Obavještenja za predmete - KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   11.09.2023
  Rezultati septembarskog ispitnog roka
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   19.05.2023
  Drugi kolokvijum
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   10.04.2023
  Rezultati I kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   22.12.2022
  Rezultati drugog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA   30.10.2022
  Najava kolokvijuma 1
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POMOLOGIJA   20.10.2022
  termin kolokvijuma 1
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   21.09.2022
  Septembarski popravni rok
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   16.09.2022
  Septembarski rok
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   02.09.2022
  Septembarski rok
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   20.06.2022
  Rezultati završnog popravnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TROŠKOVI I KALKULACIJE   15.06.2022
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjene
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TROŠKOVI I KALKULACIJE   02.06.2022
  rezultati zavrsnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   23.05.2022
  Rezultati II kol. i termin popravnog
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   11.04.2022
  popravni 1 kolokvijum
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   04.04.2022
  prvi kolokvijum
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA   27.01.2022
  evidencija poena nakon zavrsnog /prvi termin/
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POMOLOGIJA   02.07.2021
  Rezultati završnih sa poenima u toku semestra i prijedlog ocjene
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TROŠKOVI I KALKULACIJE   11.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POMOLOGIJA   07.05.2021
  Termin održavanja kolokvijuma II
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POMOLOGIJA   22.04.2021
  Rezultati kolokvijuma I
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   20.04.2021
  Nova objava - 20.04.2021 14:02
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   09.04.2021
  Rezultzti I kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POMOLOGIJA   02.04.2021
  Termin održavanja kolokvijuma I
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POMOLOGIJA   23.03.2021
  Termin predavanja putem ZOOM aplikacije
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   27.01.2021
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   25.12.2020
  Rezultati II kol.
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   20.11.2020
  Retultati prvog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POMOLOGIJA   25.06.2020
  Rezultati redovnog i popravnog kolokvijuma II
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TROŠKOVI I KALKULACIJE   24.06.2020
  Rezultati ispita i prijedlog ocjena
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TROŠKOVI I KALKULACIJE   04.06.2020
  rezultati Prvog i Drugog testa
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TROŠKOVI I KALKULACIJE   20.05.2020
  REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   18.05.2020
  II kolokvijum
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TROŠKOVI I KALKULACIJE   18.05.2020
  Drugi kolokvijum
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   12.05.2020
  Nastava on line ZOOM
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TROŠKOVI I KALKULACIJE   12.05.2020
  Rezultati Prvog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   06.05.2020
  On line nastava ZOOM
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   28.04.2020
  On line nastava ZOOM
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POMOLOGIJA   26.04.2020
  Rezultati kolokvijuma I
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   26.04.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   21.04.2020
  satnica
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POMOLOGIJA   14.04.2020
  Termin održavanja prvog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   25.03.2020
  Nova objava - 25.03.2020 16:00
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITOG BILJA   18.03.2020
  TEHNOLOGIJA GAJENJA - MATERIJAL
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   31.01.2020
  Rezultati ispita i predlog ocjena
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA   31.01.2020
  KONACNI REZULTAT
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - OPLEMENJIVANJE VOĆAKA   21.01.2020
  Nova objava - 21.01.2020 13:13
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA   13.01.2020
  Rezultat zavrsnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA   01.01.2020
  evidencija poena prije zavrsnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   26.12.2019
  Rezultati popravnog II kolovijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA   26.12.2019
  BROJ OSVOJENIH POENA

1 | 2 | 3