Obavještenja za predmete - RATARSTVO I POVRTARSTVO


RATARSTVO I POVRTARSTVO - BOLESTI I ŠTETOČINE UKRASNOG BILJA   08.11.2023
  Polaganje dijela predmeta o bolestima ukrasnih biljaka
RATARSTVO I POVRTARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE RATARSKO-POVRTARSKIH PROIZVODA   19.06.2023
  Rezulatati
RATARSTVO I POVRTARSTVO - PRIRODNI NEPRIJATELJI I MJERE BIOL.SUZBIJANJA   25.04.2023
  Rezulttai kolokvijuma
RATARSTVO I POVRTARSTVO - PRIRODNI NEPRIJATELJI I MJERE BIOL.SUZBIJANJA   18.04.2023
  Poporavni I kolokvijum
RATARSTVO I POVRTARSTVO - EKSPLOATACIJA I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH MAŠINA   16.02.2023
  Nova objava - 16.02.2023 11:13
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   13.02.2023
  Nova objava - 13.02.2023 10:43
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   27.01.2023
  Nova objava - 27.01.2023 14:45
RATARSTVO I POVRTARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE U RATARSKO-POVRTARSKOJ PRO.   17.01.2023
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   10.01.2023
  Nova objava - 10.01.2023 12:01
RATARSTVO I POVRTARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE U RATARSKO-POVRTARSKOJ PRO.   28.12.2022
  Rezultati drugog kolokvijuma i drugog testa
RATARSTVO I POVRTARSTVO - BOLESTI I ŠTETOČINE UKRASNOG BILJA   19.12.2022
  II KOLOKVIJUM
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   07.12.2022
  Nova objava - 07.12.2022 11:35
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   25.11.2022
  Nova objava - 25.11.2022 10:34
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   02.11.2022
  Nova objava - 02.11.2022 10:54
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   24.10.2022
  Nova objava - 24.10.2022 08:28
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   24.01.2022
  Nova objava - 24.01.2022 17:46
RATARSTVO I POVRTARSTVO - OPLEMENJIVANJE RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA   21.12.2021
  Termin II kolokvijuma
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   01.12.2021
  Nova objava - 01.12.2021 10:20
RATARSTVO I POVRTARSTVO - OPLEMENJIVANJE RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA   15.11.2021
  Prvi kolokvijum
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   05.11.2021
  Nova objava - 05.11.2021 10:38
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   25.10.2021
  Nova objava - 25.10.2021 09:50
RATARSTVO I POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   22.10.2021
  Nova objava - 22.10.2021 08:40
RATARSTVO I POVRTARSTVO - PRIRODNI NEPRIJATELJI I MJERE BIOL.SUZBIJANJA   09.05.2021
  On line nastava - 10. 5. 2021.
RATARSTVO I POVRTARSTVO - SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA   07.05.2021
  II kolokvijum
RATARSTVO I POVRTARSTVO - PRIRODNI NEPRIJATELJI I MJERE BIOL.SUZBIJANJA   29.04.2021
  On line nastava - 29. 4. 2021.