Obavještenja za predmete - POMORSKE NAUKE


POMORSKE NAUKE - POMORSKO IMOVINSKO PRAVO

Način polaganja kolokvijuma iz Pomorskog imovinskog prava - 09.04.2020

09.04.2020


POMORSKE NAUKE - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Templejti za izradu seminarskog rada

03.04.2020


POMORSKE NAUKE - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Materijal

25.02.2020


POMORSKE NAUKE - PLANIRANJE PREVOZA TERETA

Raspored predavanja

22.02.2020


POMORSKE NAUKE - POMORSKO IMOVINSKO PRAVO

Termin prvog predavanja

11.02.2020


POMORSKE NAUKE - ODRŽAVANJE BRODSKOG POGONA

Rezultati ispita

03.02.2020


POMORSKE NAUKE - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Završni popravni ispit

29.01.2020


POMORSKE NAUKE - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Završni ispit iz EPuP

15.01.2020


POMORSKE NAUKE - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Termin ispita

13.01.2020


POMORSKE NAUKE - EKONOMIKA BRODARSTVA ( NAPREDAN KURS)

Rezultati II kolokvijuma

08.12.2019


POMORSKE NAUKE - EKONOMIKA BRODARSTVA ( NAPREDAN KURS)

Rezultati I popravnog kolokvijuma

08.11.2019


POMORSKE NAUKE - POMORSKO IMOVINSKO PRAVO

Predavanje iz Pomorskog imovinskog prava na Pomorskim naukama Spec, 21.2.2019.

15.02.2019


POMORSKE NAUKE - PLANIRANJE PREVOZA TERETA

Nastava iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

15.02.2019


POMORSKE NAUKE - UPOTREBA GIS TEHNOLOGIJA U POMORSTVU

Predavanja iz Upotrebe GIS tehnolgija u pomorstvu na Pomorskim naukama (Spec.)

14.11.2018


POMORSKE NAUKE - UPOTREBA GIS TEHNOLOGIJA U POMORSTVU

Predavanja iz GIS na Pomorskim naukama (Spec.)

02.10.2018


POMORSKE NAUKE - ODRŽAVANJE BRODSKOG POGONA

Zavrsni ispit septembarskog ispitnog roka iz Odrzavanja brodskog pogona na Pomorskim naukama (Spec.)

28.08.2018


POMORSKE NAUKE - PLANIRANJE PREVOZA TERETA

Popravni kolokvijum II iz PLaniranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

25.05.2018


POMORSKE NAUKE - PLANIRANJE PREVOZA TERETA

Kolokvijum II iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

15.05.2018


POMORSKE NAUKE - PLANIRANJE PREVOZA TERETA

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

19.04.2018


POMORSKE NAUKE - POMORSKE TEHNOLOGIJE TRANSPORTA I LOGISTIKA I

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih tehnologija transporta i logistika I na Pomorskim naukama (Spec.)

10.04.2018


POMORSKE NAUKE - PLANIRANJE PREVOZA TERETA

Popravni kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

06.04.2018


POMORSKE NAUKE - PLANIRANJE PREVOZA TERETA

Rezultati kolokvijuma I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

02.04.2018


POMORSKE NAUKE - PLANIRANJE PREVOZA TERETA

Kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

25.03.2018


POMORSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA I ODRŽAVANJE ZASNOVANO NA RIZIKU

Promjena termina predavanja iz Teorije rizika i odrzavanja zasnovano na riziku na Pomorskim naukama (Spec.)

14.03.2018


POMORSKE NAUKE - EKONOMIKA BRODARSTVA ( NAPREDAN KURS)

Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

16.01.2018


POMORSKE NAUKE - EKONOMIKA BRODARSTVA ( NAPREDAN KURS)

Nastava iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

27.12.2017


POMORSKE NAUKE - TEHNIKE PREGLEDA I NADZORA BRODA

Kolokvijum II iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Pomorskim naukama (Specijalističke)

25.12.2017


POMORSKE NAUKE - EKONOMIKA BRODARSTVA ( NAPREDAN KURS)

Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

06.12.2017


POMORSKE NAUKE - EKONOMIKA BRODARSTVA ( NAPREDAN KURS)

Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

15.11.2017


POMORSKE NAUKE - POMORSKE TEHNOLOGIJE TRANSPORTA I LOGISTIKA I

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih tehnologija transporta i logistike I na Pomorskim naukama (Spec.)

17.09.2017


POMORSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA I ODRŽAVANJE ZASNOVANO NA RIZIKU

Prijedlog konacnih ocjena iz Teorija rizika i odrzavanja zasnovano na riziku na Pomorskim naukama (Specijalisticke)

15.09.2017


POMORSKE NAUKE - ODRŽAVANJE BRODSKOG POGONA

Prijedlog konacnih ocjena iz Odrzavanja brodskog pogona na Pomorskim naukama (Spec.)

15.09.2017