Obavještenja za predmete - KLAVIR


KLAVIR - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
KLAVIR - Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
KLAVIR - Hor sa osnovima vokalne tehnike II   26.03.2020
  Nova objava - 26.03.2020 16:37
KLAVIR - METODIKA NASTAVE KLAVIRA II   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 12:33 Literatura
KLAVIR - KAMERNA MUZIKA II   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 13:20
KLAVIR - Muzička tehnologija II   12.03.2020
  Materijal za ispit
KLAVIR - Muzička tehnologija I   25.01.2020
  Prijave za popravni ispit i rezultati redovnog roka
KLAVIR - Muzička tehnologija I   07.01.2020
  Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit