27.05.2021
  Časovi - zoom
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   25.05.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   25.05.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   25.05.2021
  Zbirna tebela
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   20.05.2021
  Raspored polaganja popravnog kolokvijuma
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   19.05.2021
  Časovi - zoom
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   18.05.2021
  Rezultati kolokvijuma
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   14.05.2021
  Raspored polaganja kolokvijuma
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   11.05.2021
  Popravni kolokvijum
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   08.05.2021
  Informacija u vezi sa odbranom seminarskih radova - 08.05.2021 22:25
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   07.05.2021
  Obavještenje - dodatni čas vježbi
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   05.05.2021
  Časovi - zoom
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   04.05.2021
  Obavještenje o terminu predavanja
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   28.04.2021
  Rezultati kolokvijuma
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   28.04.2021
  Časovi - zoom
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   27.04.2021
  Kolokvijum: Link za studente sa neparnim brojem indeksa
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   27.04.2021
  Kolokvijum: Link za studente sa parnim brojem indeksa
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA   21.04.2021
  Raspored održavanja kolokvijuma
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA   21.04.2021
  Obavještenje o promjeni termina časova vježbi
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   18.04.2021
  Informacija u vezi sa seminarskim radovima-- 18.04.2021 18:01
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   16.04.2021
  rezultati - 16.04.2021 12:13

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 14