Obavještenja za predmete - IZVOĐAČKE UMJETNOSTI


- METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I   20.01.2021
  MNI 2 SKRIPTA
- METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I   16.12.2020
  Materijali za predavanja 16.12.2020
- Metodologija naučnog rada I   14.12.2020
  MNR 1 ZAHTJEVI ZA KOLOKVIJUM I ISPIT
- METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I   24.11.2020
  Predavanje MNI duvaci i gudaci - 24.11.2020 11:00