Obavještenja za predmete - EKONOMIJA


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati završnog ispita

18.01.2020


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati nakon završnog ispita

17.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

15.01.2020


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Termin završnog ispita

15.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog (KOMPLET)

14.01.2020


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA

13.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Promjena termina pregleda zavrsnog teorijskog dijela

13.01.2020


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Nova objava - 12.01.2020 00:30 Rezultati popravnog kolokvijuma

12.01.2020


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Završni ispit

10.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog teorijskog dijela ispita

10.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Studenti prijavljeni za završni usmeni ispit (teorijski)

09.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Dodatna informacija u vezi završnog ispita

09.01.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Zavrsni ispit-informacije

08.01.2020


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Popravni praktčni kolokvijum (My SQL)

06.01.2020


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 31.12.2019 13:12

31.12.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 31.12.2019 13:14

31.12.2019


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Spisak sa bodovima za završni ispit

30.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Raspored za zavrsni ispit, 11.01.2020.

30.12.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Spisak sa bodovima za završni ispit

30.12.2019


EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Obavjestenje o završnom ispitu i osvojeni broj poena prije završnog ispita

30.12.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Spisak sa bodovima ostvarenim prije završnog ispita (studijski program Ekonomija)

29.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PPT 18 i ISPITNA PITANJA - 29.12.2019 22:02

29.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Rezultati

28.12.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 28.12.2019 14:10

28.12.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Tabela sa bodovima, prije završnog ispita

28.12.2019


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Termin konsultacija - saradnik Jovan Đurašković

27.12.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Tabela nakon istraživačkih radova

27.12.2019


EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Rezultati

27.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Nova objava - 26.12.2019 17:57 Mock test i raspored polaganja zavrsnog ispita

26.12.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Materijal sa predavanja - gradivo nakon kolokvijuma

26.12.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Termin časa srijeda u 11:30

25.12.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.12.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Termini casova i vjezbi

24.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

termin odrzavanja popravnog kolokvijuma

24.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Konsultacije-praktični dio

24.12.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 24.12.2019 14:20

24.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Predavanja-24.decembar 2019

23.12.2019


EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Raspored polaganja ispita - Popravni kolokvijum

23.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Privredni razvoj, predavanja, PPT 16 i 17 - 21.12.2019 10:24

21.12.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 21.12.2019 23:26

21.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal-II dio prakticni

20.12.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 20.12.2019 13:02

20.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Predavanje PPT 14 i 15

20.12.2019


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.12.2019


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Termin predavanja/vježbi za grupu G1 u ponedjeljak umjesto u utorak

20.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati kolokvijuma

19.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

obavještenje o terminu vjezbi

18.12.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijali sa predavanja-Softver (st. program Ekonomija)

18.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 17