Obavještenja za predmete - POMORSKE NAUKE


POMORSKE NAUKE - MEĐUNARODNI SISTEM POMORSKE SIGURNOSTI

Konsultacije iz predmeta Medjunarodni sistem pomorske sigurnosti na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske) , 28.12.2018.

26.12.2018


POMORSKE NAUKE - SPAŠAVANJE NA MORU

Konsultacije iz predmeta Spasavanje na moru na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske), 28.12.2018.

26.12.2018


POMORSKE NAUKE - MEĐUNARODNI SISTEM POMORSKE SIGURNOSTI

Konsultacije iz predmeta Medjunarodni sistem pomorske sigurnosti na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske), 20. i 21.11.2018.

16.11.2018


POMORSKE NAUKE - SPAŠAVANJE NA MORU

Konsultacije iz predmeta Spasavanje na moru na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske), 20. i 21.11.2018.

16.11.2018


POMORSKE NAUKE - KVANTITATIVNO ODLUČIVANJE U POMORSTVU

Prijedlog konacnih ocjena iz Kvantitativnog odlučivanja u pomorstvu na Pomorskim naukama (Magistarske)

16.09.2017


POMORSKE NAUKE - INTEGR. SIST. INTERMODAL. VODNOG SAOBRAĆ. U EU

Prijedlog konacnih ocjena iz Integrisanog sistema intermodalnog vodnog saobraćaja u EU na Pomorskim naukama (Magistarske)

16.09.2017


POMORSKE NAUKE - SAVREMENE KONCEPCIJE ODRŽAVANJA

Prijedlog konacnih ocjena iz Savemenih koncepcija odrzavanja na Pomorskim naukama (Magistarske)

15.09.2017


POMORSKE NAUKE - UPRAVLJANJE KVALITETOM U POMORSTVU

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja kvalitetom u pomorstvu na Pomorskim naukama (Magistarske)

15.09.2017


POMORSKE NAUKE - MATEMATIČKO MODELIRANJE I SIMULACIJE

Prijedlog konacnih ocjena iz Matematickog modeliranja i simulacije na Pomorskim naukama (Magistarske)

15.09.2017


POMORSKE NAUKE - METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Prijedlog konacnih ocjena iz Metodologija naucno-istrazivackog rada na Pomorskim naukama (Magistarske)

15.09.2017


POMORSKE NAUKE - POMORSKE KOMUNIKACIJE I INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Pomroskih komunikacija i informacionih sistema na Pomorskim naukama (Magistarske)

01.09.2017