Obavještenja za predmete - POLITIČKE NAUKE


POLITIČKE NAUKE - METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA   22.01.2020
  Metodologija naučnih istraživanja - ECTS katalog
POLITIČKE NAUKE - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   22.01.2020
  Politička sociologija - ECTS katalog
POLITIČKE NAUKE - GLOBALNI ODNOSI NA POČETKU XXI VIJEKA   22.01.2020
  Globalni odnosi na početku XXI vijeka - ECTS katalog
POLITIČKE NAUKE - RJEŠAVANJE MEĐ. SUKOBA U POSTHLADNORATOVSKOJ ERI   22.01.2020
  Rješavanje međunarodnih sukoba u posthladnoratovskoj eri - ECTS katalog
POLITIČKE NAUKE - METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA   22.12.2019
  Nova objava - 22.12.2019 14:35
POLITIČKE NAUKE - MIKRO-ISTORIJSKA ANALIZA U KOMP. ISTRAŽIVANJIMA   05.03.2019
  Mikroistorijska analiza u komparativnim istraživanjima - ECTS katalog
POLITIČKE NAUKE - MIKRO-ISTORIJSKA ANALIZA U KOMP. ISTRAŽIVANJIMA   23.12.2018
  Nova objava - 23.12.2018 21:13