Obavještenja za predmete - KLAVIR


- KLAVIR I   19.06.2017
  Klavir - Drugi ispitni rok
- KLAVIR I   01.06.2017
  Ispit
- ISTORIJSKI RAZVOJ PIJANIZMA I   25.05.2017
  Promjena termina ispita
- KLAVIR I   12.04.2017
  Kolokvijum iz predmeta klavir