Obavještenja za predmete - GITARA


GITARA - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
GITARA - Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
GITARA - Hor sa osnovima vokalne tehnike II   26.03.2020
  Nova objava - 26.03.2020 16:39
GITARA - KAMERNA MUZIKA II   18.03.2020
  Ponce
GITARA - Gitara II   17.03.2020
  Sight reading.
GITARA - Muzička tehnologija II   12.03.2020
  Materijal za ispit
GITARA - Muzička tehnologija I   25.01.2020
  Prijave za popravni ispit i rezultati redovnog roka
GITARA - Muzička tehnologija I   07.01.2020
  Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit