Obavještenja za predmete - KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMETEOROLOGIJA   16.06.2021
  Rezultati nakon prvog termina završnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TRŽIŠTE I MARKETING AGROBIZNISA   14.06.2021
  Rezultati nakon zavrsnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - PRIMIJENJENA FARMAKOGNOZIJA   12.06.2021
  Nova objava - 12.06.2021 14:53
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SAKUPLJANJE, PAKOVANJE I ČUVANJE KONT.LJ.BILJA   12.06.2021
  Nova objava - 12.06.2021 15:01
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BERBA ČUVANJE I PAKOVANJE LJEK.ARO.BILJA   12.06.2021
  Nova objava - 12.06.2021 15:03
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA   11.06.2021
  Pregled osvojenih poena nakon prvog termina završnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   11.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - MIKROBIOLOGIJA   09.06.2021
  Rezultati - 09.06.2021 23:06
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA   08.06.2021
  Rezultati završnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA   27.05.2021
  Predavanja petak 28. maj
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMETEOROLOGIJA   26.05.2021
  Rezultati II kolokvijuma nakon popravnog
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - MIKROBIOLOGIJA   26.05.2021
  rezultati popravnog kolokvijuma II (i svi bodovi osvojeni do 26.05.2021. 23:52
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BERBA ČUVANJE I PAKOVANJE LJEK.ARO.BILJA   23.05.2021
  rezultati II popravnog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - PRIMIJENJENA FARMAKOGNOZIJA   23.05.2021
  rezultati II popravnog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA   22.05.2021
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMETEOROLOGIJA   19.05.2021
  Rezultati II kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA   14.05.2021
  On line nastava - 14. 5. 2021.
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SAKUPLJANJE, PAKOVANJE I ČUVANJE KONT.LJ.BILJA   13.05.2021
  rezultati II popravnog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - PEDOLOGIJA   12.05.2021
  Nova objava - 12.05.2021 11:15
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA   12.05.2021
  REZULTATI POPRAVNOG II KOLOKVIJUMA
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - MIKROBIOLOGIJA   12.05.2021
  rezultati kolokvijuma II (i svi bodovi osvojeni do 12.05.2021.)
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA   11.05.2021
  Polaganje popravnog drugog kolokvijuma i predavanje 14. maj
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   10.05.2021
  Predavanja on line 11.05.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - PRIMIJENJENA FARMAKOGNOZIJA   09.05.2021
  Rezultati II kol.
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA   09.05.2021
  On line nastava - 10. 5. 2021.
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA   09.05.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BERBA ČUVANJE I PAKOVANJE LJEK.ARO.BILJA   08.05.2021
  Rezultati II kol.
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SAKUPLJANJE, PAKOVANJE I ČUVANJE KONT.LJ.BILJA   08.05.2021
  Rezultati II kol.
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   04.05.2021
  Vježbe
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TRŽIŠTE I MARKETING AGROBIZNISA   04.05.2021
  Vjezbe
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - MIKROBIOLOGIJA   04.05.2021
  poziv za 11 predavanje
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA   04.05.2021
  POPRAVNI II KOLOKVIJUM
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   03.05.2021
  Predavanja on line 04. 05. 2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROHEMIJA   27.04.2021
  II kolokvijum - termin
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA   26.04.2021
  REZULTATI II KOLOKVIJUMA
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   26.04.2021
  Vjezbe
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TRŽIŠTE I MARKETING AGROBIZNISA   26.04.2021
  Vjezbe
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   26.04.2021
  Predavanja on line 27.04.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA   25.04.2021
  On line nastava - 26. 4. 2021.
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   24.04.2021
  Termin predaje seminarskog rada
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA   22.04.2021
  Predavanje 23. april
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA   22.04.2021
  Polaganje drugog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   21.04.2021
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SAKUPLJANJE, PAKOVANJE I ČUVANJE KONT.LJ.BILJA   20.04.2021
  Nova objava - 20.04.2021 14:07
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   19.04.2021
  Predavanja on line 20.4.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   19.04.2021
  Vježbe
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMETEOROLOGIJA   18.04.2021
  Rezultati I kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA   15.04.2021
  On line nastava - 16. 4. 2021.
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROMENADŽMENT   15.04.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA   15.04.2021
  II kolokvijum

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 12