Obavještenja za predmete - SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Ispitna pitanja

27.01.2021


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

Promjena termina

25.01.2021


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.01.2021


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

TERMIN ZA ZAVRŠNI ISPIT

17.01.2021


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Popravni kolokvijum

08.01.2021


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Rezultati kolokvijuma

06.01.2021


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

PredaVANJE- 30.12.2020 19:42

30.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Link za predavanje 29.12.2020.

29.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

Predavanje - 29.12.2020 19:22

29.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

ISPITNA PITANjA - kolokvijum

28.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

ISPITNA PITANjA - završni ispit

28.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

ON-LINE NASTAVA ZA 28.12.2020.

27.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

Predavanje - 24.12.2020 19:19

24.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Vježbe - priprema za kolokvijum

23.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

Evropsko radno pravo - časovi vježbi online (25.12.2020.)

23.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

Predavanje - 22.12.2020 19:36

22.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

ON-LINE NASTAVA ZA 21.12.2020.

21.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Termin kolokvijuma

21.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

Evropsko radno pravo - časovi vježbi (23.12.2020.)

21.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

POPRAVNI KOLOKVIJUM: 21.12.2020.

18.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Drugi domaći zadatak

18.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

Predavanje - 17.12.2020 19:18

17.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Prezentacija sa predavanja

16.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Vježbe - link

16.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Vježbe - materijali

16.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Predavanje 16.12.2020.

15.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

Predavanje - 15.12.2020 19:20

15.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

Evropsko radno pravo - časovi vježbi (16.12.2020.)

15.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

ON-LINE NASTAVA ZA 14.12.2020.

14.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Pravila u vezi sa domaćim radom

10.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Vježbe - link

09.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Vježbe - materijali

09.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

ON-LINE NASTAVA ZA 08.12.2020.

08.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Link za predavanje 8.12.2020.

07.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

TERMINI ZA KOLOKVIJUM: 07.12.2020.

04.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Vježbe - materijali

02.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Link za predavanje 1.12.2020.

01.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (2)

01.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

Predavanje - 01.12.2020 19:31

01.12.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

ON-LINE NASTAVA ZA 01.12.2020.

30.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

Predavanje - 26.11.2020 19:25

26.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Vježbe - link

25.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali - vježbe

24.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Predavanje: Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (1)

24.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

Evropsko radno pravo - časovi vježbi (novi termin - 26.11.2020.)

24.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

ON-LINE NASTAVA ZA 23.11.2020.

23.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Link za predavanje 24.11.2020.

23.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - EVROPSKO RADNO PRAVO

Evropsko radno pravo - časovi vježbi (25.11.2020.)

23.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Vježbe

17.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

Predavanje 17.11.20

17.11.2020


1 | 2