Obavještenja za predmete - VAJARSTVO


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV   17.05.2021
  Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 17. maja 2021. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II   17.05.2021
  Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 17. maja 2021. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV   13.05.2021
  Rezultati II kolokvijuma održanog 10. maja 2021. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II   13.05.2021
  Rezultati II kolokvijuma održanog 10. maja 2021. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II   20.04.2021
  IU II-Rezultati I kolokvijuma održanog 19. aprila 2021. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV   20.04.2021
  IU IV-Rezultati I kolokvijuma održanog 19. aprila 2021. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I   23.12.2020
  IU I-Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III   23.12.2020
  IU III- Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I   24.11.2020
  IU I-Rezultati kolokvijuma održanog 23. novembra 2020. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III   24.11.2020
  IU III-Rezultati kolokvijuma održanog 23. novembra 2020. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I   27.09.2020
  Istorija umjetnosti I-obavještenje o održavanju nastave
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III   27.09.2020
  Istorija umjetnosti III-obavještenje o održavanju nastave
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE   27.09.2020
  Istorija umjetnosti Crne Gore-obavještenje o održavanju nastave
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II   30.06.2020
  Istorija umjetnosti II-zaključne ocjene u junskom ispitnom roku
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV   30.06.2020
  Istorija umjetnosti IV-zaključne ocjene u junskom ispitnom roku
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II   11.06.2020
  IU II-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 10. juna 2020.
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV   11.06.2020
  IU IV-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 10. juna 2020.
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II   04.06.2020
  IU II-Rezultati II kolokvijuma održanog 3. juna 2020.
VAJARSTVO - PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA   19.05.2020
  Predavanje - 14. nedjelja
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV   17.05.2020
  Istorija umjetnosti IV-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II   17.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine
VAJARSTVO - TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA   16.05.2020
  Zoom
VAJARSTVO - PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA   12.05.2020
  Predavanje u 13. nedjelji nastave
VAJARSTVO - MODELOVANJE II   11.05.2020
  Modelovanje II; Konsultacije putem Zoom-a 12.05.2020 u 11h
VAJARSTVO - MODELOVANJE II   11.05.2020
  Vajarstvo II; Konsultacije putem Zoom-a 12.05.2020 u 18:00h
VAJARSTVO - VAJARSTVO IV   11.05.2020
  Vajanje IV; Konsultacije putem Zoom-a 12.05.2020 u 19h
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV   10.05.2020
  Istorija umjetnosti IV-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II   10.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine
VAJARSTVO - TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA   05.05.2020
  Zoom
VAJARSTVO - VAJARSTVO II   04.05.2020
  Vajanje II, Konsultacije putem Zoom-a 05.05.2020 u 16:00h
VAJARSTVO - VAJARSTVO IV   04.05.2020
  Vajanje IV, Konsultacije putem Zoom-a 05.05.2020 17:00h
VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II   03.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine

1 | 2