Obavještenja za predmete - TURIZAM


TURIZAM - MENADŽMENT U TURIZMU   07.11.2023
  Korekcije termina polaganja kolokvijuma
TURIZAM - MENADŽMENT U TURIZMU   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - MENADŽMENT U TURIZMU   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - MENADŽMENT U TURIZMU   13.06.2023
  REZULTATI POLAGANJA ISPITA
TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   20.09.2022
  REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU   05.09.2022
  Termin ispita
TURIZAM - STRATEGIJA I POLITIKA RAZVOJA   10.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   09.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - MODELI LIDERSTVA   29.04.2022
  Rezultati
TURIZAM - MODELI LIDERSTVA   19.04.2022
  Termin ispita
TURIZAM - MODELI LIDERSTVA   25.03.2022
  Ispitna pitanja
TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   15.02.2022
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU   09.02.2022
  Termin ispita
TURIZAM - MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU   15.11.2021
  Plan rada - 2021/22.