Obavještenja za predmete - VAJARSTVO


VAJARSTVO - MODELOVANJE SA CRTANJEM II   14.05.2020
   Konsultacije putem Zoom-a 15.05.2020 u 17h
VAJARSTVO - SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II   14.05.2020
  Konsultacije putem Zoom-a 15.05.2020 u 11h
VAJARSTVO - INTERMEDIJALNA SKULPTURA II   14.05.2020
  Konsultacije putem Zoom-a 15.05.2020 u 18h
VAJARSTVO - MODELOVANJE SA CRTANJEM II   06.05.2020
  Modelovanje sa crtanjem II; Konsultacije putem Zoom-a 07.05.2020 u 11h
VAJARSTVO - INTERMEDIJALNA SKULPTURA II   06.05.2020
  Intermedijalna skulptura II; Konsultacije putem Zoom-a 07.05.2020 u 19h
VAJARSTVO - SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II   06.05.2020
  Skulptura u terakoti i poliesteru II; Konsultacije putem Zoom-a 07.05.2020 u 15h
VAJARSTVO - MODELOVANJE SA CRTANJEM II   29.04.2020
  Zadaci postavljeni na Moodle; Konsultacije putem Zoom-a 30.04.2020 u 10h
VAJARSTVO - SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II   29.04.2020
  Zadaci postavljeni na Moodle; Konsultacije putem Zoom-a 30.04.2020 u 18h
VAJARSTVO - MODELOVANJE SA CRTANJEM II   21.04.2020
  Modelovanje sa crtanjem II, Zoom za 22.04. 2020 u 11h / Konsultacije
VAJARSTVO - SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II   21.04.2020
  Skulptura u terakoti i poliesteru II, Zoom za 23.04.2020 u 18h
VAJARSTVO - INTERMEDIJALNA SKULPTURA II   21.04.2020
  Intermedijalna skulptura II, Zoom za 23.04.2020 u 19h