Obavještenja za predmete - RASADNIČARSTVO


RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   30.01.2024
  Rezultati završnog ispita
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   24.01.2024
  Rezultati nakon prvog termina završnog ispita
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   27.12.2023
  Rezultati II kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   16.12.2023
  Rezultati I kolokvijuma - popravni
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   23.11.2023
  Rezultati I kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   28.06.2023
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   13.06.2023
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   05.06.2023
  Evidencija osvojenih poena do zavrsnog ispita
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   29.05.2023
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   24.05.2023
  Rezultati drugog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   08.05.2023
  Termini polaganja drugog kolokvijuma i poravnog drugog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   08.05.2023
  Termini polaganja zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   24.04.2023
  REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   10.04.2023
  Rezultati prvog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   20.03.2023
  Termin polaganja prvog i popravnog prvog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   15.02.2023
  Nastava
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   31.01.2023
  Rezultati ispita
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   15.01.2023
  Broj poena nakon prvog termina završnog ispita
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   29.12.2022
  Rezultati popravnog II kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   18.12.2022
  Rezultati II kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   17.11.2022
  Rezultati I kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   19.09.2022
  Rezultati septembar
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   19.06.2022
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   06.06.2022
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   16.05.2022
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   15.05.2022
  termin polaganja zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   05.05.2022
  Zoom nastava 06.05.2022
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   03.05.2022
  rezultati drugog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   20.04.2022
  Termin polaganja drugog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   14.04.2022
  Vježbe
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   11.04.2022
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   04.04.2022
  Termin popravnog prvog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   03.04.2022
  rezultati prvog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   24.03.2022
  Termin polaganja prvog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   24.03.2022
  On line nastava 25.03.2022
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   16.03.2022
  Nastava 18.03.2022
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   10.03.2022
  Vježbe
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   03.03.2022
  Vježbe
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   03.03.2022
  ZOOM NASTAVA 4.3.2022
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   24.02.2022
  ZOOM NASTAVA 25.02.222
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   16.02.2022
  Obavjestenje o nastavi
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   01.02.2022
  Poeni nakon završnog ispita
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   23.01.2022
  Broj bodova nakon prvog termina završnog ispita
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   22.12.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   14.11.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma
RASADNIČARSTVO - SPECIJALNO RASADNIČARSTVO   10.11.2021
  Nastava 11.11.2021.
RASADNIČARSTVO - KALEMARSTVO   28.10.2021
  Nastava 28.10.2021.
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   13.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   06.05.2021
  Predavanja on line 07.054.2021
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   24.04.2021
  Termin predaje seminarskog rada

1 | 2