Obavještenja za predmete - SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   12.02.2024
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   23.01.2024
  Rezultati redovnog završnog ispita
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA GERONTOLOGIJA   12.01.2024
  Socijalna gerontologija - termin završnog ispita
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   12.01.2024
  Pripremni čas - zavrsni ispit
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   27.12.2023
  Ispitna pitanja
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   25.12.2023
  Rezultati popravnog kolokvijuma
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   04.12.2023
  Rezultati redovnog kolokvijuma
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   29.11.2023
  Termin popravnog kolokvijuma i pripremni čas
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   27.11.2023
  Priprema za kolokvijum
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   27.11.2023
  Termin redovnog kolokvijuma
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   31.10.2023
  Literatura za ispit
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   31.10.2023
  Prezentacije
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   18.10.2023
  Pregled predmeta
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   11.10.2023
  Uvodno predavanje
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   19.09.2023
  Rezultati popravnog ispita - avgustovski rok
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA   02.06.2023
  Uporedna socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   21.01.2023
  Rezultati redovnog zavšnog ispita
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   31.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU   26.12.2022
  Socijalni rad u zdravstvu-rezultati redovnog kolokvijuma
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   17.12.2022
  Rezultati redovnog kolokvijuma
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   23.11.2022
  Literatura za zavrsni
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   02.11.2022
  Odlaganje nastave
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   11.09.2022
  Promjena satnice popravnog ispita
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   04.09.2022
  Avgustovski rok - rezultati
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STUDIJE RODA   30.08.2022
  Prof. dr Sonja Tomović Šundić - Svi predmeti (septembarski rok) 
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA MEDICINA   14.06.2022
  Socijalna medicina - ukupan broj poena
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STUDIJE RODA   13.06.2022
  Studije roda - Popravni završni ispit (drugi rok)
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STUDIJE RODA   07.06.2022
  Studije roda - preliminarne ocjene (2022)
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   19.05.2022
  Nova objava - 19.05.2022 07:27
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   17.05.2022
  MATERIJAL ZA ZAVRŠNI ISPIT
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA MEDICINA   13.05.2022
  Socijalna medicina - rezultati popravnog kolokvijuma
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   05.05.2022
  TERMIN PREDAVANjA ZA 05.05.2022.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   28.04.2022
  TERMIN PREDAVANjA ZA 28.04.2022.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA MEDICINA   27.04.2022
  Socijalna medicina - poeni sa kolokvijuma
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   19.04.2022
  TERMIN PREDAVANjA ZA 21.04.2022.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   29.03.2022
  PREDAVANjA 29.03.2022.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   24.03.2022
  Nova objava - 24.03.2022 15:35
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   16.03.2022
  TERMIN PREDAVANjA ZA 17.03.2022.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   10.03.2022
  TERMIN PREDAVANjA ZA 10.03.2022.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   10.03.2022
  Rezultati - COVID rok
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   05.03.2022
  UPUSTVO ZA PISANJE PRAKTIČNOG RADA
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   03.03.2022
  TERMIN ZA KOLOKVIJUM: 03.03.2022.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STUDIJE RODA   23.02.2022
  Studije Roda - Sonja Šundić - četvrtak 3.mart u 13h
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA MEDICINA   23.02.2022
  Socijalna medicina - nastava
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA ZAŠTITA   22.02.2022
  TERMIN ZA PREDAVANjA
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA GERONTOLOGIJA   11.02.2022
  Socijalna gerontologija - rezultati popravnog završnog i prijedlog ocjena
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   10.02.2022
  Upis ocjena
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   09.02.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   29.01.2022
  Termin popravnog zavrsnog ispita
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   22.01.2022
  Rezultati završnog ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6