Obavještenja za predmete - TURIZAM


TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   20.09.2022
  REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU   05.09.2022
  Termin ispita
TURIZAM - STRATEGIJA I POLITIKA RAZVOJA   10.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   09.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - MODELI LIDERSTVA   29.04.2022
  Rezultati
TURIZAM - MODELI LIDERSTVA   19.04.2022
  Termin ispita
TURIZAM - MODELI LIDERSTVA   25.03.2022
  Ispitna pitanja
TURIZAM - STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II   15.02.2022
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU   09.02.2022
  Termin ispita
TURIZAM - MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU   15.11.2021
  Plan rada - 2021/22.