Obavještenja za predmete - EKONOMIJA


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati prije završnog ispita

05.06.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

Raspored polaganja završnog ispita

04.06.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Prijava za praktični ispit u redovnom roku

03.06.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 03.06.2020 12:32

03.06.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Završni ispit - grupe za polaganje

03.06.2020


EKONOMIJA - DIGITALNA EKONOMIJA

Završni ispit - informacije

02.06.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Istrazivacki radovi - ostvareni bodovi

02.06.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Online konsultacije i informacija u vezi ispita

01.06.2020


EKONOMIJA - TRGOVINSKI MENADŽMENT

Raspored održavanja kolokvijuma

01.06.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Raspored održavanja kolokvijuma

01.06.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Obavještenje o polaganju praktičnog dijela ispita

31.05.2020


EKONOMIJA - JAVNE FINANSIJE

Način polaganja ispita

29.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati predispitnih provera znanja- 28.05.2020 13:54

28.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKA POLITIKA

REZULTATI PRIJE ZAVRŠNOG ISPITA

28.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKA POLITIKA

PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT

28.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Online konsultacije - ZOOM - 28.05.2020. od 10:00-10:30

27.05.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI

Objavljen je materijal za časove vježbi - Otvoreni transportni problem

26.05.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Online konsultacije i poeni prije ispita

26.05.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati dosadašnjih aktivnosti sa predavanja i vježbi

25.05.2020


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Pitanja za završni ispit

25.05.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Tabela sa aktivnostima

25.05.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE

Online nastava - ZOOM

25.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima

22.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Link za pristup testu

20.05.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

Link za pristup POPRAVNOM testu

20.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online cas- 20.05.2020 14:49

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 20.05.2020 15:23

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

limk za pristup casu - 20.05.2020 15:30

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Online cas 20.05.2020 16:14

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 20.05.2020 16:38

20.05.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Online konsultacije

19.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Esej

19.05.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija aktivnosti

19.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online aktivnosti - 19.05.2020 18:33

19.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 19.05.2020 19:27

19.05.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

DL - obavještenje o popravnom

19.05.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Online predavanja

18.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

POPRAVNI TEST - TERMIN 20.05. u 10:00h

18.05.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

POPRAVNI TEST - TERMIN 20.05. u 10:30

18.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Test i predavanja

18.05.2020


EKONOMIJA - DIGITALNA EKONOMIJA

Obavještenje za časove vježbi

18.05.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE

Online nastava - ZOOM

18.05.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija aktivnosti i obavještenje

17.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Materijal

17.05.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Vazno obavjestenje - 17.05.2020 20:49

17.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKA POLITIKA

Online nastava

16.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 26