Obavještenja za predmete - MEĐUNARODNI ODNOSI


MEĐUNARODNI ODNOSI - ITALIJANSKI JEZIK II  
  Rezultati kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - DIPLOMATSKI I KONZULARNI ODNOSI   21.09.2023
  ECTS katalog predmeta sa terminima provjera znanja i ispitna pitanja za završni usmeni ispit
MEĐUNARODNI ODNOSI - GEOPOLITIKA   21.09.2023
  ECTS katalog predmeta sa terminima provjera znanja
MEĐUNARODNI ODNOSI - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   15.09.2023
  Rezultati drugog avgustovskog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   10.09.2023
  Rezultati prvog avgustovskog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA   10.09.2023
  Rezultati prvog avgustovskog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE   05.09.2023
  Termin popravnog ispita u avgustovskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   31.08.2023
  Međunarodno poslovno pravo - Septembarski rok (promjena termina)
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENA DIPLOMATIJA   07.08.2023
  Termin polaganja testova u avgustovskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO PREGOVARANJE   07.08.2023
  Termin polaganja testova u avgustovskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE   07.08.2023
  Termin polaganja testova u avgustovskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO PREGOVARANJE   24.05.2023
  Termin popravnih testova
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO PREGOVARANJE   14.05.2023
  Termin II testa
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE   08.05.2023
  Termin izrade redovnog II testa
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA   04.05.2023
  Popravni kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO PREGOVARANJE   03.05.2023
  Gradivo drugog testa
MEĐUNARODNI ODNOSI - FRANCUSKI JEZIK II   03.05.2023
  Francuski jezik II
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   28.04.2023
  Termin popravnog kolokvijuma - 28.04.2023 15:50
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   24.04.2023
  Izmjena termina predavanja zakazanog za 27.04. - 24.04.2023 08:16
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA   24.04.2023
  Rezultati drugog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA   20.04.2023
  Termin drugog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   19.04.2023
  Termin kolokvijuma - 19.04.2023 08:25
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE   03.04.2023
  Termin izrade popravnog I testa
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO PREGOVARANJE   23.03.2023
  Gradivo prvog testa
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE   20.03.2023
  Termin izrade I kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA   16.03.2023
  Termin prvog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   01.03.2023
  Materija kolokvijuma i završnog ispita - 01.03.2023 09:09
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA   25.02.2023
  Prezentacije sa predavanja
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO PREGOVARANJE   24.02.2023
  ECTS katalog sa terminima testova; Ispitna pitanja
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA   17.02.2023
  Gradivo za kolokvijume
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE   16.02.2023
  ECTS katalog sa terminima testova; Ispitna pitanja; Spisak tema za seminarske radove
MEĐUNARODNI ODNOSI - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   14.02.2023
  Rezultati drugog ispitnog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA   13.02.2023
  Naredno predavanje
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA   11.02.2023
  Katalog predmeta sa terminima provjera znanja, 2023.
MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA   10.02.2023
  Rezultati drugog ispitnog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   06.02.2023
  Rezultati prvog ispitnog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA   04.02.2023
  Rezultati prvog ispitnog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - FRANCUSKI JEZIK I   27.01.2023
  Rezultati popravnog ispita:
MEĐUNARODNI ODNOSI - FRANCUSKI JEZIK III   27.01.2023
  Rezultati popravnog ispita
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNA SIGURNOST   23.01.2023
  Nova objava - 23.01.2023 15:56
MEĐUNARODNI ODNOSI - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   14.01.2023
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - FRANCUSKI JEZIK I   14.01.2023
  Rezultati ispita (redovni januarski rok)
MEĐUNARODNI ODNOSI - FRANCUSKI JEZIK III   14.01.2023
  Rezultati ispita (redovni januarski rok)
MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA   10.01.2023
  Bodovna lista
MEĐUNARODNI ODNOSI - ITALIJANSKI JEZIK I   27.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - FRANCUSKI JEZIK I   23.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma (za oba studijska programa)
MEĐUNARODNI ODNOSI - FRANCUSKI JEZIK III   23.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma (za oba studijska programa)
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENA DIPLOMATIJA   21.12.2022
  Termin izrade popravnih kolokvijuma i obavještenje za vježbe
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI   21.12.2022
  Medjunarodni ekonomski odnosi, predavanje - 21.12.2022 15:30
MEĐUNARODNI ODNOSI - FRANCUSKI JEZIK I   21.12.2022
  Termin popravnog kolokvijuma Francuski I i Francuski III: petak 23.12. u 8h

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 11