Obavještenja za predmete - MEĐUNARODNI ODNOSI


MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   23.09.2022
  Informacije o predmetu (22-23)
MEĐUNARODNI ODNOSI - EVROPSKE INTEGRACIJE   21.09.2022
  Rezultati drugog avgustovskog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   11.09.2022
  II rok popravnih testova
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   10.09.2022
  Novi termin II ispitnog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - EVROPSKE INTEGRACIJE   09.09.2022
  Rezultati prvog avgustovskog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   09.09.2022
  Avgustovski rok - rezultati popravnog
MEĐUNARODNI ODNOSI - NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI   08.09.2022
  Rezultati drugog roka u septembru
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   07.09.2022
  II rok popravnih testova
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   04.09.2022
  Avgustovski rok - rezultati
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   31.08.2022
  Termin ispita u septembarskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   24.08.2022
  Kolokvijumi u avgustovsko/septembarskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   22.08.2022
  Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE   19.07.2022
  Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA   19.07.2022
  Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - EVROPSKE INTEGRACIJE   17.06.2022
  Drugi ispitni rok
MEĐUNARODNI ODNOSI - LJUDSKA PRAVA   10.06.2022
  Ljudska prava - termin popravnog ispita
MEĐUNARODNI ODNOSI - EVROPSKE INTEGRACIJE   07.04.2022
  Plan rada za 21/22
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE   04.04.2022
  Važno obavještenje
MEĐUNARODNI ODNOSI - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II   14.03.2022
  ESP2 TEST Nova objava - 14.03.2022 19:27
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   19.02.2022
  Raspored prvog predavanja
MEĐUNARODNI ODNOSI - INSTITUCIJE EU   08.02.2022
  Rezultati drugog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   08.01.2022
  Rezultati drugog popravnog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE   30.12.2021
  Rezultati popravnih testova i tabela sa predispitnim bodovima
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE   28.12.2021
  Raspored izrade popravnih kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   27.12.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   27.12.2021
  Popravni drugog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   20.12.2021
  Drugi kolokvijum
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE   14.12.2021
  Izrada II testa
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   17.11.2021
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   09.11.2021
  Popravni prvog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   08.11.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   01.11.2021
  Kolokvijum
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA DIPLOMATIJE   01.11.2021
  Obavještenje o vježbama 1/11
MEĐUNARODNI ODNOSI - INSTITUCIJE EU   28.10.2021
  Organizacija predmeta Institucije EU za studijsku 21/22
MEĐUNARODNI ODNOSI - NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI   20.10.2021
  Obavještenje o predmetu za studijsku 2021-2022. godinu
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA SOCIOLOGIJA   27.09.2021
  Struktura predmeta
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   23.09.2021
  Konačni rezultati septembarskog ispitnog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   17.09.2021
  Rezultati ispita - avgust redovni
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
MEĐUNARODNI ODNOSI - EVROPSKE INTEGRACIJE   16.09.2021
  Rezultati drugog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - INSTITUCIJE EU   16.09.2021
  Rezultati drugog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI   16.09.2021
  Rezultati drugog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA   15.09.2021
  Termin polaganja popravnog kolokvijuma u septembarskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - INSTITUCIJE EU   06.09.2021
  Rezultati prvog roka u septembru
MEĐUNARODNI ODNOSI - NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI   06.09.2021
  Rezultati prvog roka u septembru
MEĐUNARODNI ODNOSI - EVROPSKE INTEGRACIJE   06.09.2021
  Rezultati prvog roka u septembru
MEĐUNARODNI ODNOSI - INSTITUCIJE EU   31.08.2021
  Termin ispita
MEĐUNARODNI ODNOSI - EVROPSKE INTEGRACIJE   31.08.2021
  Termin ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 19