Obavještenja za predmete - MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO


MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Menadžment specijalizovanih hotela   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Međunarodna hotelska industrija   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Upravljanje projektima u turizmu   11.09.2023
  Rezultati ispita u septembarskom roku
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Menadžment specijalizovanih hotela   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Međunarodna hotelska industrija   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Menadžment specijalizovanih hotela   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Međunarodna hotelska industrija   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Menadžment specijalizovanih hotela   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Međunarodna hotelska industrija   13.06.2023
  REZULTATI POLAGANJA ISPITA
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Upravljanje promjenama u hotelijerstvu   10.05.2023
  Termin kolokvijuma
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Etika i društvena odgovornost u hot. industriji   25.03.2023
  Obavještenje - K1pop u 12.15h 30/03/2023
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Etika i društvena odgovornost u hot. industriji   14.03.2023
  Obavještenje - K1 16/03/2023 u 12.15h
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Etika i društvena odgovornost u hot. industriji   22.02.2023
  Obavještenje - Pomjeranje nastave na petak 24/02/2023
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Menadžment specijalizovanih hotela   07.02.2023
  E-index ocjene
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Liderstvo u hotelijerstvu   29.01.2023
  Obavještenje - ZI u 10.00h 30/01/2023
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Brend menadžment u hotelijerstvu   29.01.2023
  Rezultati redovnog završnog ispita
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Interkulturna komunikacija u turizmu   26.01.2023
  Rezultati ispita
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Upravljanje projektima u turizmu   23.01.2023
  Izmjena termina zavrsnog ispita (popravni rok)
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Liderstvo u hotelijerstvu   15.01.2023
  Obavještenje - ZI u 10.00h 16/01/2023
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Interkulturna komunikacija u turizmu   11.01.2023
  Rezultati ispita
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Upravljanje projektima u turizmu   30.12.2022
  Nova objava - 30.12.2022 14:30
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Menadžment specijalizovanih hotela   22.12.2022
  E-index
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Brend menadžment u hotelijerstvu   21.12.2022
  Najava popravnog kolokvijuma
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Upravljanje projektima u turizmu   20.12.2022
  Rezultati kolokvijuma
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Liderstvo u hotelijerstvu   20.12.2022
  Obavještenje - K1pop u 9.00h 21/12/2022
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Brend menadžment u hotelijerstvu   19.12.2022
  Termin časova tekuće sedmice
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Preduzetništvo u turizmu   18.12.2022
  Obavještenje - Pomjeranje predavanja za 26/12/2022.
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Turistička valorizacija   16.12.2022
  Nova objava - 16.12.2022 00:45
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Turistička valorizacija   06.12.2022
  Nova objava - 06.12.2022 12:58
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Preduzetništvo u turizmu   04.12.2022
  Obavještenje - K1pop u 12.00h 05/12/20222
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Brend menadžment u hotelijerstvu   01.12.2022
  Rezultati redovnog kolokvijuma
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Turistička valorizacija   29.11.2022
  Termin predavanja
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Liderstvo u hotelijerstvu   29.11.2022
  Obavještenje - K1 u 9.00h 30/11/2022
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Međunarodna hotelska industrija   26.11.2022
  RASPORED KOLOKVIJUMA ZA LJETNJI SEMESTAR 2023. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Upravljanje projektima u turizmu   23.11.2022
  Obavještenje
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Brend menadžment u hotelijerstvu   23.11.2022
  Najava redovnog kolokvijuma iz Brend menadžmenta u hotelijerstvu
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Preduzetništvo u turizmu   18.11.2022
  Obavještenje - K1 u 12.00h 21/11/2022
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Interkulturna komunikacija u turizmu   09.11.2022
  Termin održavanja predavanja
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Interkulturna komunikacija u turizmu   26.10.2022
  Termin održavanja predavanja
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Turistička valorizacija   25.10.2022
  Nova objava - 25.10.2022 14:59
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Interkulturna komunikacija u turizmu   12.10.2022
  Termin održavanja predavanja
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Menadžment specijalizovanih hotela   10.10.2022
  RASPORED KOLOKVIJUMA ZA ZIMSKI SEMESTAR 2022. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Istraživanje turističkog tržišta   19.09.2022
  Rezultati 2. septembarskog roka
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Metodologija naučno istraživačkog rada u turizmu   12.09.2022
  Termin popravnog ispita u septembarskom ispitnom roku
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Međunarodna hotelska industrija   10.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Menadžment specijalizovanih hotela   09.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Etika i društvena odgovornost u hot. industriji   30.06.2022
  Obavještenje - Zaključne ocjene
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Međunarodna hotelska industrija   14.06.2022
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Etika i društvena odgovornost u hot. industriji   13.06.2022
  Obavještenje - ZIpop 13/06/2022 u 11.00h
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Etika i društvena odgovornost u hot. industriji   29.05.2022
  Obavještenje - ZI 30/05/2022 u 11.00h

1 | 2 | 3 | 4 | 5