Obavještenja za predmete - IZVOĐAČKE UMJETNOSTI


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III   19.01.2021
  materijal za ispit
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III   29.12.2020
  Materijal za predavanje od 25.12.2020
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III   20.11.2020
  RMI 2 predavanje 20.11.2020.
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I   19.11.2020
  Literatura za gudače
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I   19.11.2020
  Literatura za duvače
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO II   10.05.2020
  SOLFEĐO priprema za usmeni dio ispita - 10.05.2020 19:14
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK IV   01.05.2020
  Nova objava - 01.05.2020 13:47
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA II   10.04.2020
  Nova objava - 10.04.2020 17:25
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA IV   10.04.2020
  Nova objava - 10.04.2020 17:57
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA VI   10.04.2020
  Nova objava - 10.04.2020 18:00
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA II   07.04.2020
  Nova objava - 07.04.2020 19:53 Uvod u klasični stil-muzičke prilike u Evropi polovinom XVIII vijeka
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK II   07.04.2020
  Nova objava - 07.04.2020 21:46
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK II   07.04.2020
  Nova objava - 07.04.2020 21:48
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK II   07.04.2020
  Nova objava - 07.04.2020 21:50
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK IV   07.04.2020
  Nova objava - 07.04.2020 21:52
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK IV   07.04.2020
  Nova objava - 07.04.2020 21:54
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK IV   07.04.2020
  Nova objava - 07.04.2020 21:55
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA II   02.04.2020
  Nova objava - 02.04.2020 18:05
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA IV   02.04.2020
  Nova objava - 02.04.2020 18:07
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA VI   02.04.2020
  Nova objava - 02.04.2020 18:17
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA II   01.04.2020
  Nova objava - 01.04.2020 10:30 Betoveove sonate I dio
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA II   01.04.2020
  Nova objava - 01.04.2020 10:33 Literatura
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO II   29.03.2020
  Ivana Drobni HROMATIKA I ALTERACIJE 29.03.2020 16:41
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO IV   29.03.2020
  Mješovito složeni taktovi 29.03.2020 16:45
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO VI   29.03.2020
  Tenor ključ drugi dio 29.03.2020 16:47
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA I   27.03.2020
  Nova objava - 27.03.2020 14:00
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA II   27.03.2020
  Nova objava - 27.03.2020 14:03
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA IV   27.03.2020
  Nova objava - 27.03.2020 14:05
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA VI   27.03.2020
  Nova objava - 27.03.2020 14:11
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II   26.03.2020
  Nova objava - 26.03.2020 16:30
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO II   25.03.2020
  Nastavni materjal: Modusi - 25.03.2020 22:24
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO II   25.03.2020
  Nastavni materijal: Ritam 25.03.2020 22:26
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO IV   25.03.2020
  Nastavni materijal: Modusi - 25.03.2020 22:30
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO VI   25.03.2020
  Nastavni materijal: Tenor ključ 25.03.2020 22:32
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA II   24.03.2020
  Nova objava - 24.03.2020 17:07 Prezentacije studenata: Bernštajn, Mehta i Retl
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - KAMERNA MUZIKA VI   18.03.2020
  Domeniconi
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - KONCERTNA PRAKSA II   18.03.2020
  Stage Presence
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA II   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 12:40 Materijal Beethoven (IRI I godina)
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - KAMERNA MUZIKA II   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 12:57
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO II   18.03.2020
  Nastavni meterijal - 18.03.2020 13:49
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO IV   18.03.2020
  Nastavni meterijal - 18.03.2020 13:51
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO VI   18.03.2020
  Nastavni materijal - 18.03.2020 13:52
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA IV   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 13:57 Dirigenti XX vijeka
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA II   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 17:01
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 17:02 Prezentacije Alfred Korto i francuski pijanizam i Genrih Gustavovič Nejgauz
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - FLAUTA II   18.03.2020
  Orkestarske studije - 18.03.2020 17:20
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - FLAUTA IV   18.03.2020
  Slušanje - 18.03.2020 17:28
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - FLAUTA VI   18.03.2020
  Tehničke vježbe i slušanje primjera - 18.03.2020 17:32
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - KOREPETICIJA II   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 18:57
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA IV   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 19:13

1 | 2