Obavještenja za predmete - TURIZAM I HOTELIJERSTVO


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - HOTELSKI MENADŽMENT

Obavještenje - Materijal za predavanja/vježbe i druge instrukcije

06.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURIZAM I ŽIVOTNA SREDINA

Obavještenje - Materijal za predavanja/vježbe i druge instrukcije

06.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PRAKTIČNA OBUKA 2

video obuka - rezervacije

06.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ITALIJANSKI JEZIK 2

Nastava - 7.04.2020.

06.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - NJEMAČKI JEZIK 2

I godina - Njemački jezik-.gradivo za 3. sedmicu,

06.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Obavještenje za kolokvijum

05.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PRAKTIČNA OBUKA 1

nastavni materijal 3

05.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RUSKI JEZIK 2

Novi materijal za online-predavanje - 04.04.2020 21:52

04.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RUSKI JEZIK 4

Novi materijal za online-predavanja - 04.04.2020 22:02

04.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PRAKTIČNA OBUKA 2

domaći rad, rezultati

04.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TRENDOVI U ISHRANI

Nastavni materijal

03.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - Trendovi u ishrani

Nastavni materijal

03.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ITALIJANSKI JEZIK 4

Predavanje (Zoom)

03.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - GLOBALIZACIJA U TURIZMU

Obavještenje o on-line nastavi 02.04.2020.

02.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - Globalizacija u turizmu

Obavještenje o on-line nastavi 02.04.2020.

02.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - FRANCUSKI JEZIK 2

Nastavni materijal - treca sedmica on-line nastave

02.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Online predavanje i vjezbe

02.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PRAKTIČNA OBUKA 2

video obuka za HIS

02.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PRAKTIČNA OBUKA 1

video obuka za HIS

02.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - Menadžment turističke destinacije

ONLINE KONSULTACIJE / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

02.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

ONLINE KONSULTACIJE / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

02.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKA POLITIKA I RAZVOJ

ONLINE KONSULTACIJE / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

02.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - FRANCUSKI JEZIK 4

Obavještenje o on-line nastavi (3.sedmica)

01.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURIZAM I KULTURNI RESURSI

Vježbe iz Kulturnih resursa i turizma

01.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKA POLITIKA I RAZVOJ

ONLINE PREDAVANJA - 08.04.2020. / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

01.04.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - NJEMAČKI JEZIK 2

Nova objava -Njemački jezik-vježbe za 2. sedmicu 31.03.2020 00:41

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - NJEMAČKI JEZIK 4

Njemački jezik II god. - vježbe za 2. sedmicu

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ENGLESKI JEZIK 2

Materijal za tekucu sedmicu Engleski II

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ENGLESKI JEZIK 4

Materijal za tekucu sedmicu Engleski IV

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - Menadžment turističke destinacije

ONLINE PREDAVANJA - 07.04.2020. / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

ONLINE PREDAVANJA - 07.04.2020. / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rjesenje primjera kolokvijuma

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU

Predavanje i vježbe iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU

Obavještenje o on-line nastavi za 26. mart

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - Menadžment događaja u turizmu

Obavještenje o on-line nastavi za 26. mart

31.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - HOTELSKI MENADŽMENT

Obavještenje - Materijal za predavanja/vježbe i druge instrukcije

30.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURIZAM I ŽIVOTNA SREDINA

Obavještenje - Materijal za predavanja/vježbe i druge instrukcije

30.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ENGLESKI JEZIK 2

Rjesenja vjezbanja iz vokabulara Engleski II

30.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ENGLESKI JEZIK 4

Rjesenja vjezbanja iz vokabulara Engleski IV

30.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKA GEOGRAFIJA

Vježbe iz Turističke geografije

30.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PRAKTIČNA OBUKA 2

video

30.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ANALIZA POSLOVANJA HOTELSKO TURISTIČKIH PREDUZEĆA

Predavanje i vježbe iz predmeta Analiza poslovanja HTP

30.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RUSKI JEZIK 2

Novi materijal. Priprema za I kolokvijum - 28.03.2020 20:29

28.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RUSKI JEZIK 4

Novi materijal. Priprema za I kolokvijum - 28.03.2020 20:39

28.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TRENDOVI U ISHRANI

Obavještenje - Materijal za predavanja - vježbe i druga uputstva

27.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - Trendovi u ishrani

Obavještenje - Materijal za predavanja - vježbe i druga uputstva

27.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PRAKTIČNA OBUKA 1

Nastavni materijal 2

27.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ITALIJANSKI JEZIK 2

Nastava na daljinu

27.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ITALIJANSKI JEZIK 4

Nastava na daljinu

27.03.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - FRANCUSKI JEZIK 2

Nastavni materijal - druga sedmica on-line nastave

27.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 19