Obavještenja za predmete - TURIZAM


- Metode poslovnog odlučivanja   10.04.2024
  Termin kolokvijuma
- Internet tehnologije i servisi   09.04.2024
  Termin kolokvijuma
- Internet tehnologije i servisi   01.04.2024
  Konsultacije
- Internet tehnologije i servisi   05.03.2024
  Termin predavanja 06.03.2024
- Internet tehnologije i servisi   27.02.2024
  Termin predavanja 28.02.2024.
- Upravljanje projektima u turizmu   05.02.2024
  Upravljanje projektima u turizmu - Izmjena termina - 05.02.2024 12:36
- Civilizacija, jezik i kultura   26.01.2024
  Rezultati ispita (za oba smjera)
- Menadžment selektivnog turizma   23.01.2024
  REZULTATI POLAGANJA ISPITA/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- Preduzetništvo u turizmu   21.01.2024
  Obavještenje - ZI 22/01/2024 u 12h
- Civilizacija, jezik i kultura   12.01.2024
  Rezultati ispita (redovni rok)
- Brend menadžment u turizmu   27.12.2023
  Časovi i izlaganja seminarskih radova u petak, 29.12.2023.
- Civilizacija, jezik i kultura   21.12.2023
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- Civilizacija, jezik i kultura   18.12.2023
  Popravni kolokvijum 21.12. (četvrtak) u 9h
- Brend menadžment u turizmu   18.12.2023
  Dodatni termin za izlaganje seminarskih radova _ 29.12.2023.
- Kulturni turizam   18.12.2023
  Izmjena termina odbrane pristupnih radova
- Brend menadžment u turizmu   16.12.2023
  Rezultati kolokvijuma
- Strategijski menadžment u turizmu   12.12.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- Kulturni turizam   12.12.2023
  Termin popravnog kolokvijuma
- Kulturni turizam   12.12.2023
  Izlaganje pristupnih radova
- Kulturni turizam   12.12.2023
  Vježbe
- Civilizacija, jezik i kultura   08.12.2023
  Rezultati kolokvijuma
- Brend menadžment u turizmu   06.12.2023
  Redovni kolokvijum_ petak, 08.12.2023. u 11h
- Upravljanje projektima u turizmu   05.12.2023
  Termin kolokvijuma
- Civilizacija, jezik i kultura   04.12.2023
  Održavanje Kolokvijuma
- Strategijski menadžment u turizmu   08.11.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- Ekoturizam   07.11.2023
  Korekcije termina polaganja kolokvijuma
- Menadžment selektivnog turizma   07.11.2023
  Korekcije termina polaganja kolokvijuma
- Brend menadžment u turizmu   02.11.2023
  U vezi satnice časova 03.11.2023.
- Preduzetništvo u turizmu   27.10.2023
  Obavještenje - K1 30/10/2023 u 12.00h
- Civilizacija, jezik i kultura   11.10.2023
  Odlaganje časova 12.10.2023.
- Brend menadžment u turizmu   10.10.2023
  U vezi časova 13.10.2023.
- Civilizacija, jezik i kultura   03.10.2023
  Uvodno predavanje
- Menadžment selektivnog turizma   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
- Strategijski menadžment u turizmu   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
- Metode poslovnog odlučivanja   19.09.2023
  Rezultati ispitnog roka
- Upravljanje projektima u turizmu   11.09.2023
  Rezultati ispita u septembarskom roku
- Strategijski menadžment u turizmu   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- Strategijski menadžment u turizmu   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- Menadžment selektivnog turizma   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- Strategijski menadžment u turizmu   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 8