Obavještenja za predmete - MENADŽMENT - Bijelo Polje


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO   29.01.2022
  Nova objava - 29.01.2022 13:57
MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO   28.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT   27.01.2022
  Završni ispit - USMENI
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   27.01.2022
  Konsultacije - 27. 01.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT   26.01.2022
  Case study 2
MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT   26.01.2022
  Zbirna tebela
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   25.01.2022
  Konsultacije - 25. 01.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS   24.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT   24.01.2022
  Case study
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   22.01.2022
  Termin završnog ispita - 28. 01.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA   22.01.2022
  Termin završnog ispita - 28. 01.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA   22.01.2022
  Rezultati
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT   21.01.2022
  Rezultati završnog ispita - 21.01.2022 13:26
MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA ETIKA   21.01.2022
  Rezultati nakon prvog roka završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING   21.01.2022
  Rezultati I roka završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO   20.01.2022
  Nova objava - 20.01.2022 13:58
MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE   20.01.2022
  Link I za prezentacije
MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE   20.01.2022
  Link II za prezentacije
MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO   19.01.2022
  Seminarski rad-informacija
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO   19.01.2022
  Nova objava - 19.01.2022 16:10
MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE   18.01.2022
  Термин завршног испита
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   17.01.2022
  Konsultacije na zahtjev studenata - Ivan
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING   13.01.2022
  Rezultati prije završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING   13.01.2022
  Promjena termina završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   12.01.2022
  Rezultati završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA   12.01.2022
  Rezultati završnog
MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT   10.01.2022
  Raspored održavanja završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   09.01.2022
  Dodatni časovi vježbi - konsultacije
MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE   08.01.2022
  Spisak pitanja za završni ispit
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   08.01.2022
  Dodatni časovi vježbi - konsultacije
MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO   06.01.2022
  Napomena u vezi zavrsnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO   05.01.2022
  Nova objava - 05.01.2022 15:36
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   05.01.2022
  Dodatni časovi vježbi - konsultacije
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   03.01.2022
  Dodatni časovi vježbi - konsultacije
MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS   31.12.2021
  Rezultati s poenima za aktivnost
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA   31.12.2021
  Rezultati
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   31.12.2021
  Rezultati pred završni ispit
MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE   29.12.2021
  Збирна табела пред завршни испит
MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS   28.12.2021
  Termini časova s poenima za aktivnost - 28.12.2021 08:29
MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE   28.12.2021
  Link za čas 28.12.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS   28.12.2021
  Rezultati- 28.12.2021 11:02
MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE   27.12.2021
  Питања за завршни испит
MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE   27.12.2021
  Termin prezentacija grupnih radova
MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE   27.12.2021
  Активност 2
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   24.12.2021
  Časovi vježbi - 24. 12. 2021.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO   24.12.2021
  Nova objava - 24.12.2021 13:02
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT   24.12.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma - 24.12.2021 15:35
MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE   24.12.2021
  Link za čas 24.12.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA ETIKA   24.12.2021
  Evidencija rezultata nakon održanih prezentacija istraživačkih radova
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA   23.12.2021
  Okvirna lista ispitnih pitanja

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 32