Obavještenja za predmete - TURIZAM


TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   06.06.2023
  Termin kolokvijuma
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   25.05.2023
  Priprema za kolokvijum
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   25.05.2023
  Termin kolokvijuma
TURIZAM - Metode poslovnog odlučivanja   17.05.2023
  Termin popravnog kolokvijuma
TURIZAM - Metode poslovnog odlučivanja   04.05.2023
  Termin kolokvijuma
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   03.05.2023
  Nastava 03.05.2023.
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   26.04.2023
  Nastava 26.04.2023
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   19.04.2023
  Nastava 19.04.2023
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   11.04.2023
  Nastava 12.04.2023.
TURIZAM - Metode poslovnog odlučivanja   06.04.2023
  Termin popravnog kolokvijuma
TURIZAM - Menadžment selektivnog turizma   03.04.2023
  Objavljena je monografija-udžbenik: "Menadžment selektivnog turizma"
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   21.03.2023
  Nastava 22.03.2023.
TURIZAM - Metode poslovnog odlučivanja   15.03.2023
  Termin 1. kolokvijuma
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   14.03.2023
  Nastava 15.03.2023.
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   01.03.2023
  Nova objava - 01.03.2023 12:49
TURIZAM - Internet tehnologije i servisi   22.02.2023
  Nastava - 22.02.2023
TURIZAM - Metode poslovnog odlučivanja   16.02.2023
  Termin predavanja i vjezbi
TURIZAM - Brend menadžment u turizmu   09.02.2023
  Rezultati popravnog završnog ispita
TURIZAM - Menadžment selektivnog turizma   07.02.2023
  E-index ocjene
TURIZAM - Eko turizam   07.02.2023
  E-index ocjene
TURIZAM - Brend menadžment u turizmu   29.01.2023
  Rezultati redovnog završnog ispita
TURIZAM - Civilizacija, jezik i kultura   26.01.2023
  Rezultati ispita:
TURIZAM - Upravljanje projektima u turizmu   23.01.2023
  Izmjena termina zavrsnog ispita (popravni rok)
TURIZAM - Međukulturni menadžment   13.01.2023
  Rezultati popravnog kolokvijuma
TURIZAM - Civilizacija, jezik i kultura   11.01.2023
  Rezultati ispita
TURIZAM - Brend menadžment u turizmu   05.01.2023
  Rezultati popravnog kolokvijuma
TURIZAM - Upravljanje projektima u turizmu   30.12.2022
  Nova objava - 30.12.2022 14:24
TURIZAM - Međukulturni menadžment   28.12.2022
  Termin popravnog kolokvijuma
TURIZAM - Planinski i primorski turizam   26.12.2022
  Nova objava - 26.12.2022 23:06
TURIZAM - Eko turizam   22.12.2022
  E-index
TURIZAM - Brend menadžment u turizmu   21.12.2022
  Termin popravnog kolokvijuma
TURIZAM - Međukulturni menadžment   21.12.2022
  Rezultati Kolokvijuma
TURIZAM - Upravljanje projektima u turizmu   20.12.2022
  Rezultati kolokvijuma
TURIZAM - Civilizacija, jezik i kultura   20.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
TURIZAM - Kulturni turizam   20.12.2022
  Nova objava - 20.12.2022 22:21
TURIZAM - Brend menadžment u turizmu   19.12.2022
  Termin časova tekuće sedmice
TURIZAM - Planinski i primorski turizam   18.12.2022
  Nova objava - 18.12.2022 01:21
TURIZAM - Preduzetništvo u turizmu   18.12.2022
  Obavještenje - Pomjeranje predavanja za 26/12/2022
TURIZAM - Kulturni turizam   14.12.2022
  Nova objava - 14.12.2022 17:27
TURIZAM - Civilizacija, jezik i kultura   09.12.2022
  Rezultati kolokvijuma
TURIZAM - Planinski i primorski turizam   05.12.2022
  Termini kolokvijuma
TURIZAM - Civilizacija, jezik i kultura   05.12.2022
  Termini održavanja kolokvijuma
TURIZAM - Preduzetništvo u turizmu   04.12.2022
  Obavještenje - K1pop u 12.00h 05/12/2022
TURIZAM - Brend menadžment u turizmu   01.12.2022
  Rezultati redovnog kolokvijuma
TURIZAM - Strategijski menadžment u turizmu   26.11.2022
  RASPORED KOLOKVIJUMA ZA LJETNJI SEMESTAR 2023. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - Upravljanje projektima u turizmu   23.11.2022
  Obavještenje
TURIZAM - Brend menadžment u turizmu   23.11.2022
  Najava redovnog kolokvijuma iz Brend menadžmenta u turizmu
TURIZAM - Preduzetništvo u turizmu   18.11.2022
  Obavještenje - K1 u 12.00h 21/11/2022
TURIZAM - Međukulturni menadžment   02.11.2022
  Termin predavanja
TURIZAM - Preduzetništvo u turizmu   31.10.2022
  Obavještenje - Pomjeranje nastave za utorak 1/11/2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7