Obavještenja za predmete - MEĐUNARODNI ODNOSI


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Link za drugi kolokvijum 23.04. u 13h

21.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - RUSKI JEZIK II

Ruski jezik II Predavanja

21.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE

Link za online predavanje

21.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Deseto predavanje - Online nastava - 21.04.2021 16:01

21.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Link za vježbe 15.04.

15.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO PREGOVARANJE

Međunarodno pregovaranje - obavještenje

15.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Predavanje onlajn, 16. IV

15.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE

Link za online predavanje; Obavještenje o kolokvijumima

14.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Deveto predavanje - 13.04.2021 19:57

13.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Uvid u testove - 12.04.2021 10:37

12.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - RUSKI JEZIK II

Ruski jezik II Predavanja

11.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Rezultati kolokvijuma - 09.04.2021 15:34

09.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

LINK ZA VJEŽBE 08.04.

08.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Predavanje onlajn, 9. april

08.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE

Link za online predavanje

07.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE

Prvi kolokvijum - obavještenje

06.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - RUSKI JEZIK II

Ruski jezik II Predavanja

04.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Vježbe 01.04.

01.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Termin održavanja kolokvijuma - 01.04.2021 15:51

01.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Link za predavanje onlajn, 2. IV

01.04.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE

Predavanje - pozivni link

31.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE

Prvi kolokvijum - odlaganje

31.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - RUSKI JEZIK II

Ruski jezik II Predavanja

29.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Online nastava - sedmo predavanje - 29.03.2021 11:42

29.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Rezultati prvog kolokvijuma

29.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE

Predavanje - pozivni link

24.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Prvi kolokvijum 26.03. u 13h

24.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Link za vježbe 25.03.

24.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Online nastava - šesto predavanje - 23.03.2021 14:23

23.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - RUSKI JEZIK II

Ruski jezik II Predavanja

21.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Link za vježbe 18.03.

18.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Naredno predavanje

18.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE

Predavanje - pozivni link

17.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Online nastava - peto predavanje - 16.03.2021 09:40

16.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - RUSKI JEZIK II

Ruski jezik II Predavanja

14.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Međunarodno poslovno pravo - časovi vježbi (online)

13.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE

Termin prvog kolokvijuma - ažurirano

13.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Prezentacija sa predavanja

12.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Link za vježbe 11.03.

11.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Link za naredno predavanje, 12. III

11.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Online nastava - 11.03.2021 10:00

11.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - RUSKI JEZIK II

Ruski jezik II Predavanja

07.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Knjige za kolokvijum i ispit

05.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Link za vježbe 04.03.

03.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - RUSKI JEZIK II

Ruski jezik II Predavanja

03.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Informaciona lista 2020/2021 - 02.03.2021 10:15

02.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Termini predavanja - 02.03.2021 10:16

02.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Prezentacija sa predavanja, 26. II

26.02.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

Podjela gradiva za kolokvijume

26.02.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO PREGOVARANJE

Međunarodno pregovaranje - termini provjere znanja

25.02.2021


1 | 2 | 3 | 4